Đề thi thử môn vật lý 12 THPT chuyên Bắc Ninh năm 2018

Tham khảo đề thi kèm đáp án thi thử trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Vật Lý trường THPT chuyên Bắc Ninh (có hướng dẫn lời giải chi tiết).

Chi tiết đề Vật lý thi thử THPTQG 2018 tỉnh Bắc Ninh

câu 1 đến 7 trang 1 đề vật lý thpt chuyên bắc ninh
câu 8 đến 17 trang 2 đề vật lý thpt chuyên bắc ninh
câu 18 đến 26 trang 3 đề vật lý thpt chuyên bắc ninh
câu 27 đến 32 trang 4 đề vật lý thpt chuyên bắc ninh
câu 33 đến 38 trang 5 đề vật lý thpt chuyên bắc ninh
câu 39 đến 40 trang 6 đề vật lý thpt chuyên bắc ninh
 

Với đề thi vật lý trên đây của trường chuyên tỉnh Bắc Ninh, học sinh sẽ có 50 phút để thử sức hoàn thành 40 câu hỏi trắc nghiệm. Sau đó, để kiểm tra xem bài làm của mình đã đạt được mức nào, các em có thể tham khảo đối chiếu trực tiếp với biểu mẫu đáp án dành cho đề thi này tại đây:

 

Đáp án gợi ý

1.B 9.B 17.C 25.D 33.B
2.A 10.C 18.D 26.A 34.B
3.A 11.D 19.A 27.B 35.C
4.B 12.B 20.D 28.C 36.D
5.A 13.C 21.D 29.C 37.C
6.A 14.C 22.A 30.D 38.B
7.B 15.C 23.D 31.A 39.A
8.A 16.C 24.D 32.A 40.A

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi thử môn vật lý 12 THPT chuyên Bắc Ninh năm 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lí trường Yên Phong 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lý trường Yên Phong 1, Bắc Ninh có đáp án cho các em học sinh tham khảo, luyện tập giải đề

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lý chuyên Nguyễn Trãi lần 4

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Lý có đáp án của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 4 dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Lý 2020 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Lý có đáp án của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Back to top