Đề thi thử môn văn vào lớp 10 THPT chuyên Amsterdam năm 2018

Chia sẻ miễn phí mẫu đề Ngữ Văn thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018 của trường Trung học phổ thông chuyên Amsterdam. Dạng đề chung cơ bản dành cho học sinh ôn thi chính thức môn Văn vào lớp 10 THPT.

Cấu trúc đề thi:

- Phần I (4 điểm) 

Học sinh đọc đoạn trích văn bản cho trước và trả lời các câu hỏi yêu cầu bên dưới: hoàn cảnh, nhân vật trong đoạn, biện pháp tu từ và tác dụng, viết đoạn văn tổng - phân - hợp nêu cảm nhận về nhân vật, kể tên các tác phẩm cùng chủ đề.

- Phần II (6 điểm)

+ Đọc đoạn thơ cho trước, cho biết tên tác giả, tác phẩm, ý nghĩa của từ "mùa xuân", cảm nhận vẻ đẹp của đoạn thơ.

+ Viết đoạn văn ngắn bàn về mối quan hệ giữa lao động và niềm vui của con người trong cuộc sống.

Chi tiết đề thi thử vào lớp 10 môn Văn của trường chuyên Amsterdam năm 2018

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa

Hà Nội - Amsterdam

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT LẦN 1 NĂM 2018
Môn : NGỮ VĂN (Dành cho mọi thí sinh)

Thời gian làm bài: 120 phút


Phần I: (4.0 điểm)

...Lần này ta ra, thân hành cầm quân, phương lược tiến đánh đã có tính sẵn. Chẳng qua mươi ngày có thể đuổi được người Thanh. Nhưng nghĩ chúng là nước lớn gấp mười nước mình, sau khi bị thua một trận, ắt lấy làm then mà lo mưu báo thù. Như thế thì việc binh đao không bao giờ dứt, không phải là phúc cho dân, nỡ nào mà làm như vậy. Đến lúc ấy chỉ có người khéo lời lẽ mới dẹp nỗi việc binh đao, không phải Ngô Thì Nhậm thì không ai làm được. Chờ mười năm nữa, cho ta được yên ổn mà nuôi dưỡng lực lượng, bấy giờ nước giàu quân mạnh, thì ta có sợ gì chúng?

(Trích “Hoàng Lê nhất thống chí”, Ngô gia văn phái, Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục, 2005, trang 67)

a. Đoạn trích trên là lời của vua Quang Trung nói với ai? Câu nói đó xuất hiện trong hoàn cảnh nào? (0.5 điểm)

b. Trong câu văn “Chờ mười năm nữa, cho ta được yên ổn mà nuôi dưỡng lực lượng, bấy giờ nước giàu quân mạnh, thì ta có sợ gì chúng”, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Hãy nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn đó. (0.5 điểm)

c. Em hãy viết một đoạn văn tổng hợp - phân tích - tổng hợp nêu cảm nhận của em về hình tượng hoàng đế - anh hùng dân tộc Quang Trung được khắc hoạ trong đoạn văn bản trên. Yêu cầu đoạn văn có dung lượng khoảng 15 câu, trong đoạn có sử dụng một câu bị động (gạch chân 1 gạch), một câu chứa thành phần khởi ngữ (gạch chân 2 gạch). (2.5 điểm)

d. Hãy kể tên 2 tác phẩm/ trích đoạn văn học trung đại trong chương trình Ngữ văn Trung học cơ sở viết về chủ đề chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. (0.5 điểm).

Phần II: (6.0 điểm)

Mùa xuân người cầm súng
Lộc giắt đầy quanh lưng
Mùa xuân người ra đồng
Lộc trải dài nương mạ
Tất cả như hối hả
Tất cả như xôn xao...

Đất nước bốn nghìn năm
Vất vả và gian lao
Đất nước như vì sao
Cứ đi lên phía trước

a. Đoạn thơ trên được trích trong tác phẩm nào? Bài thơ do ai sáng tác? (0.5 điểm)

b. Theo em ý nghĩa của từ “mùa xuân” trong đoạn thơ trên có giống ý nghĩa của từ “mùa xuân” trong 2 câu thơ “Một mùa xuân nho nhỏ/ Lặng lẽ dâng cho đời” hay không? Vì sao?(1,0 điểm)

c. Theo em, có nên thay từ “xôn xao” trong câu thơ “Tất cả như xôn xao” bằng từ “lao xao” không? Hãy giải thích rõ lí do. (0.5 điểm)

d. Nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp của đoạn thơ trên, trình bày bằng một đoạn văn khoảng 15 cậu. (2.0 điểm)

e. Từ những vần thơ “hối hả”, “xôn xao” về mùa xuân lao động dựng xây đất nước ở trên, em hãy viết một đoạn văn khoảng nửa trang giấy thi luận bàn về mối quan hệ giữa lao động và niềm vui của con người trong cuộc sống. (2.0 điểm)

-------HẾT-------
 

học sinh thi thử vào lớp 10 THPT chuyên Amsterdam 2018
 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi thử môn văn vào lớp 10 THPT chuyên Amsterdam năm 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn trường THCS Ngô Gia Tự năm 2020 lần 1

Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn trường THCS Ngô Gia Tự năm học 2020 -2021 dành cho các em học sinh lớp 9 tham khảo.

Đáp án đề thi tham khảo vào 10 môn Văn tỉnh Nam Định năm 2020

Đáp án đề thi tham khảo vào 10 môn Văn tỉnh Nam Định năm 2020 kèm thang điểm chi tiết giúp em nắm chắc cấu trúc đề thi.

Đề thi thử vào lớp 10 năm 2020 môn Văn Phòng GD&ĐT Nha Trang

Đề thi thử vào 10 môn Văn năm 2020 có đáp án của phòng GD&ĐT Nha Trang dành cho các em học sinh lớp 9 tham khảo.

Back to top