Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD tỉnh Cà Mau (có đáp án)

Xuất bản: 14/07/2020 - Tác giả:

Thử sức với đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 có đáp án của tỉnh Cà Mau để ôn luyện và kiểm tra kiến thức môn học tốt nhất em nhé!

Mục lục nội dung

Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD của tỉnh Cà Mau dưới đây là một tài liệu dựa trên cấu trúc đề thi THPTQG của Bộ đề ra với 40 câu hỏi trắc nghiệm làm trong thời gian 50 phút. Cùng thử sức rồi xem lại kết quả cuối bài em nhé!

Cùng thử sức với đề thi thử THPTQG Quốc gia 2020 môn GDCD này em nhé

Đề thi thử

Câu 81: Hình thức tín ngưỡng có tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện sự sùng bái tín ngưỡng và những hình thức lễ nghi để thể hiện sự sùng bái tín ngưỡng ấy được gọi là

A. tôn giáo.

B. mê tín.

C. phong tục.

D. tín ngưỡng.

Câu 82: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, quy luật giá trị không có tác động nào sau đây?

A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.

B. Kích thích năng suất lao động tăng lên.

C. Thừa nhận giá trị sử dụng của hàng hóa.

D. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.

Câu 83: Việc trẻ em được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe ban đầu là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Tiếp cận thông tin.

B. Tự phán quyết.

C. Được phát triển.

D. Lựa chọn dịch vụ.

Câu 84: Ở phạm vi cơ sở, để đảm bảo quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của nhân dân thì những việc nào sau đây cần phải để dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định?

A. Dự thảo quy hoạch đất đai.

B. Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

C. Những chính sách của Nhà nước.

D. Xây dựng hương ước, quy ước.

Câu 85: Theo quy định của pháp luật, người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra có độ tuổi là

A. đủ 16 tuổi trở lên.

B. đủ 14 tuổi trở lên.

C. từ đủ 14 tuổi trở lên.

D. từ đủ 16 tuổi trở lên.

Câu 86: Quyền bầu cử và ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân trên lĩnh vực chính trị, thông qua đó nhân dân thực thi hình thức dân chủ

A. công khai.

B. trực tiếp.

C. gián tiếp.

D. tự do.

Câu 87: Mọi công dân có thể học tập bằng nhiều hình thức và ở các loại hình trường, lớp khác nhau là thể hiện nội dung quyền

A. học thường xuyên, học suốt đời.

B. học không hạn chế.

C. đổi mới chương trình giáo dục.

D. lựa chọn ngành nghề học tập.

Câu 88: Tiền làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa theo công thức “H - T - H”, là thể hiện chức năng nào sau đây?

A. Thước đo giá trị.

B. Phương tiện thanh toán.

C. Phương tiện cất trữ.

D. Phương tiện lưu thông.

Câu 89: Người có hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản và nhân thân thì phải chịu trách nhiệm

A. hình sự.

B. dân sự.

C. kỉ luật.

D. hành chính.

Câu 90: Quyền lao động là quyền của công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình trong việc

A. tìm kiếm, lựa chọn việc làm.

B. mở rộng quy mô sản xuất.

C. ứng dụng khoa học, công nghệ.

D. nâng cao trình độ tay nghề.

Câu 91: Theo quy định của pháp luật, một trong những quyền tự do cơ bản của công dân là quyền bất khả xâm phạm về

A. sáng tạo.

B. quản lý.

C. học tập.

D. thân thể.

Câu 92: Khi giá cả hàng hóa tăng lên thì cung, cầu sẽ diễn biến theo chiều hướng nào dưới đây?

A. Cung giảm, cầu tăng.

B. Cung tăng, cầu giảm.

C. Cung giảm, cầu giảm.

D. Cung tăng, cầu tăng.

Câu 93: Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, yếu tố giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất là

A. sức lao động.

B. công cụ lao động.

C. cơ sở hạ tầng.

D. đối tượng lao động.

Câu 94: Mọi công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và phải chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật là bình đẳng trước

A. đạo đức.

B. con người.

C. trách nhiệm.

D. pháp luật.

Câu 95: Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự do liên doanh với cá nhân, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật là biểu hiện quyền bình đẳng trong hoạt động

A. xã hội.

B. lao động.

C. thông tin.

D. kinh doanh.

Câu 96: Theo quy định của pháp luật, công dân tự tiện mở thư của người khác là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật

A. tài sản cá nhân.

B. tài sản nhà nước.

C. kiểm soát thông tin.

D. thư tín, điện tín.

Câu 97: Một trong những nguyên tắc trong giao kết hợp đồng lao động là gì?

A. Tự do, dân chủ, bình đẳng.

B. Tôn trọng, tự nguyện, tiến bộ.

C. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.

D. Dân chủ, công bằng, tôn trọng.

Câu 98: Công dân được bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước thông qua quyền

A. bầu cử, ứng cử.

B. tham gia quản lý.

C. tự do ngôn luận.

D. khiếu nại, tố cáo.

Câu 99: Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức chủ động sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật

A. quy định phải làm.

B. cho phép làm.

C. bắt buộc làm.

D. cấm làm.

Câu 100: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng

A. sức mạnh tập thể.

B. nguồn lực tài chính.

C. quyền lực nhà nước.

D. khả năng vận hành.

Câu 101: Một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội là

A. nghĩa vụ nộp thuế.

B. bảo vệ môi trường.

C. xóa bỏ nợ công.

D. bài trừ tệ nạn xã hội.

Câu 102: Pháp luật quy định, nội dung quyền được phát triển không thể hiện ở việc công dân được

A. bồi dưỡng để phát triển tài năng.

B. chuyển nhượng quyền tác giả.

C. tham gia hoạt động văn hóa.

D. chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Câu 103: Do có mâu thuẫn nên T đã thuê K đánh H, làm cho H bị thương. Hành vi của T và K đã xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về

A. danh dự và lòng tự trọng.

B. sức khỏe và tính mạng.

C. uy tín và nhân phẩm.

D. thân thể của công dân.

Câu 104: Công dân không thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tham gia nghĩa vụ quân sự.

B. Nộp thuế theo quy định.

C. Có hiếu với cha mẹ.

D. Che giấu tội phạm.

Câu 105: Trường hợp nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

A. Phá cửa để vào nhà hàng xóm chữa cháy.

B. Tự ý vào nhà người khác để lấy tài liệu.

C. Bắt tội phạm bị truy nã đang lẩn trốn.

D. Cưỡng chế nhà ở xây dựng trái phép.

Câu 106: Người ốm đau, già yếu, tàn tật được tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến nơi ở để cử tri nhận phiếu và bầu cử là thể hiện nguyên tắc

A. trực tiếp và công khai.

B. bình đẳng và dân chủ.

C. phổ thông và bình đẳng.

D. trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Xem thêm tài liệu thi thử gdcd 2020: Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 tỉnh Ninh Bình lần 1

Câu 107: Tài sản nào dưới đây không phải tài sản riêng của vợ và chồng?

A. Thu nhập được vợ và chồng tạo ra trong buôn bán.

B. Tài sản chỉ được tặng cho một mình chồng.

C. Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn.

D. Tài sản được thừa kế riêng trong thời kì hôn nhân.

Câu 108: Theo quy định của pháp luật, công dân cần thực hiện quyền tố cáo khi phát hiện người nào đó đang

A. kích động biểu tình trái phép

B. điều khiển xe để bắt cướp.

C. tham gia hoạt động tôn giáo.

D. bí mật theo dõi tội phạm.

Câu 109: Hành vi nào dưới đây của công dân không vi phạm pháp luật kỉ luật?

A. Tự ý nghỉ làm không xin phép.

B. Sử dụng điện thoại khi đang lái xe.

C. Thường xuyên đi làm muộn.

D. Sử dụng rượu, bia trong giờ làm.

Câu 110: Việc làm nào dưới đây nào dưới đây bị coi là bất bình đẳng trong lao động?

A. Công ty A chỉ tuyển dụng người đáp ứng theo yêu cầu.

B. Công ty X tăng lương cho người có chuyên môn cao.

C. Anh V đã tự mình ký hợp đồng lao động khi đã 19 tuổi.

D. Chỉ lao động nam mới được tham gia bảo hiểm xã hội.

Câu 111: Biết người yêu mình là anh K bị nghiện ma túy, chị Q đã chủ động chia tay và kiên quyết ngăn cản không cho anh K đến nhà. Sau nhiều lần tìm gặp đều bị người yêu từ chối, muốn níu kéo tình cảm, anh K đã nhắn tin đe dọa sẽ đăng hình ảnh nhạy cảm của hai người trên mạng xã hội. Anh K đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Ðảm bảo an toàn bí mật thư tín, điện tín.

B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

C. Ðược đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe.

D. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

Câu 112: Anh T được gia đình bà Q ở huyện X thuê nấu ăn cho đám cưới vợ của con trai mình. Để giảm chi phí, anh T đã dùng thực phẩm đã hết hạn sử dụng và kém chất lượng để phục vụ cho việc nấu ăn. Bên cạnh đó, anh T còn lấy bia và rượu giả để phục vụ trong đám cưới. Kết quả là có nhiều người bị ngộ độc thực phẩm phải đi cấp cứu do ăn phải thực phẩm mà anh T nấu, trong đó có một người đã tử vong. Hành vi của anh T phải chịu trách nhiệm pháp lý nào sau đây?

A. Hình sự và hành chính.

B. Dân sự và hình sự.

C. Dân sự và hành chính.

D. Kỉ luật và dân sự.

Câu 113: Anh A đề nghị anh H là giám đốc công ty X chi trả tiền thưởng có ghi trong hợp đồng lao động theo đúng quy định nhưng anh H trả lời: “anh nên quan tâm đến mức lương, công việc được phân công, còn về tiền thưởng thì từ từ bổ sung khi thấy anh làm việc tốt”. Câu trả lời của anh H đã vi phạm quyền bình đẳng trong

A. giao kết hợp đồng lao động.

B. cơ hội tìm kiếm việc làm.

C. tuyển dụng lao động.

D. thực hiện quyền lao động.

Câu 114: Với thành tích học tập xuất sắc nên bạn D được tài trợ một suất học bổng đi du học ở nước ngoài nhưng bạn D quyết định ở lại trong nước để tiếp tục việc học của mình. Việc làm của bạn D là thể hiện hình thức thực hiện pháp luật nào?

A. Thi hành pháp luật.

B. Tuân thủ pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.

D. Áp dụng pháp luật.

Câu 115: Chị Y mượn máy tính của anh K để gửi tài liệu, do có việc gấp nên quên xóa mật khẩu đăng nhập trên gmail. Khi chị H mở máy tính của chồng là anh K lên để làm việc thì vô tình đăng nhập vào gmail của chị Y. Trong gmail này, chị H phát hiện có nhiều mẫu thiết kế thời trang nên kêu anh K sao chép lại. Sau đó, anh K nhờ chị X làm môi giới để bán mẫu thiết kế cho công ty thời trang Z nên được công ty Z đã trả một khoản tiền lớn vì mẫu đẹp. Những ai đã vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn, bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín?

A. Anh K, chị H và chị X.

B. Anh K và chị H.

C. Anh K và chị X.

D. Anh K, chị X và công ty Z.

Câu 116: Trong thời gian cách ly y tế, do để quên đồ trong cốp xe nên chị V cùng chồng là anh P xuống tầng hầm của chung cư X để lấy đồ thì được anh H thành viên tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu đeo khẩu trang và sát khuẩn tay. Chẳng những không chấp hành mà vợ chồng chị V còn có thái độ chống đối, giật khẩu trang, hành hung anh H nên bị anh K tổ trưởng tổ công tác nhắc nhở và tát vào mặt của anh P. Do có mâu thuẫn với chị V nên anh T là nhân viên bảo vệ đã quay clip ghi lại toàn bộ sự việc và tung lên mạng xã hội. Những ai dưới đây vừa không tuân thủ và không thi hành pháp luật?

A. Chị V và anh P.

B. Chị V, anh P và anh K.

C. Anh P, anh H và anh K.

D. Anh P, chị V, anh T.

Câu 117: Anh T và chị H là vợ chồng và có hai người con là Q và M, trong đó M là con nuôi. Mặc dù biết chị H thường xuyên hành hạ và bắt M phải làm nhiều công việc trong nhà nhưng anh T đều im lặng. Trong một lần dọn dẹp, M đã vô tình làm vỡ bình hoa mà chị H rất yêu quý nên bị chị H nhốt vào nhà kho và bỏ đói. Đợi trời tối Q đã lén đem thức ăn cho M thì bị anh T bắt gặp và la mắng vì tội làm trái ý của mẹ. Vì vậy, Q rủ M bỏ nhà đi mấy hôm nhưng M không đồng ý nên Q đã sắp xếp đồ đạc bỏ đi một mình. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Anh H và chị T.

B. Anh T, chị H và Q.

C. Anh T, chị H và M.

D. Anh T, Q và M.

Câu 118: Ông V làm giám đốc công ty Z, trong quá trình lãnh đạo đã gây thất thoát hàng chục tỷ đồng của Nhà nước, để trốn tránh trách nhiệm ông V chỉ đạo chị T kế toán công ty tiêu hủy các hồ sơ, chứng từ có liên quan. Biết chuyện anh X là nhân viên đã tố cáo ông V. Thấy vậy, anh Q con ông V đã thuê anh S bắt con anh X để khống chế anh phải rút đơn tố cáo, đồng thời thuê anh M đưa ông V trốn đi nước ngoài. Những ai dưới đây có hành vi xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Anh S, ông V và anh M.

B. Anh S và anh Q.

C. Ông V, chị T và anh X.

D. Ông V, chị T và anh Q.

Câu 119: Ông K là giám đốc công ty, chị Q là trưởng phòng còn chị H và chị T cùng là nhân viên. Do biết ông K và chị H ngoại tình với nhau nên chị T đã gây áp lực yêu cầu ông K phải bổ nhiệm mình vào vị trí trưởng phòng thay cho chị Q và được ông K đồng ý. Biết chuyện, chị Q thuê người chặn đường đánh chị T bị thương phải nằm viện điều trị, sau đó đem hết mọi chuyện kể cho bà N là vợ ông K nghe. Vì vậy, bà N đề nghị chồng đuổi việc chị H và chị T nên ông K đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng với hai người. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A. Ông K, chị T và chị Q.

B. Ông K và chị T.

C. Ông K, chị T và bà N.

D. Ông K, chị H và chị T.

Câu 120: Theo hợp đồng ông K vay tiền của bà N ba tỷ đồng, đến thời hạn trả khoản nợ trên thì mặc dù đủ khả năng thanh toán nhưng do muốn chiếm đoạt số tiền đó nên ông K đã bỏ trốn. Trong lúc vội vã bỏ đi, ông K đã điều khiển xe ô tô đụng phải xe của chị V đang dừng đèn đỏ làm chị bị ngã gãy chân. Biết chuyện, ông M chồng bà N đã phóng hỏa đốt cháy cửa hàng điện tử của gia đình ông K làm cháu ông K bị bỏng nặng nên anh S con trai ông K đe dọa sẽ trả thù. Những ai dưới đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự?

A. Ông K và ông M.

B. Ông K, bà N và anh S.

C. Ông M và anh S.

. Ông K, ông M và anh S.

- HẾT -

Đây là một đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn GDCD của tỉnh Cà Mau, đề thi dựa trên lượng kiến thức đã được giảm tải mà Bộ GD&ĐT đã công bố trước đó. Làm thử trong 50 phút rồi đối chiếu kết quả ở bảng dưới bạn nhé.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81A91D101D111B
82C92B102B112A
83C93A103B113A
84A94D104D114C
85D95D105B115B
86C96D106D116A
87A97C107A117B
88D98C108A118B
89B99B109B119B
90A100C110D120A

Trên đây là đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD vừa ra của tỉnh Cà Mau mà các em có thể tham khảo và thử sức làm tại nhà. Mong rằng những nội dung này sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM