Đề thi thử môn hóa THPT quốc gia 2018 tỉnh Quảng Nam

Mẫu đề thi thử môn Hóa học kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 của sở giáo dục tỉnh Quảng Nam có kèm đáp án đối chiếu phục vụ ôn tập kiến thức Hóa lớp 12.

Đề thi chi tiết môn Hóa thi thử THPTQG năm 2018 tỉnh Quảng Nam

trang 1 câu 1 - 10 đề thi thử hóa THPT năm 2018Quảng Nam
trang 2 câu 11 - 24 đề thi thử hóa THPT năm 2018 Quảng Nam
trang 3 câu 25 - 34 đề thi thử hóa THPT năm 2018 Quảng Nam
trang 4 câu 35 - 40 đề thi thử hóa THPT năm 2018 Quảng Nam
 

Đáp án gợi ý:
 

đáp án đề thi thử hóa THPT quốc gia 2018 tỉnh Quảng Nam
 

Xem thêm đề thi thử khác của tỉnh Quảng Nam năm 2018:

  * Đáp án đề Hóa thi thử THPT Sào Nam, Quảng Nam 2018

 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi thử môn hóa THPT quốc gia 2018 tỉnh Quảng Nam để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hoá trường Yên Phong 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hoá trường Yên Phong 1, Bắc Ninh có đáp án cho các em học sinh tham khảo, luyện tập giải đề

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hoá lần 1 chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương)

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hoá trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 1 chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hoá lần 2 chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương)

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hoá trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 2 chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Back to top