Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh Nghệ An lần 1 - Mã đề 202

Xuất bản: 25/02/2020 - Tác giả:

Xem ngay đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh có đáp án vừa ra của tỉnh Nghệ An lần 1 (mã đề 202) giúp các em học sinh lớp 12 thử sức tại nhà.

Mục lục nội dung

Cùng thử sức với mẫu đề thi thử THPTQG 2020 môn Sinh học do hệ thống liên trường THPT tỉnh Nghệ An ra đề theo cấu trúc chung mà Bộ GD&ĐT đã đề ra.

Đề thi gồm 40 câu hỏi, thực hiện trong 50 phút!

Đề thi thử
THPTQG môn Sinh tỉnh Nghệ An 2020 lần 1

Mã đề: 202

Câu 81: Lai các cây thuộc hai dòng thuần chủng đều có hoa trắng với nhau thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2 với tỉ lệ kiểu hình 9 hoa đỏ : 7 hoa trắng.

Tính trạng màu sắc hoa do:

A. hai cặp gen nằm trên một cặp NST tương đồng quy định.

B. một cặp gen quy định.

C. gen nằm trong tế bào chất quy định.

D. hai cặp gen nằm trên hai cặp NST tương đồng.

Câu 82: Một quần thể thực vật tự thụ phấn không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác thì thành phần kiểu gen qua các thế hệ sẽ thay đổi theo hướng

A. tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp trội và giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp lặn.

B. tăng dần tần số kiểu gen dị hợp và giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp.

C. tăng dẫn tần số kiểu gen đồng hợp và giảm dần tần số kiểu gen dị hợp.

D. giảm dẫn tần số kiểu gen đồng hợp trội và tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp lặn.

Câu 83: Nhóm vi khuẩn nào sau đây có enzim nitrôgenaza?

A. Vi khuẩn phản nitrat hóa.

B. Vi khuẩn cố định nitơ.

C. Vi khuẩn amôn hóa.

D. Vi khuẩn nitrat hóa.

Câu 84: Sử dụng phương pháp nào sau đây có thể tạo ra giống mới mang đặc điểm của hai loài mà bằng cách tạo giống thông thường không thể tạo ra được?

A. Nuôi cấy hạt phấn.

B. Dung hợp tế bào trần.

C. Gây đột biến nhân tạo.

D. Nhân bản vô tính

Câu 85: Theo giả thuyết siêu trội, cơ thể có kiểu gen nào sau đây có ưu thế lai cao nhất ?

A. AaBbDd.

B. aaBbDD.

C. aabbDD.

D. aabbDd.

Câu 86: Dạng nào sau đây thuộc đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?

A. Lệch bội.

B. Mất 1 cặp nucleôtit.

C. Chuyển đoạn.

D. Đa bội.

Câu 87: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen theo hướng tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp và giảm dần tần số kiểu gen dị hợp ?

A. Chọn lọc tự nhiên.

B. Di - nhập gen.

C. Giao phối không ngẫu nhiên.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 88: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Lai cơ thể có kiểu gen AaBb với cơ thể có kiểu gen AaBb. Theo lí thuyết, số loại kiểu gen ở đời con F1 là

A. 9.

B. 3.

C. 16.

D. 4.

Đề thi thử THPTQG môn Sinh Nghệ An lần 1 mã đề 202 trang 1
Đề thi thử THPTQG môn Sinh Nghệ An lần 1 mã đề 202 trang 2
Đề thi thử THPTQG môn Sinh Nghệ An lần 1 mã đề 202 trang 3
Đề thi thử THPTQG môn Sinh Nghệ An lần 1 mã đề 202 trang 4
Đề thi thử THPTQG môn Sinh Nghệ An lần 1 mã đề 202 trang 5
Đề thi thử THPTQG môn Sinh Nghệ An lần 1 mã đề 202 trang 6

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh tỉnh Nghệ An mã 202

CâuĐACâuĐACâuĐACâuĐA
81D91D101A111C
82C92A102B112B
83B93B103D113B
84B94D104D114D
85A95B105A115B
86C96C106B116B
87C97A107D117A
88A98C108A118A
89D99B109D119C
90A100C110C120C

Trên đây là đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 2020 có đáp án mà các em có thể tham khảo, đừng quên còn rất nhiều tài liệu đề thi thử thptqg khác đang đợi các em khám phá nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM