Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn GDCD Yên Lạc 2 lần 3 (có đáp án)

Xuất bản: 19/04/2021 - Cập nhật: 21/04/2021 - Tác giả:

Xem và tải ngay mẫu đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn GDCD Yên Lạc 2 lần 3 (có đáp án) để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nhé.

Mục lục nội dung

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn GDCD lần 3 dành cho các em học sinh lớp 12 của trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc bên dưới và tải file về ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn GDCD Yên Lạc 2 lần 3

Câu 81: Giá cả của hàng hóa trên thị trường bao giờ cũng

A. thấp hơn giá trị.

B. xoay quanh giá trị.

C. ăn khớp với giá trị.

D. cao hơn giá trị.

Câu 82: Quy luật giá trị yêu cầu tổng thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra tổng hàng hóa phải phù hợp với

A. tổng thời gian lao động tập thể.

B. tổng thời gian lao động cá nhân.

C. tổng thời gian lao động xã hội cần thiết.

D. tổng thời gian lao động cộng đồng.

Câu 83: Hệ thống bình chứa của sản xuất thuộc yếu tố nào dưới đây của quá trình sản xuất?

A. Tư liệu lao động.

B. Đối tượng lao động.

C. Nguyên vật liệu nhân tạo

D. Công cụ lao động.

Câu 84: Hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân do cá nhân hoặc tổ chức thực hiện là vi phạm

A. hình sự.

B. hành chính.

C. dân sự.

D. kỷ luật.

Câu 85: Mọi công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền,thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo qui định của pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Bình đẳng trước pháp luật.

B. Bình đẳng về quyền con người.

C. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

D. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

Câu 86: Mỗi quy tắc xử sự thường được thể hiện thành

A. một chế pháp luật.

B. một quy định pháp luật.

C. một quy phạm pháp luật.

D. một ngành luật.

Câu 87: Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, vì pháp luật được áp dụng

A. trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

B. đối với người vi phạm

C. trong một số lĩnh vực quan trọng.

D. đối với người sản xuất kinh doanh.

Câu 88: Anh T (25 tuổi) điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường, khi đến ngã tư thì một cảnh sát giao thông là anh Q yêu cầu anh T dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Trong quá trình kiểm tra anh Q phát hiện anh T chưa có giấy phép lái xe nên đã lập biên bản xử phạt anh T. Việc anh T bị xử phạt hành chính thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

C. Tính quyền lực, bắt buộc chúng.

D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.

Câu 89: Thông thường, trên thị trường, khi cầu tăng lên, sản xuất, kinh doanh mở rộng, lượng cung hàng hoá sẽ

A. tăng lên.

B. không tăng.

C. giảm.

D. ổn định.

Câu 90: Trên cơ sở quy định chung của pháp luật về kinh doanh, ông Q đã đăng ký mở cửa hàng thực phẩm và được chấp thuận. Việc làm của ông Q thể hiện pháp luật là phương tiện như thế nào đối với công dân ?

A. Để công dân có quyền tự do hành nghề.

B. Để công dân lựa chọn ngành nghề kinh doanh.

C. Để công dân thực hiện quyền của mình.

D. Để công dân thực hiện được ý định của mình.

Câu 91: Chị N lãnh đạo cơ quan chức năng tiếp nhận hai bộ hồ sơ của ông A và ông B đăng kí kinh doanh khí gas. Vì là người thân của chồng nên chị N đã loại hồ sơ đầy đủ của ông B theo yêu cầu của ông A rồi cùng anh V nhân viên dưới quyền làm giả thêm giấy tờ bổ sung vào hồ sơ rồi cấp phép cho ông A. Phát hiện sự việc trên, ông B đã tung tin bịa đặt chị N và anh V có quan hệ tình cảm khiến uy tín của chị N giảm sút. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Ông A, anh V và chị N.

B. Ông A, anh V và chị N và ông B.

C. Chị N, anh V và ông B.

D. Ông A, ông B và chị N.

Câu 92: Cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật

A. quy định được làm.

B. quy định phải làm.

C. không cấm.

D. cho phép làm.

Câu 93: Việc làm nào dưới đây của công dân không thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao đồng?

A. Thành lập qũy bảo trợ xã hội.

B. Trực tiếp thỏa thuận tiền lương.

C. Tự do đề đạt nguyện vọng.

D. Tuân thủ thỏa ước tập thể lao động.

Câu 94: Điểm giống nhau giữa đạo đức và pháp luật là đều

A. dựa trên tính tự giác của con người.

B. điều chỉnh hành vi của con người.

C. là quy tắc bắt buộc chung.

D. tuân thủ bằng niềm tin, lương tâm của cá nhân.

Câu 95: Theo qui định của pháp luật, vợ chồng bình đẳng trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp là nội dung bình đẳng giữa vợ và chòng trong quan hệ

A. quan hệ nhân thân.

B. quan hệ tài sản.

C. quan hệ gia đình.

D. tình cảm cá nhân.

Câu 96: Cơ quan nào sau đây không có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam?

A. Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

B. Uỷ ban nhân dân.

C. Tòa án nhân dân các cấp.

D. Cơ quan điều tra các cấp.

Câu 97: Việc áp dụng trách nhiệm pháp lý không nhằm mục đích buộc chủ thể vi phạm

A. xóa bỏ mọi quyền nhân thân.

B. chịu những thiệt hại nhất định.

C. chấm dứt hành vi trái pháp luật.

D. khắc phục hậu quả gây ra.

Câu 98: Một trong những dấu hiệu cơ bản để xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm phải có

A. địa vị xã hội.

B. năng lực trách nhiệm pháp lý.

C. tài sản thừa kế.

D. người đại diện theo quy định.

Câu 99: Phát hiện mình bị sốt nhẹ, chị D nhờ chồng là anh K đăng kí cho chị làm xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Tuy nhiên anh K đã khóa trái cửa buộc vợ phải ở trong nhà kho 14 ngày để tránh lây nhiễm dù chị không đồng ý. Anh K đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.

B. Bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

C. Bảo đảm an toàn về thân thể.

D. Bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.

Xem thêm: Đề thi thử thpt quốc gia 2021 môn gdcd tỉnh Hà Tĩnh có đáp án

Câu 100: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý ?

A. Từ đủ 12 tuổi trở lên.

B. Từ đủ 14 tuổi trở lên.

C. Từ đủ 18 tuổi trở lên.

D. Từ đủ 16 tuổi trở lên.

Câu 101: Người tham gia giao thông tuân thủ theo luật giao thông đường bộ là hình thức thực hiện pháp luật nào?

A. Tuân thủ pháp luật.

B. Tuân hành pháp luật.

C. Thi hành pháp luật.

D. Sử dụng pháp luật.

Câu 102: Hoạt động có mục đích làm cho các quy định của pháp luật đi vào đời sống, trở hành những hành vi hợp pháp của các cá nhân tổ chức là

A. áp dụng pháp luật.

B. thực hiện pháp luật.

C. tuân thủ pháp luật.

D. thi hành pháp luật.

Câu 103: Anh S là chủ một cơ sở sản xuất tư nhân, bị tòa án tuyên phạt tù và yêu cầu bồi thường thiệt hại về tội vi phạm cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Anh S phải đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?

A. Hình sự và kỷ luật.

B. Kỷ luật và dân sự.

C. Hình sự và dân sự.

D. Hành chính và hình sự.

Câu 104: Ông A xây nhà cao tầng ở đô thị X khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép là biểu hiện của vi phạm

A. dân sự.

B. hành chính.

C. kỷ luật.

D. hình sự.

Câu 105: Đã muộn mà không thấy chồng về, chị A ra quán rượu tìm chồng. Tại đây, hai người đã xảy ra cãi vã. Thấy vậy, anh T uống rượu ở bàn bên đã chế giễu anh V không biết dạy vợ. Anh V đã ra về trong sự bức xúc nên kể chuyện với bạn mình là anh G . G rủ anh V quay lại quán tìm anh T xử lí. Chủ quán thấy có xô xát nên đã can ngăn vô tình làm G ngã vào góc bàn bị thương nhẹ. Sau đó, dù T bỏ chạy nhưng V và G vẫn đuuổi theo đâm nhiều nhát khiến T tử vong tại chỗ. Trong trường hợp này những ai đã vi phạm hình sự?

A. Anh V và anh T và chủ quán.

B. Anh V và anh G và anh T.

C. Anh V và anh G.

D. Anh V và anh G và chủ quán.

Câu 106: Niềm tin tuyệt đối, không chứng minh vào sự tồn tại thực tế của những bản chất siêu nhiên như thánh thần, chúa trời là

A. hoạt động tôn giáo.

B. tín ngưỡng.

C. cơ sở tôn giáo.

D. tôn giáo.

Câu 107: Hành vi nào dưới đây không phải là vi phạm dân sự?

A. Người mua hàng không trả tiền đúng hạn cho người bán.

B. Làm mất tài sản người khác.

C. Đi học muộn không có lý do chính đáng.

D. Tự ý sửa chữa nhà thuê của người khác.

Câu 108: Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật có nghĩa là bất kì công dân nào khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải

A. chuyển giao bí quyết làng nghề.

B. đóng thuế đầy đủ và đúng hạn.

C. sử dụng các dịch vụ bảo hiểm.

D. thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 109: Ông B là giám đốc, chị S là trưởng phòng tài vụ, anh A là nhân viên cùng công tác tại sở X. Phát hiện ông B cùng chị S vi phạm qui định về kế toán gây thiệt hại ngân sách nhà nước 5 tỉ đồng, anh A đã làm đơn tố cáo nhưng lại bị lãnh đạo cơ quan chức năng là ông D vô tình làm lộ thông tin khiến ông B biết anh là người tố cáo. Vì vậy, ông B liên tục gây khó khăn cho anh A trong công việc. Bức xúc anh A đã dùng vật nhọn làm xước nhiều vết lên xe ô tô riêng của ông B. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và kỉ luật?

A. Ông B, chị S và anh A.

B. Ông B, chị S và ông D.

C. Ông B và chị S.

D. Ông B và ông D.

Câu 110: Theo qui định của pháp luật, những ưu đãi đối với người có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao không bị coi là bất bình đẳng trong sử dụng lao động là nói đến nội dung bình đẳng trong

A. giao kết hợp đồng lao động.

B. thực hiện quyền lao động

C. cách sử dụng lao động.

D. cách tuân thủ lao động.

Câu 111: A và B cùng làm việc trong một công ty có cùng mức thu nhập cao. A sống độc thân, B có mẹ già và con nhỏ. A phải đóng thuế thu nhập cao gấp đôi B. Việc A và B đóng thuế khác nhau là căn cứ vào

A. điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

B. năng lực làm việc cụ thể.

C. địa vị .

D. độ tuổi.

Câu 112: Anh S là chủ một cơ sở sản xuất hàng thủ công mĩ nghệ đã có nhiều giải pháp để tăng số lượng đại lí tại nhiều địa phương nhằm cung cấp sản phẩm của mình. Anh S đã thực hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh ở nội dung nào sau đây?

A. Thực hiện nghĩa vụ kinh doanh.

B. Tự chủ đăng kí kinh doanh.

C. Chủ động mở rộng thị trường.

D. Xóa bỏ hiện tượng đầu cơ.

Câu 113: Tài sản mà mỗi người có được trước khi kết hôn hoặc được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kì hôn nhân được gọi là

A. tài sản của vợ chồng.

B. tài sản chung.

C. tài sản của cha mẹ và con.

D. tài sản riêng.

Câu 114: Pháp luật qui định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào

A. khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.

B. uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp.

C. thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.

D. ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.

Câu 115: Các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt đa số, thiểu số, trình độ phát triển cao hay thấp đều có đại biểu của mình trong hệ thống các cơ quan nhà nước là thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc về

A. Xã hội.

B. văn hóa.

C. kinh tế.

D. chính trị.

Câu 116: Vợ anh A là chị B giấu chồng rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để kinh doanh cùng bạn nhưng bị thua lỗ. Phát hiện sự việc, anh A đã đánh đập và ép vợ đến làm việc tại xưởng mộc do anh làm quản lí mặc dù chị không đồng ý. Chị B và anh A cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Sản xuất và kinh doanh.

B. Hợp tác và đầu tư.

C. Lao động và công vụ.

D. Hôn nhân và gia đình.

Câu 117: Người phạm tội quả tang hoặc đang bi truy nã thì

A. phải xin lệnh khẩn cấp để bắt.

B. chỉ công an mới có quyền bắt.

C. phải chờ ý kiến của cấp trên rồi mới được bắt.

D. ai cũng có quyền bắt.

Câu 118: H và Q là nhân viên bán hàng cho công ty dược phẩm K . Cả hai đạt được doanh thu cao nên được đề nghị khen thưởng. Nhưng do làm mất lòng con trai giám đốc, Q bị giám đốc cty loại khỏi danh sách trên. Trong trường hợp này giám đốc đã vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào?

A. Hành chính.

B. Kinh doanh.

C. Dân sự.

D. Lao động.

Câu 119: Anh H thuê anh S tìm gặp và yêu cầu anh T gỡ bỏ bài viết trên mạng xã hội bịa đặt việc mình có con ngoài giá thú với chị K. Do anh T không đồng ý và còn lớn tiếng xúc phạm nên anh S đã đánh anh T gãy chân. Tức giận, ông Q là bố anh T đến nhà ông H để gây rối và đẩy ông H ngã ra thềm nhà khiến ông bị trấn thương sọ não. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?

A. Ông H và anh S.

B. Ông H, anh S và ông Q.

C. Anh T, ông Q và anh S.

D. Anh S và ông Q.

Câu 120: 38 Hành vi hung hãn, côn đồ, đánh người gây thương tích làm tổn hại sức khỏe cho người khác là vi phạm quyền được pháp luật

A. Bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

B. Bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.

C. Bảo hộ tính mạng và nhân phẩm.

D. Bất khả xâm phạm về thân thể.

---------- HẾT ---------

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn GDCD Yên Lạc 2 lần 3

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81B91A101C111A
82C92B102B112C
83A93A103C113D
84C94B104B114D
85A95A105C115D
86C96B106B116D
87A97A107C117D
88C98B108B118D
89A99A109C119D
90C100B110B120A

Cùng Đọc tài liệu thử sức với nhiều đề thi hay trong bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 của các tỉnh thành trên cả nước đã được cập nhật liên tục.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM