Đề thi thử thpt quốc gia 2023 môn hóa chuyên Lam Sơn có đáp án

Xuất bản: 19/02/2023 - Tác giả:

Đề thi thử thpt quốc gia 2023 môn hóa chuyên Lam Sơn có đáp án dánh cho các em học sinh 12 có thể thử sức và đánh giá mức kiến thức mình có hiện tại.

Mục lục nội dung

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Hóa của chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) lần 1 vừa diễn ra. Đây là một đề thi hay, mang tính phân hóa cao giúp học sinh tự đánh giá và ôn tập tại nhà.

Tải và thử sức ngay với đề thi thử THPT Quốc gia 2023 này:

(Tải đề thi thử môn hóa có đáp án này về máy theo file đính kèm)

Đề thi thử hóa 2023 chuyên Lam Sơn lần 1

• Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.

• Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Saccarozơ.

B. Fructozơ.

C. Amilozơ.

D. Glucozơ.

Câu 2: Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Mg

B. Fe.

C. Al.

D. Cu.

Câu 3: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Na.

B. Cu.

C. Al.

D. Mg.

Câu 4: Xenlulozơ (là thành phần chính của sợi bông, sợi đay…) thuộc loại polisaccarit được cấu tạo từ các gốc  -glucozơ. Trong mỗi gốc  -glucozơ chứa bao nhiêu nhóm chức ancol (-OH)?

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 5: Hợp chất nào sau đây là chất béo?

A. (CH3COO)2C2H4.

B. C3H5(OH)3.

C. C17H33COOH.

D. (C17H35COO)3C3H¬5.

Câu 6: Chất ứng với công thức cấu tạo nào sau đây là amin bậc hai?

A. (CH3)2CH-NH2.

B. (CH3)3N.

C. CH3-NH-CH3.

D. CH3-CH2-NH2.

Câu 7: Số oxi hóa của cacbon trong phân tử Na2CO3 là

A. +2.

B. + 6.

C. +4.

D. -4.

Câu 8: Cặp ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. Fe3+ và OH-.

B. Na+ và SO42-.

C. Cu2+ và NO3-.

D. Ba2+ và OH-.

Câu 9: Trùng hợp buta-1,3-đien với xúc tác Na, sản phẩm của phản ứng được sử dụng để sản xuất

A. cao su.

B. chất dẻo.

C. tơ tổng hợp.

D. keo dán.

Câu 10: Hợp chất nào sau đây có chứa vòng benzen trong phân tử?

A. Glucozơ.

B. Alanin.

C. Anilin.

D. Glyxin.

Câu 11: Công thức hóa học của axit panmitic là

A. CH3[CH2]10COOH.

B. CH3[CH2]16COOH.

C. CH3[CH2]14COOH.

D. CH3[CH2]12COOH.

Câu 12: Số nhóm cacboxyl (-COOH) trong phân tử  axit glutamic bằng

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

 Câu 13: Hợp chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ đơn chức?

A. H2NC2H4COOH.

B. CH3COOH.

C. CH2(CHO)2.

D. C2H4(OH)2.

Câu 14: Số liên kết peptit có trong phân tử Gly-Ala-Val-Gly-Val là

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Câu 15: Chất nào sau đây thuộc loại chất lưỡng tính?

A. NaOH.

B. NaCl.

C. Al(OH)3.

D. Ca(OH)2.

Câu 16: Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường axit?

Đề thi thử thpt quốc gia 2023 môn hóa chuyên Lam Sơn trang 2
Đề thi thử thpt quốc gia 2023 môn hóa chuyên Lam Sơn trang 3
Đề thi thử thpt quốc gia 2023 môn hóa chuyên Lam Sơn trang 4

Đáp án đề thi thử hóa 2023 chuyên Lam Sơn lần 1

Dưới đây là bảng đáp án 40 câu hỏi trắc nghiệm để các em so sánh, đối chiếu với bài làm của mình.

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C11C21A31A
2D12C22B32A
3B13B23D33B
4B14D24D34C
5D15C25A35A
6C16D26D36C
7C17A27A37B
8A18B28D38B
9A19D29B39A
10C20B30C40B

-/-

Mong rằng với các mẫu đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2023 mới nhất được cập nhật sẽ giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập thật tốt. Đừng quên xem thêm nhiều đề thi thử thpt quốc gia 2023 môn hóa của các tỉnh khác trên cả nước đã được Đọc tài liệu cập nhật liên tục

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM