Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh Nghệ An lần 1 - Mã đề 201

Xuất bản: 21/02/2020 - Cập nhật: 25/02/2020 - Tác giả:

Chi tiết đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh tỉnh Nghệ An lần 1 (mã đề 201) giúp các em học sinh lớp 12 thử sức tại nhà.

Thử sức với mẫu đề thi thử THPTQG 2020 môn Sinh học do hệ thống liên trường THPT tỉnh Nghệ An ra đề theo cấu trúc chung mà Bộ GD&ĐT đã đề ra.

Đề thi gồm 40 câu hỏi, thực hiện trong 50 phút!

Đề thi

Mã đề: 201

Câu 81: Lai các cây thuộc hai dòng thuần chủng đều có hoa trắng với nhau thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2 với tỉ lệ kiểu hình 9 hoa đỏ : 7 hoa trắng. Gen quy định tính trạng màu sắc hoa di truyền tuân theo quy luật

A. phân li độc lập.

B. phân li.

C. tương tác bổ sung.

D. hoán vị gen.

Câu 82: Một quần thể thực vật tự thụ phấn không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác thì thành phần kiểu gen qua các thế hệ sẽ thay đổi theo hướng

A. tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp trội và giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp lặn.

B. tăng dần tần số kiểu gen dị hợp và giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp.

C. tăng dẫn tần số kiểu gen đồng hợp và giảm dần tần số kiểu gen dị hợp.

D. giảm dẫn tần số kiểu gen đồng hợp trội và tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp lặn.

Câu 83: Hoạt động của vi khuẩn nào sau đây làm mất nitơ của đất ?

A. Vi khuẩn nitrat hóa.

B. Vi khuẩn amôn hóa.

C. Vi khuẩn cố định nitơ.

D. Vi khuẩn phản nitrat hóa.

Câu 84: Trong chọn giống, để tạo giống lúa có đặc tính chịu mặn, chịu phèn và đồng hợp về tất cả các gen thì áp dụng phương pháp

A. nuôi cấy hạt phấn. B. gây đột biến nhân tạo. C. lai 2 dòng thuần. D. lai tế bào sinh dưỡng.

Câu 85: Theo giả thuyết siêu trội, cơ thể có kiểu gen nào sau đây có ưu thế lai cao nhất ?

A. aaBbDD.

B. AaBbDd.

C. aabbDD.

D. aabbDd.

Câu 86: Dạng nào sau đây thuộc đột biến gen ?

A. Thay thế 1 cặp nucleotit.

B. Đảo đoạn.

C. Lặp đoạn.

D. Đa bội.

Câu 87: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có vai trò quy định chiều hướng tiến hóa ?

A. Đột biến.

B. Các yếu tố ngẫu nhiên.

C. Giao phối không ngẫu nhiên.

D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 88: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Lai cơ thể có kiểu gen AaBb với cơ thể có kiểu gen AaBb. Theo lí thuyết, số loại kiểu hình ở đời con F1 là

A. 16.

B. 2.

C. 9.

D. 4.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh Nghệ An lần 1 mã 201 trang 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh Nghệ An lần 1 mã 201 trang 2
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh Nghệ An lần 1 mã 201 trang 3
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh Nghệ An lần 1 mã 201 trang 4
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh Nghệ An lần 1 mã 201 trang 5

Đáp án mã đề 201 - đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh Nghệ An lần 1

CÂUĐACÂUĐACÂUĐACÂUĐA
81C91B101C111C
82C92B102B112B
83D93B103D113B
84A94D104B114B
85B95C105C115A
86A96C106A116C
87D97C107D117A
88D98A108A118C
89A99A109B119A
90A100D110D120D

Trên đây là đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 2020 có đáp án mà các em có thể tham khảo, đừng quên còn rất nhiều tài liệu đề thi thử thptqg khác đang đợi các em khám phá nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM