Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 tỉnh Đắk Lắk

Xem ngay đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 có đáp án vừa ra của trường THPT Nguyễn Trung Thiên tỉnh Hà Tĩnh dành cho các em tham khảo.
Mục lục nội dung

Đề thi thử GDCD THPTQG 2020 dưới đây là một tài liệu dựa trên cấu trúc đề thi THPTQG của Bộ đề ra do trường THPT Nguyễn Trung Thiên xây dưng với 40 câu hỏi trắc nghiệm làm trong thời gian 50 phút. Cùng thử sức rồi xem lại kết quả cuối bài em nhé!

Đề thi

Mã đề 123

Câu 1. Mây là học sinh rất ham học và học khá. Ước mơ của em sau này là trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho nhân dân. Nhưng đang học phổ thông thì bố mẹ Mây bắt phải nghỉ học để lấy chồng vì cho rằng con gái không cần học cao, học cao chỉ khó lấy chồng. Việc làm của bố mẹ Mây đã vi phạm quyền nào sau đây?

A. Quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con

B. Quyền tự do,dân chủ

C. Quyền bình đắng

D. Quyền học tập

Câu 2. Hành vi nào sau đây không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?

A. Quán karaoke đã để xảy ra hỏa hoạn

B. Quán ăn dùng chất tẩy rửa chế biến thực phẩm bẩn để bán cho khách hàng

C. Công ty sản xuất săm lốp ô tô xả chất thải chưa xử lí ra môi trường

D. Quán kinh doanh karaoke nhưng lại tổ chức hoạt động mại dâm và buôn bán ma túy

Câu 3. Công ty nước tinh khiết X xin giấy phép khai thác 200m3/ngày nhưng để tăng lợi nhuận công ty X đã khai thác 350m3/ngày. Công ty nước tinh khiết X đã vi phạm nghĩa vụ:

A. tuân thủ pháp luật về tài nguyên, bảo vệ môi trường

B. kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng kí

C. bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng

D. nộp thuế trong kinh doanh

Câu 4. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội được thực hiện bằng việc làm nào sau đây?

A. Tham gia phòng chống tệ nạn tại trường học

B. Kiểm tra, giám sát việc xây dựng đường

C. Phát biểu ý kiến tại cuộc họp cơ quan

D. Tuyên truyền chính sách dân số ở cộng đồng dân cư

Câu 5. Quyền bầu cử và ứng cử là quyền tự do cơ bản của công dân trong lĩnh vực

A. tư tưởng

B. vực dân sự.

C. chính trị

D. xã hội

Câu 6. Chính sách miễn, giảm học phí của Nhà nướcđối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn thể hiện điều gì?

A. Chính sách Giáo dục đúng đắn

B. Công bằng xã hội trong giáo dục

C. Chủ trương phát triển giáo dục

D. Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập

Câu 7. Công dân được quyền khiếu nại khi thấy:

A. hành vi gây hại cho tài sản của người khác

B. hành vi hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình

C. hành vi gây hại cho tài sản nhà nước

D. hành vi xâm hại cho lợi ích cộng đồng

Câu 8. Quyền khiếu nại, tố cáo thuộc nhóm quyền nào của công dân?

A. Quyền bình đẳng của công dân

B. Quyền tự do của công dân

C. Quyền được phát triển của công dân

D. Quyền dân chủ của công dân

Câu 9. Anh B là y sĩ, gần đâyanh tham gia học một lớp Đại học tại chức, điều này thể hiện nội dung nào của quyền học tập?

A. Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập

B. Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào

C. Công dân có thể học thường xuyên, họcsuốt đời

D. Mọi công dân có thểhọc không hạn chế

Câu 10. Công dân có thể học hệ chính quy hoặc hệ giáo dục thường xuyên,học tập trung hoặc không tập trung,họcban ngày hoặc buổi tối...thể hiện nội dung nào sau đây của quyền học tập?

A. Mọi công dân có thể học không hạn chế

B. Mọi công dân đều được đối xử BĐ về cơ hội học tập

C. Công dân có thể học thường xuyên, học suốt đời

D. Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào

Câu 11. Quyền kinh doanh có nghĩa là,mọi công dân khi có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật đều có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh nếu:

A. tự nguyện đến cơ quan có thẩm quyền đăng kí kinh doanh

B. được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh doanh

C. kinh doanh những ngành,nghề mà Pháp luật không cấm

D. thực hiện nghĩa vụ khi kinh doanh

Câu 12. Phát hiện điểm tổng kết môn Giáo dục công dân của mình bị tính nhầm, bạn Giang đã có ý kiến với cô giáo dạy môn Giáo dục công dân đề nghị cô xem xét lại. Việc làm này của bạn Giang đã thực hiện quyền nào của công dân?

A. Quyền tố cáo

B. Quyền khiếu nại

C. Quyền tự do ngôn luận

D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Câu 13. Theo quy định của pháp luật, nội dung nào sau đây không thuộc quyền được phát triển của công dân?

A. Đăng kí chuyển giao công nghệ B. Tiếp cận thông tin đại chúng

C. Tham gia hoạt động văn hóa D. Bồi dưỡng để phát triển tài năng

Câu 14. Đâu không phải là nội dung quyền học tập của công dân?

A. Mọi CD đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập

B. Mọi công dân có thể học bất cứ trường lớp nào

C. Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào

D. Mọi công dân có thể học không hạn chế

Câu 15. Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là:

A. Công dân được kinh doanh ở bất cứ nơi nào.

B. Công dân được tự do kinh doanh bất cứ mặt hàng nào.

C. Công dân có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có hoạt động kinh doanh.

D. Mọi công dân đều có quyền thành lập doanh nghiệp.

Câu 16. Những vấn đề cần ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là:

A. Kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh.

B. Kinh tế, văn hóa, dân số, môi trường và quốc phòng an ninh.

C. Kinh tế, chính trị, xã hội, y tế và quốc phòng an ninh.

D. Kinh tế, việc làm, bình đẳng giới, giáo dục và văn hóa xã hội.

Câu 17. Nhà ông M và ông H liền vách. Mới đây ông H đã xây thêm hai tầng chồng lên hai tầng của nhà cũ,trong khi móng cũ chỉ làm cho hai tầng.Việc làm này của ông H đã làm cho ngôi nhà của ông M bị lún, nghiêng và nứt tường. Ông M viết đơn lên chính quyền địa phương. Ông M đã thực hiện quyền nào của công dân?

A. Quyền tự do ngôn luận

B. Quyền khiếu nại

C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

D. Quyền tố cáo

Câu 18. Việc làm nào sau đây thể hiện quyền được phát triển của công dân?

A. Chị M ý kiến lên công ty về vấn đề xử lí rác thải

B. Trẻ em dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh miễn phí

C. Chị H được chồng tạo điều kiện học lên thạc sĩ

D. Chị T được giám đốc công ty cử đi nước ngoài học tập dochuyên môn giỏi

Câu 19. Mục đích của tố cáo là

A. bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp

B. xử lí hành vi vi phạm phạm pháp luật

C. đảm bảo trật tự an toàn xã hội

D. phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật

Câu 20. Tại điểm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp xã X, anh M gợi ý cho chị C bỏ phiếu cho ứng cử viên là người thân của mình.Thấy chị C còn băn khoăn,anh M nhanh tay gạch phiếu bầu giúp chị rồi bỏ luôn lá phiếu đó vào hòm phiếu.Anh M đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Phổ thông

B. Trực tiếp

C. Bình đẳng

D. Gián tiếp

Câu 21. Pháp luật quy định củng cố quốc phòng,bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của toàn dân mà nòng cốt là:

A. Dân quân tự vệ và cảnh sát cơ động

B. Quân đội nhân dân

C. Công an nhân dân

D. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

Câu 22. Nội dung nào sau đây nói về hoạt động bảo vệ môi trường?

A. Công dân có nghĩa vụ bảo vệ môi trường

B. Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất,kinh doanh

C. Không chôn lấp rác thải

D. Nghiêm cấm hành vi phá hoại môi trường

Câu 23. Trong cuộc tiếp xúc của các đại biểu Quốc hội với cử tri địa phương, nhiều người dân đã phát biểu ý kiến bày tỏ sự ủng hộ với chủ trương coi tham nhũng là "quốc nạn" và cần tích cực đấu tranh chống tham nhũng. Việc làm này đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Quyền tự do ngôn luận

B. Quyền xây dựng bộ máy nhà nước

C. Quyền khiếu nại tố cáo

D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Câu 24. Mặc dù điểm môn hóa của bạn M cao hơn bạn T,nhưng do bạn T có đi học thêm cô B nên điểm tổng kết môn hóa của bạn T lại cao hơn điểm của bạn M. Nếu làM em cần làm gì cho đúng với quy định của pháp luật?

A. Khiếu nại lên sở Giáo dục và Đào tạo

B. Tố cáo lên Sở Giáo dục đào tạo

C. Tố cáo lên Ban giám hiệu nhà trường

D. Khiếu nại lên Ban giám hiệu nhà trường

Câu 25. Trong các nghĩa vụ của công dân khi tham gia kinh doanh thì nghĩa vụ nào là rất quan trọng cần phải được thực hiện nghiêm chỉnh?

A. kinh doanh đúng những ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh

B. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật

C. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

D. Bảo vệ môi trường

Câu 26. Kết thúc THPT, M muốn thi vào trường Đại học Nông Lâm, nhưng bố mẹ M lại bắt M phải thi vào trường Đại học Sư phạm. Việc làm của bố mẹ M đã vi phạm quyền nào sau đây?

A. Quyền bình đẳnggiữa cha mẹ và con

B. Quyền học tập của công dân

C. Quyền được phát triển của công dân

D. Quyền sáng tạo của công dân

Câu 27. Trong hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động nào sau đây có tầm quan trọng đặc biệt?

A. Bảo vệ rừng

B. Bảo vệ môi trường không khí

C. Bảo vệ môi trường đất và sinh vật

D. Bảo vệ môi trường nước

Câu 28. Sở Giáo dục đào tạo tỉnh A tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cho khối học sinh THPT, M là học sinh được nhà trường cử tham gia cuộc thi này, điều này thể hiện quyền nào sau đây?

A. Quyền phát triển

B. Quyền tự do nghiên cứu khoa học

C. Quyền sáng tác văn học nghệ thuật

D. Quyền sáng tạo

Câu 29. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp khác nhau căn cứ điều gì trong kinh doanh?

A. ngành, nghề,lĩnh vực,địa bàn kinh doanh

B. khả năng kinh doanh

C. hình thức kinh doanh

D. hoàn cảnh, điều kiện của người kinh doanh

Câu 30. Để giải quyết việc làm cho nhân dân.Nhà nước có những chính sáchgì?

A. Tạo ra nhiều việc làm mới.

B. Tăng thu nhập.

C. Xóa đói, giảm nghèo.

D. Ổn định cuộc sống.

Câu 31. Mọi công dân có thể học từ thấp đến cao,có thể học bất cứ ngành nghề nào,có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và có thể:

A. học không hạn chế

B. học thường xuyên, suốt đời

C. học với bất cứ người dạy nào

D. học bất cứ nơi đâu theo nguyện vọng

Câu 32. Đâu không phải là nội dung cơ bản của pháp luật về các lĩnh vực của xã hội?

A. Kiềm chế sự gia tăng dân số

B. Nghiêm cấm hành vi mê tín dị đoan

C. Xóa đói giảm nghèo

D. Phòng chống tệ nạn xã hội

Câu 33. C bị công an bắt vì hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép ma tuy. Hành vi này của C đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Phòng, chống tội phạm

B. Kinh doanh trái phép

C. Phòng, chống ma tuy

D. Tàng trữ ma túy

Câu 34. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, H tiếp tục vào học Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh. H đã thực hiện quyền nào của công dân ?

A. Học thường xuyên, học suốt đời.

B. Học ở nhiều hình thức khác nhau.

C. Học không hạn chế.

D. Học khi có điều kiện.

Câu 35. L 14 tuổi, làm thuê cho một cửa hàng cơm gần nhà M 15 tuổi. Chứng kiến cảnh L bị chủ nhà mắng chửi, đánh đập M rất thương L nhưng không biết phả làm sao. Theo em, M có quyền tố cáo với cơ quan công an không ? Vì sao ?

A. Không, vì trẻ em không có quyền tố cáo.

B. Có, vì học sinh đủ 15 tuổi là có quyền tố cáo.

C. Không, vì tố cáo là điều không có lợi cho trẻ em.

D. Có, vì tố cáo là quyền của mọi công dân.

Câu 36. Ông B cơi nới thêm tầng nhà. Mặc dù ông P đã được phép của cơ quan có thẩm quyền, nhưng hai người Thanh tra xây dựng của Sở Xây dựng đến kiểm tra và yêu cầu đưa tiền thì mới được phép tiếp tục thi công. Biết được việc này, ông Q hàng xóm muốn phản ánh với cơ quan nhà nước. Vậy ông Q phải làm như thế nào ?

A. Gửi đơn khiếu nại đến Sở Xây dựng.

B. Gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

C. Tố cáo đến Công an tỉnh.

D. Gửi đơn tố cáo đến Giám đốc Sở Xây dựng.

Câu 37. Thấy chị M hàng xóm phát hiện việc mình đánh hai nhân viên bị thương nặng, ông X đã thuê anh K tìm cách uy hiếp chị M. Anh K rủ thêm anh H cùng bắt, giam giữ rồi bỏ đói cháu nhỏ con cùa chị M một ngày. Những ai dưới đây đã xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe cửa công dân?

A. Ông X, anh K và anh H.

B. Ông X và anh K.

C. Ông X và anh H.

D. Anh K và anh H.

Câu 38. Anh K nghi ngờ gia đình ông B tàng trữ ma túy nên đã báo với công an xã X. Do vội đi công tác, anh T phó công an xã yêu cầu anh S công an viên và anh C trưởng thôn đến khám xét nhà ông B. Vì cố tình ngăn cản, ông B bị anh S và anh C cùng khống chế rồi giải ông về giam giữ tại trụ sở công an xã. Hai ngày sau, khi anh T trở về thì ông B mới được trả lại tự do. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Anh T, anh S và anh K.

B. Anh C, anh T và anh S.

C. Anh T và anh S.

D. Anh S và anh C.

Câu 39. Thấy K ra ngoài không tắt máy tính. T là nhân viên cùng phòng thấy vậy đã tự ý vào trang cá nhân của K và mạo danh K để làm quen với các bạn gái. T đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được bảo hộ về tài sản riêng.

B. Được bảo hộ về nơi làm việc.

C. Được bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

D. Được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín.

Câu 40. Xã Q là một xã miền núi có đồng bảo thuộc các dân tộc khác nhau. Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện ưu đãi để các daonh nghiệp đóng trên địa bàn xã Q kinh doanh tốt, nhờ đó mà kinh tế phát triển. Đây là biểu hiện bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực nào dưới đây ?

A. Bình đẳng về chủ trương

B. Bình đẳng về điều kiện kinh doanh.

C. Bình đẳng về điều kiện kinh tế.

D. Bình đẳng về cơ hội kinh doanh.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 - Đắk Lắk

CâuTLCâuTLCâuTLCâuTL
1D11B21D31B
2B12B22B32A
3B13A23D33C
4C14B24D34C
5C15C25B35D
6D16A26B36D
7B17B27A37A
8D18D28D38C
9C19A29A39D
10C20B30A40C

Trên đây là đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 vừa ra của tỉnh Đắk Lắk mà các em có thể tham khảo và thử sức làm tại nhà. Mong rằng những nội dung này sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM