Đề thi thử THPT quốc gia 2022 môn Sử - Sở Vĩnh Phúc lần 2

Xuất bản: 10/06/2022 - Tác giả:

Đề thi thử THPT quốc gia 2022 môn Sử - Sở Vĩnh Phúc lần 2 dành cho các em học sinh 12 ôn thi thử tốt nghiệp môn sử kì thi THPTQG ngay tại nhà.

Mục lục nội dung

Bạn đang muốn tìm các bộ đề thi thử sử tốt nghiệp thpt ôn luyện tại nhà? Để giúp các em lớp 12 ôn thi thpt quốc gia môn lịch sử năm học 2021 - 2022 hiệu quả thì Đọc tài liệu xin gửi tới các em đề thi thử THPT quốc gia 2022 môn sử của Sở Vĩnh Phúc lần 2 cùng đáp án dưới đây:

Đề thi thử THPT quốc gia 2022 môn Sử Sở Vĩnh Phúc lần 2

Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây ở châu Phi tuyên bố độc lập?

A. Áchentina.

B. Vênêxuêla.

C. Cuba.

D. Tuynidi.

Câu 2: Sự kiện nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945?

A. Quân Nhật tiến vào miền Bắc Việt Nam.

B. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã.

C. Mĩ can thiệp trực tiếp vào chiến tranh Đông Dương.

D. Xu thế hòa hoãn Đông - Tây bắt đầu xuất hiện.

Câu 3: Chiến thắng nào sau đây chứng minh quân dân miền Nam Việt Nam có khả năng đánh thắng chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mĩ?

A. Vạn Tường.

B. Đông Khê.

C. Tây Nguyên.

D. Ấp Bắc.

Câu 4: Quốc gia nào sau đây là một trong những ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc?

A. Hà Lan.

B. Pháp.

C. Bỉ.

D. Italia.

Câu 5: Sự ra đời của tổ chức nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa (diễn ra từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX)?

A. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

B. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

C. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

D. Ngân hàng Thế giới (WB).

Câu 6: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) đề ra chủ trương nào sau đây?

A. Tiếp tục tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.

B. Thành lập Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào.

C. Thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

D. Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.

Câu 7: Trong cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (1975-1979), nhân dân Việt Nam đã

A. chống thực dân Pháp trở lại xâm lược.

B. trực tiếp chống lại quân đội Trung Quốc.

C. tiến hành kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

D. chống lại tập đoàn Khơme đỏ ở Campuchia.

Câu 8: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình miền Nam Việt Nam ngay sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954?

A. Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược.

B. Trung Hoa Dân quốc vào giải giáp quân Nhật.

C. Thực dân Anh vào giải giáp quân Nhật.

D. Mĩ dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

Câu 9: Trong giai đoạn 1945-1954, tổ chức nào sau đây được thành lập ở Việt Nam?

A. Việt Nam Quốc dân đảng.

B. Việt Nam Quang phục hội.

C. An Nam Cộng sản Đảng.

D. Mặt trận Liên Việt.

Câu 10: Trong phong trào cách mạng 1930-1931, nhân dân Việt Nam có hoạt động nào sau đây?

A. Phổ cập giáo dục tiểu học.

B. Phá kho thóc Nhật, giải quyết nạn đói.

C. Đấu tranh đòi giảm sưu, giảm thuế.

D. Tiến hành tổng khởi nghĩa.

Câu 11: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tác động của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.

B. Xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc (Apácthai).

C. Dẫn đến sự hình thành trật tự thế giới đa cực.

D. Góp phần làm xói mòn trật tự hai cực Ianta.

Câu 12: Nội dung nào sau đây là một trong những mục tiêu của quân dân Việt Nam khi mở cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954?

A. Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch.

B. Buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pari.

C. Làm phá sản chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mĩ.

D. Buộc Mĩ phải chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc.

Câu 13: Nội dung nào sau đây là một trong những mục đích của thực dân Pháp trong quá trình tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929)?

A. Hoàn thành việc xâm lược ở Đông Dương.

B. Phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng ở Đông Dương.

C. Làm giàu cho kinh tế chính quốc.

D. Phát triển toàn diện kinh tế Đông Dương.

Câu 14: Trong những năm 1961-1965, Mĩ có hành động nào sau đây ở miền Nam Việt Nam?

A. Đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi.

B. Đề ra kế hoạch quân sự Nava.

C. Tiến hành dồn dân lập ấp chiến lược.

D. Mở cuộc tiến công lên Việt Bắc.

Câu 15: Sự kiện nào sau đây diễn ra sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc (1989)?

A. Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

B. Tổ chức Hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động.

C. Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) được thành lập.

D. Các thế lực phát xít lên cầm quyền ở một số nước châu Âu.

Câu 16: Năm 1969, diễn ra sự kiện chính trị nào sau đây ở miền Nam Việt Nam?

A. Mĩ bắt đầu “dính líu” trực tiếp vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương.

B. Hiệp định Giơnevơ về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương được kí kết.

C. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập.

D. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi.

Câu 17: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) có hoạt động nào sau đây?

A. Xuất bản báo Người cùng khổ.

B. Tiến hành khởi nghĩa Yên Bái.

C. Đào tạo cán bộ cách mạng.

D. Thành lập Đảng Lập hiến.

Câu 18: Trong những năm 1945-1946, về chính trị, Chính phủ Việt Nam có biện pháp nào sau đây nhằm xây dựng chế độ mới?

A. Thành lập Nha bình dân học vụ.

B. Tiến hành cải cách giáo dục.

C. Điều hòa thóc gạo giữa các địa phương.

D. Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

Câu 19: Hoạt động nào sau đây không diễn ra trong phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam?

A. Xây dựng căn cứ thủ hiểm.

B. Cải cách trang phục và lối sống.

C. Tổ chức lực lượng thành 15 quân thứ.

D. Tổ chức tiêu diệt các toán quân Pháp.

Câu 20: Trong những năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đạt được thành tựu nào sau đây về kinh tế?

A. Là trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất trên thế giới.

B. Trình độ học vấn của người dân không ngừng được nâng cao.

C. Là cường quốc công nghiệp lớn thứ hai trên thế giới.

D. Là nước đầu tiên trên thế giới chế tạo thành công bom nguyên tử.

Câu 21: Sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1967 là biểu hiện của xu thế nào sau đây?

A. Liên kết khu vực.

B. Vô sản hóa.

C. Toàn cầu hóa.

D. Phi thực dân hóa.

Câu 22: Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 1945-1973?

A. Các chính sách và biện pháp điều tiết của nhà nước.

B. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay của nước ngoài.

C. Chi ngân sách cho quốc phòng thấp.

D. Không phải viện trợ cho đồng minh.

Câu 23: Trong những năm 1952-1973, Nhật Bản thực hiện chính sách đối ngoại nào sau đây?

A. Hợp tác có hiệu quả với tất cả các nước Đông Âu.

B. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

C. Viện trợ cho tất cả các nước Mĩ Latinh.

D. Tham gia cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).

Câu 24: Sự kiện nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong thời kì 1919-1930?

A. Nước Cộng hòa Ấn Độ được thành lập.

B. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập

D. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập.

Câu 25: Nội dung nào sau đây thuộc bối cảnh bùng nổ phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam?

A. Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại ở miền Bắc Việt Nam.

B. Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp.

C. Thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava.

D. Phát xít Nhật tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương.

Câu 26: Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam, chiến dịch nào sau đây mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975?

A. Biên giới.

B. Tây Nguyên.

C. Điện Biên Phủ.

D. Việt Bắc.

Câu 27: Năm 1949, các nước tư bản chủ nghĩa thành lập tổ chức liên minh quân sự nào sau đây?

A. Liên minh châu Âu (EU).

B. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

C. Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM).

D. Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Câu 28: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947?

A. Làm phá sản chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mĩ.

B. Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương.

C. Làm phá sản kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp.

D. Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

Câu 29: Nội dung nào sau đây thuộc lĩnh vực kinh tế trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng vào đầu thế kỉ XX?

A. Lên án những hủ tục phong kiến.

B. Phổ cập giáo dục trung học.

C. Chấn hưng thực nghiệp.

D. Thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự.

Câu 30: Lực lượng xã hội nào sau đây không tham gia phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1925-1930?

A. Tư sản mại bản.

B. Tiểu tư sản.

C. Nông dân.

D. Công nhân.

Câu 31: Phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì một trong những lí do nào sau đây?

A. Đội ngũ cán bộ cách mạng được tôi luyện và trưởng thành.

B. Đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai.

C. Khắc phục triệt để hạn chế của Luận cương chính trị.

D. Bước đầu xây dựng được lực lượng vũ trang ba thứ quân.

Câu 32: Ở Việt Nam, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 có điểm giống nhau nào sau đây?

A. Huy động lực lượng đến mức cao nhất.

B. Diễn ra ở hai địa bàn rừng núi và đồng bằng.

C. Hướng tiến công chủ yếu là các đô thị.

D. Đối tượng tiến công là chính quyền tay sai.

Câu 33: Trong những năm 1921-1924, Nguyễn Ái Quốc có vai trò nào sau đây đối với cách mạng Việt Nam?

A. Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên.

B. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. Tìm ra con đường cách mạng vô sản.

D. Xây dựng lí luận cách mạng giải phóng dân tộc.

Câu 34: Các cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong năm 1945 ở Việt Nam có điểm tương đồng nào sau đây?

A. Kết hợp tổng tiến công của lực lượng vũ trang và nổi dậy của quần chúng.

B. Lực lượng cách mạng đã được chuẩn bị đầy đủ trước khi khởi nghĩa.

C. Quần chúng đấu tranh chống phát xít Nhật dưới sự lãnh đạo của Đảng.

D. Tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước.

Câu 35: Ở Việt Nam, phong trào cách mạng những năm 20 của thế kỉ XX có điểm mới nào sau đây so với phong trào yêu nước của các sĩ phu tiến bộ đầu thế kỉ XX?

A. Quy mô rộng lớn, hình thức đấu tranh phong phú.

B. Sử dụng hệ tư tưởng dân chủ tư sản làm vũ khí cứu nước.

C. Có sự tham gia của các lực lượng xã hội mới.

D. Phong trào dân tộc theo khuynh hướng vô sản hình thành.

Câu 36: Nhận xét nào sau đây là đúng về phong trào công nhân Việt Nam trong những năm 1928-1929?

A. Có sự liên kết và trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc.

B. Phát triển ngày càng mạnh mẽ và có một tổ chức lãnh đạo thống nhất.

C. Chứng tỏ giai cấp công nhân trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng.

D. Có tính thống nhất cao theo một đường lối chính trị đúng đắn.

Câu 37: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng thực tiễn tiến trình giải quyết mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam trong những năm 1930-1945?

A. Luôn tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.

B. Từ thực hiện cả hai nhiệm vụ sang tập trung vào một nhiệm vụ chủ yếu.

C. Từ đề cao nhiệm vụ dân chủ sang đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

D. Luôn đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

Câu 38: Nhận định nào sau đây là đúng về cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) của nhân dân Việt Nam?

A. Có sự kết hợp tổng công kích với tổng khởi nghĩa trong suốt cuộc kháng chiến.

B. Là cuộc đấu tranh xóa bỏ ách thống trị thực dân cũ để hoàn thành thống nhất đất nước.

C. Có sự kết hợp kháng chiến với kiến quốc, xây dựng chế độ mới trong kháng chiến.

D. Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa và chiến tranh du kích.

Câu 39: Quá trình xây dựng hậu phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1951-1953) ở Việt Nam đạt được thành quả nào sau đây?

A. Hoàn thành công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất trong kháng chiến.

B. Xây dựng tiềm lực kháng chiến kết hợp với đem lại quyền lợi cho nông dân.

C. Vừa xóa bỏ tất cả các giai cấp bóc lột vừa tạo dựng mầm mống cho chế độ mới.

D. Hoàn thành mục tiêu “người cày có ruộng” ngay trong kháng chiến.

Câu 40: Cuộc đấu tranh ngoại giao của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (từ đầu tháng 9-1945 đến cuối tháng 12-1946) có vai trò nào sau đây đối với cách mạng Việt Nam?

A. Làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền của các thế lực đế quốc.

B. Từng bước thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều trước trên thế giới.

C. Giúp Việt Nam thoát khỏi tình thế bị bao vây, cô lập.

D. Làm thất bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp.

HẾT

Kết thúc thêm một mẫu đề thi thử môn tốt nghiệp thpt môn sử 2022 mới. Các em có thể đặt bút và tính giờ làm bài trong 50 phút. So sánh kết quả với bảng dưới để xem những kiến thức mà mình có thể chưa chắc chắn.

Đáp án đề thi thử môn Sử 2022 Sở Vĩnh Phúc lần 2

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11D21A31A
2A12A22A32A
3D13C23B33D
4B14C24B34C
5B15B25B35D
6A16C26B36A
7D17C27D37B
8D18D28C38C
9D19B29C39B
10C20C30A40A

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã giới thiệu đến các em mẫu đề thi thử thpt quốc gia 2022 môn sử có đáp án. Đừng quên tham khảo các mẫu đề thi thử thpt quốc gia môn sử 2022 khác nữa nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM