Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD - Thị xã Quảng Trị (có đáp án)

Xuất bản: 09/06/2020 - Tác giả:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD có đáp án của trường THPT Thị xã Quảng Trị vừa diễn ra giúp các em học sinh 12 thi khối xã hội tham khảo.

Mục lục nội dung

Đọc tài liệu xin gửi tới các em học sinh đề thi thử tốt nghiệp môn GDCD năm 2020 của trường THPT Thị xã Quảng Trị theo chuẩn cấu trúc của Bộ GD&ĐT như sau:

Đề thi thử

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN I NĂM 2020

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI ; Môn: GDCD.

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 81

: Vi phạm kỉ luật là hành vi xâm phạm các quan hệ

A. nhân thân.

B. xã hội

C. tài sản công dân.

D. công vụ nhà nước.

Câu 82: Thực hiện pháp luật là hành vi

A. thiện chí của các cá nhân, tổ chức.

B. tự nguyện của mọi công dân

C. hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.

D. tự giác của mọi tổ chức xã hội

Câu 83: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có sự tham gia của cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền?

A. Tuân thủ pháp luật.

B. Sử dụng pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật.

D. Thi hành pháp luật.

Câu 84: Mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật là nội dung công dân

A. bình đẳng về quyền.

B. bình đẳng về nghĩa vụ.

C. bình đẳng trước pháp luật.

D. bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

Câu 85: Bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong mối quan hệ nào?

A. Tài sản và sở hữu.

B. Nhân thân và tài sản.

C. Dân sự và xã hội.

D. Nhân thân và lao động.

Câu 86: Trong quan hệ lao động cụ thể, quyền bình đẳng của công dân thực hiện thông qua

A. người sử dụng lao động.

B. lao động xã hội.

C. người lao động.

D. hợp đồng lao động.

Câu 87: Bình đẳng trong lao động nghĩa là bình đẳng trong

A. tìm kiếm việc làm.

B. lựa chọn việc làm.

C. lựa chọn ngành nghề.

D. quyền làm việc.

Câu 88: Tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm quyền

A. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.

C. được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của công dân.

D. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

Câu 89: Tự tiện bắt, giam, giữ người khác là vi phạm quyền

A. được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của công dân.

B. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

C. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

D. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.

Câu 90: Hành vi bịa đặt điều xấu, tung tin xấu, nói xấu người khác là vi phạm quyền

A. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.

C. được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của công dân.

D. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

Câu 91: Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

A. Công khai, minh bạch.

B. Dân chủ, công khai, công bằng.

C. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

D. Phổ thông, công khai, tự do và bỏ phiếu kín.

Câu 92: Cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là quyền tham gia quản lí xã hội của công dân ở phạm vi

A. trung ương.

B. cơ sở.

C. địa phương.

D. cả nước.

Câu 93: Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền tham gia ứng cử?

A. 18 tuổi.

B. 20 tuổi.

C. 21 tuổi.

D. 23 tuổi.

Câu 94: Quyền học tập của công dân thể hiện ở nội dung nào sau đây?

A. Cấp học bổng toàn phần.

B. Hưởng trợ cấp xã hội.

C. Học vượt cấp, trước tuổi.

D. Học không hạn chế.

Câu 95: Quyền được tự do sáng tác văn học nghệ thuật, khám phá khoa học thuộc quyền nào dưới đây?

A. Quyền phát triển.

B. Quyền tồn tại.

C. Quyền học tập.

D. Quyền sáng tạo.

Câu 96: Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là một trong những nị dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực

A. hành chính.

B. công vụ.

C. văn hóa.

D. xã hội.

Câu 97: Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là

A. thỏa mãn nhu cầu.

B. sản xuất của cải vật chất.

C. sản xuất kinh tế.

D. quá trình sản xuất.

Câu 98: Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ được gọi là

A. thị trường.

B. sàn giao dịch.

C. thị trường chứng khoán.

D. chợ, siêu thị.

Câu 99: Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi

A. thời gian lao động hao phí bình quân của mọi người sản xuất hàng hóa.

B. thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra hàng hóa tốt nhất.

C. thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra nhiều hàng hóa tốt nhất.

D. thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.

Câu 100: Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì xác định tương ứng với giá cả và

A. nhu cầu xác định.

B. sản xuất xác định.

C. thu nhập xác định.

D. khả năng xác định.

Bạn đang xem đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 lần 1 của trường Thị xã Quảng Trị

Câu 101: Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện là công dân vi phạm hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A. Tuân thủ pháp luật.

B. Sử dụng pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật.

D. Thi hành pháp luật.

Câu 102: Hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân do cá nhân hoặc tổ chức thực hiện là vi phạm

A. hành chính.

B. kỉ luật.

C. dân sự.

D. hình sự.

Câu 103: Ở hình thức thực hiện pháp luật nào thì chủ thể có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền được pháp luật cho phép theo ý chí của mình mà không bị ép buộc phải thực hiện?

A. Sử dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật.

D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 104: Công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau đều phải chịu trách nhiệm pháp lí

A. khác nhau.

B. đều nhau.

C. như nhau.

D. giống nhau.

Câu 105: Vợ, chồng cùng bàn bạc và thống nhất cách giáo dục con là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong

A. quan hệ nhân thân.

B. định hướng nghề nghiệp.

C. môi trường xã hội.

D. phạm vi gia tộc.

Câu 106: Trong trường hợp nào sau đây ai cũng có quyền bắt người?

A. Người đang bị truy nã.

B. Người phạm tội rất nghiêm trọng.

C. Người phạm tội lần đầu.

D. Người phạm tội nghiêm trọng

Câu 107: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín thuộc về quyền

A. bí mật đời tư.

B. bí mật công dân.

C. bí mật công chức.

D. bí mật nhà nước.

Câu 108: Bố đi bỏ phiếu cho cả nhà. Bố đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Phổ thông.

B. Bình đẳng.

C. Trực tiếp.

D. Bỏ phiếu kín.

Câu 109: Dự thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã là việc mà

A. dân biết.

B. dân bàn.

C. dân làm.

D. dân kiểm tra.

Câu 110: Học sinh THPT đạt giải trong kì thi học sinh giỏi Quốc gia được tuyển thẳng vào các trường Đại học là biểu hiện quyền

A. học tập.

B. phát triển.

C. sáng tạo.

D. ưu tiên.

Xem thêm tài liệu thi thử GDCD 2020: Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD Nguyễn Viết Xuân lần 3 năm 2020

Câu 111: Chị Q sử dụng hành lang của chung cư để bán hàng ăn sáng là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật.

D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 112: X mượn xe mô tô của chị Q chở ban gái đi tham quan, do bị thua cá độ, X đã mang xe của chị Q đi cầm đồ để lấy tiền. Trong trừng hợp này, X đã vi phạm pháp luật

A. hình sự.

B. kỉ luật.

C. dân sự.

D. hành chính.

Câu 113: Thanh niên A khi tham gia giao thông vượt đèn đỏ và khi bị CSGT yêu cầu dừng xe lập biên bản vi phạm A đã không chấp hành còn lao xe vào cảnh sát bỏ chạy dẫn tới một cảnh sát bị thương nặng. Vậy trong trường hợp này thanh niên A phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Hành chính và dân sự.

B. Hình sự và kỉ luật.

C. Dân sự và hình sự.

D. Hành chính và hình sự.

Câu 114: Trong hợp đồng lao động giữa giám đốc công ty A với người lao động có quy định lao động nữ sau năm năm làm việc cho công ty mới được sinh con. Quy định này trái với nguyên tắc

A. bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.

B. tự nguyện trong giao kết hợp đồng lao động.

C. không phân biệt đối xử trong lao động.

D. bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.

Câu 115: Chị H muốn đi học cao học nhưng anh T không cho đi vì cho rằng phụ nữ không nên học cao hơn chồng mà nên giành nhiều thời gian để chăm sóc chồng con và lo cho gia đình. Hành vi của anh T đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng về

A. giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt.

B. quyền được lao động, cống hiến cho xã hội.

C. việc tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.

D. tôn trọng, giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau.

Câu 116: Để cạnh tranh, chị B đã thuê người phát tán những hình ảnh sai sự thật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chị H chủ của hàng kề bên. Phát hiện sự việc, chị H đã sỉ nhục chị B trước đông đảo khách hàng. Chị H đã vi phạm quyền nào dưới đây?

A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

B. Bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Được bảo mật thông tin.

D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

Câu 117: Lợi dụng gia đình anh S đi vắng, H lẻn vào lấy xe đạp điện. Bất ngờ, con trai anh S đi về và phát hiện H đang dắt xe ra ngoài ngõ nên đã cùng bạn là D dùng hung khí đánh H trọng thương. Vì lo cho con trai, anh S đã sơ cứu cho H và yêu cầu H không nói ra sự thật. Ai sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lí hình sự?

A. H, con trai anh S và D.

B. H, bố con anh S và D.

C. Bố con anh S và H.

D. Bố con anh S và D.

Câu 118: Bị chị B đã đặt điều xấu, lăng mạ trên facebook nên chị A đã chặn đường đánh chị B bị thương nặng. Anh C thấy vậy liền ôm giữ chị A lại nhằm giúp chị B chạy thoát. Trong trường hợp này ai đã vi phạm pháp luật?

A. Chị A và anh C.

B. Chị A và chị B.

C. Chị B và anhC.

D. Cả chị A, chị B và anh C.

Câu 119: Vì vợ bị vô sinh, giám đốc X đã cặp kè với cô V để mong có con nối dõi tông đường. Khi biết mình có thai, cô V ép giám đốc sa thải chị M trợ lí đương nhiệm và kí quyết định cho cô vào vị trí đó. Được M kể lại, vợ giám đốc ghen tuông đã buộc chồng đuổi việc cô V. Nể vợ, ông đành chấp nhận. Trong trường hợp này, ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A. Vợ chồng giám đốc X.

B. Vợ chồng giám đốc X và cô V.

C. Giám đốc X và cô V.

D.Vợ chồng giám đốc X và chị M.

Câu 120: Vốn có tình cảm với anh M nhưng không được đáp lại, nên khi nhìn thấy ảnh của anh M chụp thân thiết với chị N, chị Đ rất khó chịu. Chị Đ đã nhờ chị P lấy ảnh của chị N ghép với ảnh của anh T rồi tung lên mạng xã hội. Do quá ghen tức khi xem ảnh của anh T đang đứng ôm ban gái mình là N, nên anh M rủ thêm S và G chặn đường để dọa nạt, hành hung gây thương tích cho anh T.Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân?

A. Chị Đ, chị P, anh M, S, G.

B. Chị P và chị Đ.

C. Chị P và chị N.

D. Anh T, M, S và G.

- HẾT -

Vậy là Đọc tài liệu đã tổng hợp giúp các em một đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD khá hay của trường Thị xã Quảng Trị lần thi thử thứ nhất. Hãy thử sức làm đề thi trong 50 phút và thử so sánh đối chiếu với đáp án chính thức bên dưới em nhé!

 - Đề tham khảo tốt nghiệp THPT môn GDCD 2020 có đáp án của Bộ GD&ĐT

Đáp án

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81D91C101D111D
82C92B102C112C
83C93C103A113D
84C94D104C114D
85B95D105A115A
86D96D106A116A
87A97B107A117B
88A98A108C118B
89B99D109C119C
90C100C110B120B

-/-

Đọc tài liệu vừa gửi đến các em đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn GDCD của THPT Thị xã Quảng Trị lần 1. Các em có thể tham khảo thêm đề thi thử THPT Quốc Gia môn GDCD 2020 của các tỉnh khác trên cả nước đã được chúng tôi cập nhật liên tục.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM