Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2021 Đồng Đậu lần 3 (có đáp án)

Xuất bản ngày 29/03/2021 - Tác giả:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2021 Đồng Đậu lần 3 (có đáp án) với các dạng câu hỏi trong mức khá giúp em ôn tập môn hóa học tốt nhất.

Mục lục nội dung

Xem ngay mẫu đề thi thử tốt nghiệp năm học 2020 - 2021 môn Hóa trường THPT Đồng Đậu lần 3 dựa theo chuẩn cấu trúc đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT từng ra.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 này:

(Tải đề thi về máy trong file đính kèm bên dưới)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Hóa lần 3 - Đồng Đậu

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU

ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN 3 NĂM HỌC 2020-2021

BÀI THI KHTN - MÔN: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút;Không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 201

Cho nguyên tử khối của Na=23; K=39; Ca=40;Mg=24; Cu=64; Al= 27; Fe= 56; S=32; C=12.

Câu 41: Thủy phân chất nào sau đây thu được glixerol?

A. Albumin.

B. Etyl axetat.

C. Saccarozơ.

D. Triglixerit.

Câu 42: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. KOH.

B. HF.

C. HNO3.

D. NH4Cl.

Câu 43: Sục khí CO2 vào lượng dư dung dịch nào sau đây sẽ thu được kết tủa?

A. Ba(OH)2.

B. KOH.

C. NaOH.

D. H2SO4.

Câu 44: Đốt cháy hiđrocacbon nào sau đây thu được số mol H2O nhỏ hơn số mol CO2

A. C3H4.

B. C3H6.

C. C2H6.

D. CH4.

Câu 45: PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,... PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?

A. Propilen.

B. Vinyl axetat.

C. Acrilonitrin.

D. Vinyl clorua.

Câu 46: Etyl amin có công thức cấu tạo thu gọn là

A. C2H5NH2.

B. C6H5NH2.

C. CH3NH2.

D. NH2-CH2-COOH.

Câu 47: Đồng phân của glucozơ là

A. fructozơ.

B. tinh bột.

C. Saccarozơ.

D. xenlulozơ.

Câu 48: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng

A. Al.

B. Ag

C. Na

D. Mg.

Câu 49: Để đề phòng bị nhiểm độc CO, người ta sử dụng mặt nạ phòng độc có chứa hóa chất nào sau đây?

A. CuO, MnO2.

B. Than hoạt tính.

C. CuO, MgO.

D. CuO và than hoạt tính.

Câu 50: Quặng xivinit có công thức là

A. Na3AlF6.

B. CaCO3.MgCO3

C. NaCl.KCl

D. CaF2

Câu 51: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào không xảy ra ăn mòn điện hoá?

A. Sự gỉ của gang thép trong tự nhiên.

B. Sự ăn mòn vỏ tàu trong nước biển.

C. Nhúng thanh Cu trong dung dịch Fe2(SO4)3

D. Nhúng thanh Zn trong dung dịch H2SO4 có nhỏ vài giọt CuSO4.

Câu 52: Kim loại nào sau đây có 1 electron ở lớp ngoài cùng?

A. Al.

B. Na.

C. Fe.

D. Ca.

Câu 53: Kim loại nào sau đây hiện nay được điều chế chủ yếu bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Al.

B. Fe.

C. Na.

D. Ca.

Câu 54: Glyxin có công thức cấu tạo thu gọn là

A. NH2CH2COOH.

B. CH3NH2.

C. C2H5NH2.

D. H2NCH(CH3)COOH.

Câu 55: Hòa tan hết 6,5 gam Zn trong dung dịch HCl dư thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 1,12.

B. 4,48.

C. 3,36.

D. 2,24.

Câu 56: Kim loại khác nhau có độ dẫn điện, dẫn nhiệt khác nhau. Sự khác nhau đó được quyết định bởi.

A. mật độ ion dương khác nhau.

B. mật độ electron khác nhau.

C. khối lượng riêng kim loại.

D. kiểu mạng tinh thể khác nhau

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2021 Đồng Đậu lần 3 ảnh 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2021 Đồng Đậu lần 3 ảnh 2
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2021 Đồng Đậu lần 3 ảnh 3

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2021 THPT Đồng Đậu lần 3

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 3 của trường THPT Đồng Đậu như sau:

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
41D51C61D71D
42B52B62A72D
43A53B63D73B
44A54A64D74A
45D55D65B75C
46A56B66D76B
47A57D67B77B
48B58C68D78A
49B59A69D79D
50C60D70D80A

Vật là kết thúc một mẫu đề thi thử tốt nghiệp THPT dựa theo cấu trúc chuẩn của Bộ Giáo dục đã đề ra. Các em có thể tham khảo thêm đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Hóa của các tỉnh khác trên cả nước đã được chúng tôi cập nhật.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM