Đề thi thử THPT quốc gia môn Sử 2021 trường Mỏ Trạng

Xuất bản: 13/05/2021 - Tác giả:

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Sử 2021 lần 2 trường Mỏ Trạng, Bắc Giang (có đáp án) với các dạng câu hỏi trong đề thi tốt nghiệp THPT thường gặp.

Mục lục nội dung

Thử sức với mẫu đề thi thử THPT quốc gia 2021 dành cho học sinh lớp 12 của trường THPT Mỏ Trạng, Bắc Giang vừa diễn ra, đây chắc chắn là một tài liệu hữu ích giúp em ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử.

Chi tiết đề thi thử môn Sử với 40 câu hỏi như sau:

MỤC TIÊU
- Củng cố kiến thức về lịch sử thế giới từ 1945 - 2000 và lịch sử Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX - 1954.
- Rèn luyện các kĩ năng giải thích, phân tích, đánh giá, liên hệ các sự kiện, vấn đề lịch sử thông qua luyện tập các dạng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Sử trường Mỏ Trạng lần 2

Câu 1: Nội dung nào sau đây không có trong “Trật tự hai cực lanta” ?

A. Mĩ và Liên Xô chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác.

B. Trật tự thế giới mới hình thành sau chiến tranh.

C. Trật tự thế giới mới chia thành hai cực.

D. Phân chia ảnh hưởng giữa Mỹ và Liên Xô trong quan hệ quốc tế.

Câu 2: Nội dung nào dưới đây thể hiện quan hệ Việt Nam với Pháp từ ngày 2/9/1945 đến trước 6/3/1946

A. Thương lượng, chấm dứt xung đột.

B. Vừa đánh vừa đàm phán.

C. Hòa hoãn, nhân nhượng.

D. Đối đầu trực tiếp về quân sự.

Câu 3: Hội nghị lần thứ 6 (11 - 1939) của ban chấp hành trung ương Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là gì?

A. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên hàng đầu.

B. Chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh.

C. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách.

D. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai.

Câu 4:  Việc ký Hiệp định Sơ Bộ (6/3/1946) tạm hòa với Pháp chứng tỏ:

A. Chủ trương đúng đắn và kịp thời của Đảng và chính phủ ta.

B. Sự thỏa hiệp của Đảng và Chính phủ ta.

C. Sự thắng lợi của Pháp trên mặt trận ngoại giao.

D. Sự suy yếu của lực lượng cách mạng.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Sử trường Mỏ Trạng lần 2 trang 1
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Sử trường Mỏ Trạng lần 2 trang 2
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Sử trường Mỏ Trạng lần 2 trang 3
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Sử trường Mỏ Trạng lần 2 trang 4
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Sử trường Mỏ Trạng lần 2 trang 5

Đáp án đề sử thi thử thpt quốc gia 2021 trường Mỏ Trạng lần 2

1. A2. D3. C4. A5. B6. D7. B8. C9. C10. A
11. A12. B13. A14. B15. B16. D17. C18. A19. C20. B
21. A22. A23. B24. C25. A26. D27. C28. D29. C30. A
31. A32.B33. B34. C35. B36. A37. A38. C39. C40. C

Trên đây là một tài liệu đề thử THPT quốc gia môn Sử có đáp án kèm theo khá sát cấu trúc Bộ GD&ĐT đưa ra, đừng quên còn rất nhiều đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sử đang đợi các em khám phá nữa nhé.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM