Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 3 Tiên Du 1

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 có đáp án lần 3 trường Tiên Du 1 - Bắc Ninh với các dạng câu hỏi quen thuộc của học kì 1 Hóa 12.
Mục lục nội dung

Xem ngay mẫu đề thi thử năm học 2020 - 2021 môn Hóa lần 3 của trường Tiên Du 1 dựa theo chuẩn cấu trúc đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT từng ra.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 này:

(Tải đề thi về máy trong file đính kèm bên dưới)

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 Tiên Du 1 lần 3

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 3 Tiên Du 1 trang 1
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 3 Tiên Du 1 trang 2
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 3 Tiên Du 1 trang 2
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 3 Tiên Du 1 trang 3
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 3 Tiên Du 1 trang 4
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 3 Tiên Du 1 trang 5
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 3 Tiên Du 1 trang 6
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 3 Tiên Du 1 trang 7
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 3 Tiên Du 1 trang 8
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 3 Tiên Du 1 trang 9
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 3 Tiên Du 1 trang 10
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 3 Tiên Du 1 trang 11
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 3 Tiên Du 1 trang 12

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT Hóa năm 2021 lần 3 Tiên Du 1

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa 2021 lần 3 của Tiên Du 1:

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1B2C3D4B5D
6B7D8C9C10B
11C12D13D14A15D
16A17A18B19A20A
21A22D23C24C25A
26B27D28D29A30B
31D32B33C34B35A
36D37A38B39C40C

Vật là kết thúc một mẫu đề thi thử  tốt nghiệp THPT 2021 dựa theo cấu trúc chuẩn của Bộ Giáo dục đã đề ra. Các em có thể tham khảo thêm đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 của các tỉnh khác trên cả nước đã được chúng tôi cập nhật.

Giangdh (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM