Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sử lần 3 -Quế Võ 1 (có đáp án)

Xuất bản: 09/04/2021 - Tác giả:

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sử lần 3 của trường THPT Quế Võ 1 trong kì thi thử tốt nghiệp năm học 2020 - 2021 của trường.

Mục lục nội dung

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia môn Lịch sử năm học 2020-2021 dành cho học sinh lớp 12 của trường THPTQuế Võ 1 lần thi thứ ba vừa diễn ra, đây chắc chắn là một tài liệu hữu ích giúp em ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

Chi tiết đề thi thử môn Sử như sau:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sử trường Quế võ 1 lần 3

Câu 1: Quan hệ quốc tế sau năm 1945 được mở rộng và đa dạng do nguyên nhân nào?

A. Sự ra đời và phát triển thành hệ thống thế giới của phe Xã hội chủ nghĩa.

B. Sự hình thành, xói mòn, sụp đổ của trật tự hai cực Ianta.

C. Mĩ - Nhật Bản - Tây Âu trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn.

D. Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh được giải phóng, tham gia vào hoạt động chính trị quốc tế.

Câu 2: Thực dân Pháp và đế quốc Mĩ chọn Điện Biên Phủ để xây dựng thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương vì nơi đây

A. có vị trí chiến lược then chốt ở biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

B. là vị trí chiến lược then chốt ở Đông Dương và Đông Nam Á.

C. ngay từ đầu được Pháp chọn là tâm điểm của kế hoạch Nava.

D. có vị trí chiến lược then chốt, án ngữ biên giới Việt Nam - Lào.

Câu 3: Âm mưu của Mĩ và chính quyền Sài Gòn trong thủ đoạn dồn dân lập “ấp chiến lược” là nhằm

A. củng cố quyền lực cho chính quyền ở nông thôn và đô thị.

B. mở rộng vùng kiểm soát, ngăn cản nhân dân với cách mạng.

C. tách dân khỏi cách mạng, thực hiện bình định toàn miền Nam.

D. xây dựng miền Nam thành những khu biệt lập, dễ kiểm soát.

Câu 4: Nội dung nào sau đây không phải là biện pháp của Chính phủ nước VNDCCH nhằm khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách?

A. Cho in và lưu hành tiền Việt Nam trên cả nước.

B. Kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp của toàn dân.

C. Tạm thời sử dụng tiền “Quan kim”, “Quốc tệ”.

D. Xây dựng “Quỹ độc lập”, “Tuần lễ vàng”.

Câu 5: Việt Nam Quốc dân đảng trong quá trình hoạt động chủ trương dựa vào lực lượng nòng cốt là

A. những người Pháp tiến bộ ở Việt Nam.

B. tầng lớp trí thức và dân nghèo thành thị.

C. giai cấp tư sản và địa chủ người bản xứ.

D. binh lính người Việt trong quân đội Pháp.

Câu 6: Bài học kinh nghiệm trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 mà Đảng Cộng sản Việt Nam có thể áp dụng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hiện nay là

A. tập hơp, tổ chức các lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất.

B. sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng, kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang.

C. Đảng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn.

D. phụ thuộc vào sự ủng hộ của quốc tế.

Câu 7: Phong trào “Đồng khởi” ở miền Nam Việt Nam (1959 - 1960) đã đưa cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước chuyển sang

A. tổng tiến công chiến lược.

B. chiến tranh trong cả nước

C. thế chiến lược tiến công.

D. tổng khởi nghĩa ở miền Nam.

Câu 8: Sự kiện nào sau đây tác động trực tiếp đến quyết định chuyển hướng đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dương giai đoạn 1939 - 1945?

A. Phát xít Nhật đầ hàng Đồng minh vo điều kiện (1945).

B. Phát xít Đức tấn công Liên Xô (1941).

C. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (1939).

D. Nhật xâm lược Đông Dương (1940).

Câu 9: Sự kiện NAQ tìm thấy con đường cứu nước có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?

A. Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước.

B. Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo.

C. Mở đường giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước.

D. Đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam.

Câu 10: Nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) là

A. sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Hồ Chí Minh.

B. hậu phương kháng chiến phát triển mọi mặt.

C. truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc.

D. sự đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương.

Câu 11: Hoạt động nào có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam từ cuối năm 1928 ?

A. Phong trào “vô sản hóa” của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.

B. Hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên ở Xiêm.

C. Xuất bản báo “Thanh niên” và tác phẩm  “Đường Kách mệnh”.

D. Nguyễn Ái Quốc mở lớp đào tạo cán bộ cách mạng tại Quảng Châu.

Câu 12: Phong trào Cần vương là phong trào yêu nước theo khuynh hướng ý thức hệ tư tưởng nào?

A. Dân chủ tư sản.

B. Vô sản.

C. Tư sản.

D. Phong kiến.

Câu 13: Trận đánh đầu tiên nào của quân dân miền Nam Việt Nam đã đánh bại chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” của Mĩ?

A. Núi Thành (5/1965).

B. Bình Giã (12/1964).

C. Vạn Tường (8/1965).

D. Ấp Bắc (1/1963).

Câu 14: Một trong những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa là

A. hạn chế sự chuyển biến về cơ cấu kinh tế.

B. tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc.

C. hạn chế sự tăng trưởng kinh tế.

D. kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất.

Câu 15: “Đánh sập ngụy quân, ngụy quyền, giành chính quyền về tay nhân dân, buộc Mĩ phải đàm phán rút quân về nước”. Đó là mục tiêu của Việt Nam trong

A. chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

B. phong trào Đồng Khởi(1959-1960).

C. cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

D. chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

Xem thêm tài liệu: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử THPT Yên Phong 1

Câu 16: Chiến thắng quân sự nào được coi là “Ấp Bắc”, đối với quân Mĩ và mở ra cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam?

A. Vạn Tường (Quảng Ngãi).

B. Trà Bồng (Quảng Ngãi).

C. Bình Giã (Bình Định).

D. Núi Thành (Quảng Nam).

Câu 17:

Sự cải thiện quan hệ với Liên Xô và Trung Quốc đầu thập niên 70 của thế kỉ XX là biểu hiện của việc Mĩ

A. điều chỉnh chính sách đối ngoại trong thời kì Chiến tranh lạnh.

B. tranh thủ sự ủng hộ của hai nước nhằm giải quyết vấn đề Campuchia.

C. củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước XHCN.

D. từng bước khống chế và chi phối hai cường quốc XHCN.

Câu 18: Những tỉnh nào dưới đây giành chính quyền sớm nhất trong cả nước?

A. Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Nam, Nam Định.

B. Bắc Thái, Hải Dương, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh.

C. Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Nam, Hà Tĩnh.

D. Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Nam, Hà Tĩnh.

Câu 19: Điểm giống nhau cơ bản về tình thế của Pháp khi tiến hành kế hoạch Rơve, kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi và kế hoạch Nava trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam là gì?

A. Pháp đã bị thất bại trong các kế hoạch quân sự trước đó.

B. Pháp lâm vào thế bị động, phòng thủ trên toàn chiến trường Đông Dương.

C. Pháp được Mĩ giúp đỡ, lực lượng rất mạnh.

D. Pháp tiếp tục giữ vững thế chiến lược tấn công.

Câu 20: Đến giữa những năm 50 của thế kỷ XX, ở khu vực Đông Nam Á diễn ra tình hình nổi bật là

A. các nước tham gia khối phòng thủ chung Đông Nam Á (SEATO).

B. các nước tiếp tục chịu sự thống trị của chủ nghĩa thực dân mới.

C. hầu hết các quốc gia trong khu vực đã giành được độc lập.

D. tất cả các quốc gia trong khu vực đều giành được độc lập.

Câu 21: Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp bước đầu bị phá sản bởi

A. cuộc chiến đấu ở các đô thị.

B. chiến dịch Biên Giới 1950.

C. chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947.

D. chiến dịch Điện Biên Phủ.

Câu 22: Nội dung nào không nằm trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939?

A. Tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất

B. Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

C. Dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền.

D. Xác định phát xít Nhật là kẻ thù chủ yếu.

Câu 23: Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 - 1931 để lại bài học kinh nghiệm gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Thành lập ở mỗi nước Đông Dương một hình thức mặt trận riêng.

B. Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

C. Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để giành chính quyền.

D. Kết hợp các hình thức đấu tranh bí mật, công khai và hợp pháp.

Câu 24: Sự phân hóa trong hội Việt Nam cách mạng thanh niên và sự chuyển hóa của Tân Việt cách mạng Đảng là do

A. ảnh hưởng sâu rộng của chủ nghĩa Mác- Lê nin.

B. tác động trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc.

C. cuộc đấu tranh nội bộ.

D. sự phát triển không đồng đều của phong trào cách mạng.

Câu 25: Giai cấp công nhân Việt Nam có mối quan hệ gắn bó mật thiết nhất với lực lượng xã hội nào?

A. Thợ thủ công.

B. Tiểu tư sản.

C. Tiểu thương.

D. Nông dân.

Câu 26: Tại sao nói cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 đã tạo ra bước ngoặt căn bản cho cuộc đấu tranh ngoại giao của nhân dân ta?

A. Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mỹ, buộc phải tuyên bố “phi Mỹ hóa” chiến tranh xâm lược.

B. Buộc Mỹ phải chấp nhận ký kết Hiệp định Paris và rút hết quân về nước.

C. Buộc Mỹ phải chấp nhận chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.

D. Buộc Mỹ phải chấp nhận đến đàm phán ở Paris để bàn về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

Câu 27: “Lục địa bùng cháy” là cụm từ dùng để phản ánh phong trào giải phóng dân tộc ở

A. khu vực Đông Nam Á.

B. châu Phi.

C. khu vực Mĩ Latinh.

D. châu Á.

Tài liệu em cần quan tâm: Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Sử Trần Phú lần 1

Câu 28: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7 – 1936) quyết định thành lập hình thức mặt trận dân tộc nào?

A. Mặt trận Thống nhân dân phản đế Đông Dương.

B. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

C. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

D. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.

Câu 29: Ý nào dưới đây không phải nét tương đồng trong chính sách phục hồi đất nước của Nhật Bản và Tây Âu những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Chính phủ tiến hành nhiều cải cách dân chủ.

B. Áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất.

C. Trở lại xâm lược các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi.

D. Nhận được viện trợ của Mĩ và trở thành đồng minh của Mĩ.

Câu 30: Vì sao Hội nghị trung ương 8 (1941) có tầm quan trọng đặc biệt đối với cách mạng tháng Tám 1945?

A. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

B. Xây dựng được khối đoàn kết toàn dân.

C. Đề ra chủ trương chuyển hướng đấu tranh.

D. Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.

Câu 31: Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của Tổng tuyển cử 6/1/1946?

A. Làm thất bại hoàn toàn âm mưu chống phá cách mạng của kẻ thù.

B. Là cuộc biểu dương khổng lồ của lực lượng cách mạng.

C. Chứng tỏ tính ưu việt của chính quyền cách mạng.

D. Chính quyền cách mạng được củng cố.

Câu 32: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9 - 1960) đã xác định cách mạng miền Bắc có vai trò

A. quyết định nhất đối với cách mạng của cả nước.

B. quyết định trực tiếp đối với xây dựng hậu phương.

C. quyết định nhất đối với cách mạng miền Nam.

D. quyết định trực tiếp tới cuộc kháng chiến chống Mĩ.

Câu 33: Sau Chiến tranh lạnh, các nước tập trung vào phát triển lĩnh vực nào để xây dựng sức mạnh thực sự của quốc gia?

A. Kinh tế.

B. Chính trị.

C. Văn hóa.

D. Quân sự.

Câu 34: Trong chiến lược chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã

A. tiến hành chiến dịch tràn ngập lãnh thổ.

B. sử dụng các chiến thuật trực thăng vận và thiết xa vận.

C. dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

D. mở rộng chiến tranh xâm lược sang Lào và Campuchia.

Câu 35: Trong thập kỉ 90 thế kỉ XX, với chiến lược "Cam kết và mở rộng" Mĩ coi trọng việc tăng cường

A. hợp tác về kĩ thuật với các nước đồng minh để phát triển kinh tế.

B. khôi phục, phát triển tính năng động và sức mạnh nền kinh tế Mĩ.

C. trợ giúp nền kinh tế các nước tư bản đồng minh phát triển.

D. ứng dụng khoa học - công nghệ để phát triển sản xuất.

Câu 36: Quyết định nào của Hội nghị Ianta (2/1945) tác động trực tiếp đến việc hình thành trật tự hai cực Ianta?

A. Thống nhất mục tiêu chung tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và phát xít Nhật.

B. Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở Châu Âu và Châu Á.

C. Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc để nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

D. Sau khi đánh bại phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở Châu Á.

Câu 37: Nhận định nào không đúng khi đề cập giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954- 1964)?

A. Mĩ tiến hành các chiến lược chiến tranh thực dân kiểu mới.

B. Hậu phương miền Bắc đẩy mạnh chi viện cho tiền tuyến miền Nam.

C. Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

D. Các nước xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, Liên Xô ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh vũ trang của ta để thống nhất đất nước.

Câu 38: Thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945-1975) chứng tỏ kết quả đấu tranh ngoại giao

A. luôn phụ thuộc vào quan hệ và sự dàn xếp giữa các cường quốc.

B. có tác động trở lại các mặt trận quân sự và chính trị.

C. chỉ phản ánh kết quả của đấu tranh chính trị và quân sự.

D. không thể góp phần làm thay đổi so sánh lực lượng trên chiến trường.

Câu 39: Mục đích cao nhất của tổ chức Liên hợp quốc nêu trong Hiến chương (1945) là gì?

A. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

B. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới sau chiến tranh.

C. Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc.

D. Bình đẳng chủ quyền giữa các nước và quyền tự quyết dân tộc.

Câu 40: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2 - 1945), vùng Tây Đức, Tây Âu, phía Nam bán đảo Triều Tiên sẽ do quân đội nước nào chiếm đóng?

A. Anh, Pháp và Trung Quốc.

B. Mĩ, Anh và Pháp.

C. Liên Xô và Trung Quốc.

D. Anh và Pháp.

HẾT 

- Xem thêm trọn bộ đề thi thử thpt quốc gia 2021 tất cả các môn - 

Vậy là Đọc tài liệu đã gửi tới các em một mẫu đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sử có đáp án khá hay, đề thi vẫn giữ nguyên cấu trúc đề thi Sử mọi năm và chuẩn theo nội dung mà Bộ đã đề ra, hãy làm thử đề thi trong 50 phút rồi so sánh với đáp án phía dưới.

Đáp án
đề thi thử THPT quốc gia môn Sử lần 3 Quế võ 1

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11A21A31B
2B12D22D32A
3C13D23C33A
4C14B24A34B
5D15C25D35B
6A16A26D36B
7C17A27C37D
8C18D28A38B
9C19A29C39B
10B20C30D40B

Trên đây là một tài liệu trong bộ đề thử tốt nghiệp 2021 môn sử có đáp án kèm theo khá sát cấu trúc Bộ GD&ĐT đưa ra, đừng quên còn rất nhiều đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Sử đang đợi các em khám phá nữa nhé.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM