Đề thi thử THPTQG môn GDCD tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

Xuất bản ngày 25/03/2020 - Tác giả:

Chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD mã đề 001 tỉnh Hà Tĩnh năm học 2019/2020 dành cho các em tham khảo, đáp án được cập nhật nhanh nhất

Đề thi

SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH

KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2019

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thì thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi: 001 

Câu 81. Pháp luật mang tính quyền lực, bắt buộc chung, vì pháp luật

A. do nhà nước ban hành.

B. được thực hiện nhiều lần.

C. áp dụng trong mọi lĩnh vực,

D, bắt nguồn từ trong xã hội.

Câu 82. Thi hành pháp luật là cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa VỤ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định

A. nên làm..

B. cho phép làm.

C. không được làm.

D. phải làm

Câu 83. Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm:

A, quy tắc quản lý nhà nước và xã hội.

B. quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

C. quy tắc xử sự trong đời sống xã hội.

D. quan hệ lao động và quan hệ kinh tế.

Câu 84. Theo quy định của pháp luật, người bị xử phạt hành chính về vi phạm hành chính do cố ý có độ tuổi từ:

A. đủ 16 tuổi trở lên.

B. 14 tuổi đến 16 tuổi.

C. đủ 14 đến dưới 16 tuổi.

D. đủ 14 đến dưới 18 tuổi.

Câu 85. Theo quy định của pháp luật vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong quan hệ:

A. tài sản.

B. gia đình.

C. nhân thân.

D. tình cảm.

Câu 86. Một trong những nội dung của quyền bình đẳng về chính trị giữa các dân tộc là

A. dùng tiếng nói, chữ viết của mình.

B. tham gia vào bộ máy nhà nước. V

C. tham gia các lễ hội văn hóa chung.

D. phát triển kinh tế hộ gia đình.

Câu 87. Mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm là thể hiện nguyên tắc bầu cử

A. phổ thông.

B. bình đẳng.

C. trực tiếp.

D. bỏ phiếu kín.

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD

Câu 88. Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và các loại hình trường lớp khác nhau là thể hiện nội dung nào dưới đây của quyền học tập?

A. Được phát triển toàn diện.

B. Quyền học không hạn chế.

C. Bình đẳng về cơ hội học tập.

D. Học thường xuyên, học suốt đời.

Câu 89. Những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người là:

A. thời gian lao động.

B. sức lao động.

C. đối tượng lao động.

D. tư liệu lao động.

Câu 90. Trong nền kinh tế hàng hóa, khi tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa là tiền tệ đã thực hiện chức năng nào dưới đây?

A. Tiền tệ thế giới.

B. Phương tiện lưu thông.

C. Thước đo giá trị.

D, Phương tiện thanh toán.

Câu 91. Việc trao đổi hàng hóa phải dựa theo nguyên tắc ngang giá là nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện trong

A. sản xuất.

B. cung cầu,

C. cạnh tranh.

D. lưu thông.

Câu 92. Trong nền kinh tế hàng hoá, khi cầu tăng lên, sản xuất, kinh doanh mở rộng thì lượng cung hàng hóa

A. giảm xuống.

B, tăng lên.

C. ổn định.

D. thay đổi.

Câu 93, Chánh thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh X ký quyết định xử phạt hành chỉnh mười triệu đồng đối với bà P vì đã tung tin sai sự thật về dịch sản heo lên mạng xã hội. Điều này thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quyền lực bắt buộc chung, ý

B. Tính chặt chẽ về hình thức.

C. Phổ biến sâu rộng trong xã hội.

D. Tính giai cấp và xã hội.

Câu 94, Công dân không thi hành pháp luật trong trường hợp nho situ duy

A. Chọn việc làm phù hợp khả năng

B. Không buôn bán sử dụng ma túy

C. Không đóng thuế khi kinh doanh.

D. Dừng lại khi có tín hiệu đèn đỏ.

Câu 95. Theo quy định của pháp luật, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không đảm bảo quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm là vi phạm pháp luật nào dưới đây:

A. Hình sự.

B. Hành chính.

C. Kỉ luật.

D. Dân sự.

 Câu 96, Buộc chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật và giáo dục, răn đe người khác để họ tránh việc làm trái pháp luật là mục đích của

A. thực hiện pháp luật.

B. vi phạm pháp luật.

C. năng lực pháp lý.

D, trách nhiệm pháp lý.

Câu 97, Tòa xét xử các vụ án tham nhũng không phân biệt chủ thể vi phạm là ai, giữ chức vụ gì, điều đó thể hiện công dân bình đẳng về

A. nghĩa vụ của mình.

B. quyền lợi hợp pháp.

C. trách nhiệm pháp lý.

D. hành vi vi phạm.

Câu 98. Việc làm nào dưới đây của công dân thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong lao động?

A. Lựa chọn loại hình doanh nghiệp.

B. Lựa chọn việc làm phù hợp.

C. Chọn học ngành nghề phù hợp.

D. Chủ động tìm kiếm thị trường.

Câu 99. Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người trong trường hợp nào sau đây?

A. Đang thực hiện tội phạm thì bị phát hiện.

B. Có dấu vết của tội phạm tại chỗ ở,

C. Chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.

D. Nghi ngờ là tội phạm rất nghiêm trọng.

Câu 100. Việc làm nào dưới đây của công dân không phải là thực hiện quyền tự do ngôn luận?

A. Viết bài gửi đăng bảo.

B. Phát biểu tại cuộc họp ở cơ quan.

C. Góp ý sửa đổi Hiến pháp.

D. Kiến nghị với đại biểu Quốc hội.

Câu 101. Theo quy định của pháp luật, công dân được vào chỗ ở của người khác trong trường hợp nào dưới đây?

A. Điều tra tội phạm.

B. Tham gia chữa cháy

C. Bắt tội phạm lẩn trốn.

D. Truy tìm chứng cứ.

Câu 102. Công dân tham gia biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Tự do ngôn luận

B, Tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

C. Bình đẳng của công dân.

D. Tự quyết các vấn đề chung quan trọng

Câu 103. Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chỉnh quyền xã quyết định trong công việc nào dưới đây?

A. Xây dựng hương ước.

B. Quyết toán ngân sách xã.

C. Quy hoạch sử dụng đất.

D. Xây dựng công trình phúc lợi.

Câu 104. Công dân nghiên cứu khoa học, đưa ra các phát minh sáng chế, cải tiến kỹ thuật là thực hiện quyền

A. học tập.

B. sở hữu.

C. nghiên cứu.

D. sáng tạo.

Câu 105. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện X ra quyết định thuyên chuyển cán bộ từ các phòng về địa phương, làm việc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện X đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Áp dụng pháp luật.

B. Sử dụng pháp luật.

C. Thực hiện quyền lực.

D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 106. Anh H bị Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt vì đã dừng xe ở làn đường khẩn cấp trên đường cao tốc để nghỉ chân, liên hoan và chụp ảnh. Trong trường hợp này, anh H phải chịu trách nhiệm pháp lí nào?

A. Dân sự

B. Hành chính.

C. Hình sự.

D. Kỉ luật

Câu 107. Lợi dụng khi ông T giám đốc đi công tác dài ngày, chị P thường xuyên đi làm muộn về sớm, tranh thủ bán hàng online trong giờ làm việc để tăng thêm thu nhập. Chị P đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Dân sự

B. Cơ quan

C. Kỉ luật.

D. Hành chính.

Câu 108. Chị V được cấp giấy phép kinh doanh mặt hàng văn phòng phẩm, nhờ bà Q môi giới chị V đã bán thêm một số hàng mỹ phẩm và được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Bức xúc anh P chủ cửa hàng mỹ phẩm bên cạnh tung tin chị V kinh doanh hàng giả, hàng nhái. Chị V đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Chủ động lựa chọn ngành, nghề kinh doanh.

B. Mở rộng thị trường kinh doanh.

C. Kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký.

D. Kinh doanh hàng kém chất lượng.

Câu 109. Có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao nên anh Q được ông C giám đốc Công ty X cho hưởng nhiều ưu đãi và ký quyết định cử đi đào tạo ở nước ngoài. Bất bình chị A đã nhiều lần kiến nghị lên Ban giám đốc nhưng không được giải quyết. Công ty X đã thực hiện quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào dưới đây?

A. Thực hiện quyền lao động

B. Giữa lao động nam và lao động nữ.

C. Giao kết hợp đồng lao động.

D. Chăm lo đời sống người lao động.

Câu 110. Đang làm việc tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã X, ông K là công an xã nhận được tin của anh P con trai ông K báo vừa bị mất chiếc xe máy và nghi ngờ anh Q ở cuối xã lấy. Ngay lập tức ông K và anh T đến nhà anh Q, anh T đã chửi bới, xúc phạm anh Q thậm tệ, còn ông K bắt anh Q đưa về giam tại trụ sở ủy ban nhân dân xã để điều tra. Anh T đã xâm phạm tới quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bảo hộ về tính mạng, sức khỏe

B. Bất khả xâm phạm về thân thể

C. Dân chủ cơ bản của công dân.

D. Bảo hộ về nhân phẩm, danh dự.

Câu 111. Chị H là cán bộ xã, nhiều lần phát hiện ông K Phó chủ tịch xã có hành vi khai khống, gian lận trong chi tiêu tài chính của xã. Trong trường hợp này chị H cần vận dụng quyền nào dưới dây?

A. Khởi tố.

B. Tranh tụng.

C. Khiếu nại.

D. Tố cáo.

Câu 112. Vì bận việc nên ông A giao cho vợ là bà D thay mình đi bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Đến điểm bầu cử, sau khi nhờ anh M viết phiếu giúp bà D đã bỏ 2 lá phiếu vào hòm phiếu. Ông A và bà D củng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Gián tiếp.

B. Trực tiếp.

C. Công khai.

D. Phổ thông.

Câu 113. Ba bạn H, A, L đều là học sinh lớp 12 và K mới 13 tuổi em trai của bạn L được chị M một người quen của bạn H rủ rê bán pháo nổ với những lời mời chào rất hấp dẫn. Bạn A nhất quyết không tham gia vì cho rằng như thế là phạm pháp, còn bạn H, bạn L và em K thì đồng ý ngay. Một hôm trong lúc bạn H, bạn L và em K vừa vận chuyển pháo nổ vào đến nhà kho của ông S thì bị công an phát hiện lập biên bản và đưa về trụ sở công an huyện để xử lý. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lý?

A. Chị M, ông S, bạn L và bạn A.

B. Bạn H, bạn L và chị M.

C. Bạn L, bạn H, ông S và em K.

D. Chị M, ông S, bạn L và bạn H.

Câu 114. Cơ quan chức năng phát hiện bà Q chủ nhà hàng X sử dụng thực phẩm đã hết hạn sử dụng, bốc mùi hôi thối và không có giấy phép kinh doanh. Bà Q không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật.

B. Áp dụng pháp luật và vi phạm pháp luật.

C. Thi hành pháp luật và sử dụng pháp luật.

D. Sử dụng pháp luật và tuân thủ pháp luật.

Câu 115. Đêm khuya, đường vắng anh C và chị D điều khiển xe ô phóng nhanh, gây tai nạn làm chị N bị thương nặng rồi lập tức bỏ trốn. Chứng kiến sự việc và biến chị N bị thương nhưng vì đang vội về nhà có việc nên anh S không dừng lại giúp đỡ chị N. Sáng sớm hôm sau, bà K và anh P đi chợ phát hiện sự việc đã ngay lập tức gọi xe đưa chị N đi cấp cứu nhưng vì vết thương nặng nên chị N không qua khỏi. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật hình sự?

A. Anh C và chị D.

B. Anh S, chị D và anh C.

C. Bà K, anh c và chị D.

D. Anh C và anh S.

Câu 116. Bức xúc về việc anh A tự ý bán toàn bộ số vàng mà hai vợ chồng tiết kiệm được để cá độ bóng đá, chị H vợ anh đã chửi bới xúc phạm anh A rồi bỏ đi khỏi nhà. Thương con trai, bà G mẹ anh gọi điện xúc phạm thông gia và cấm chị H không được về nhà gặp con. Sau khi chị H và anh A ly hôn, bố chị H nhờ anh T tung tin anh A nghiện ma túy trên facebook.. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Anh A, ông P và bà G,

B. Ông P, chị H, bà G và anh A.

C. Bà G, chị H và anh A.

D. Anh A, bả G và anh T.

Câu 117. Nghi ngờ anh V lấy trộm nhiều đồ đạc của mình nên tranh thủ khi chị S đưa anh 8 vào trung tâm cai nghiện ma túy, anh B và bà M cùng đến lục soát nhà anh V, thay vậy ông C bố anh V ra sức can ngăn nhưng bị bà M chửi bới, xúc phạm. Biết chuyện chị S cùng em trai là anh Q đánh bà M bị thương nặng. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe của công dân?

A. Anh B và bà M.

B. Chị S và Anh Q. V C. Chị S và bà M.

D. Chị S, ông C và anh B.

Câu 118. Sau khi có bằng chứng về việc chị N là kế toán trưởng dùng tiền của công ty cho vay nặng lãi theo sự chỉ đạo của ông A giám đốc, anh 2 nhân viên phòng kế toán cùng chị T phóng viên nhà báo đã tìm cách đe dọa chị N để tống tiền. Biết chuyện ông A đã ký quyết định chuyên anh Q sang làm văn thư ở một bộ phận khác còn chị N cố tình đưa anh Q ra khỏi danh sách nâng lương đúng thời hạn. Bức xúc anh Q và vợ là chị G đã tung tin ông A và chị N có quan hệ bất chính. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?

A. Ông A và chị N.

B. Anh Q, chị T và chị G.

C. Ông A và chị T.

D. Chị N, anh Q và ông A.

Câu 119. Trong cuộc họp Tổ dân phố triển khai kế hoạch xây dựng nhà văn hóa, bà B Bí thư chỉ bộ chỉ đạo anh Y chủ trì cuộc họp không được mời anh T phát biểu. Biết chuyện chị P và ông K đã thẳng thắn phê bình bà B trước cuộc họp nhưng bị anh Y chủ trì cuộc họp ngắt lời. Sợ bà B phật ý nên chị M thư ký cuộc họp không ghi các ý kiến phản đối kế hoạch xây dựng nhà văn hóa vào biên bản. Những ai dưới đây vi phạm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội?

A. Chị P, bà B và chị M.

B. Anh T, anh Y và chị P.

C. Ông K, anh Y và chị M. .

D. Chị M, anh Y và bà B.

Câu 120. Trong lúc sửa máy tính cá nhân cho anh T vô tình anh N thấy bản thiết kế công trình kiến trúc mới của anh T rất độc đáo nên đã bí mật sao chép rồi rao bán trên mạng. Anh K là sinh viên đã mua lại bản thiết kế đó làm đồ án tốt nghiệp và được hội đồng chấm đồ án đánh giá cao. Biết chuyện anh T thuê ông A và anh H đánh đập, bắt giam anh N. Những ai dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân ?

A. Ông A, anh T và anh K..

B. Anh N và anh K. V

C. Anh N, anh T và anh K.

D. Anh K và anh T.

Trên đây là đề thi thử THPTQG môn GDCD tỉnh Hà Tĩnh năm 2019, các em đừng quên tham khảo trọn bộ đề thi thử thptqg tất cả các môn do Đọc tổng hợp nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM