Đề thi thử môn sử 2021 trường THPT Hương Sơn lần 2

Xuất bản: 02/06/2021 - Tác giả:

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Sử 2021 lần 2 trường Hương Sơn, Hà Tĩnh với các dạng câu hỏi trong đề thi tốt nghiệp THPT thường gặp.

Thử sức với mẫu đề thi thử THPT quốc gia 2021 dành cho học sinh lớp 12 của trường THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh lần 2 vừa diễn ra, đây chắc chắn là một tài liệu hữu ích giúp em ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử.

Chi tiết đề thi thử môn Sử với 40 câu hỏi như sau:

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử trường Hương Sơn lần 2

Câu 1: Từ năm 1945 đến năm 1950, Liên Xô thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là

A. củng cố, hoàn thiện hệ thống chính trị của chủ nghĩa xã hội.

B. khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh.

C. tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

D. thành lập và phát triển Hội đồng tương trợ kinh tế.

Câu 2: Tổ chức Liên minh châu  u (EU) là một liên minh

A. quân sự - chính trị.

B. văn hóa - giáo dục.

C. kinh tế - chính trị.

D. quân sự - khoa học.

Câu 3: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (77 1936) chủ trương thành lập mặt trận

A. Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

B. Thống nhất dân chủ Đông Dương.

C. Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

D. Việt Nam độc lập đồng minh.

Câu 4: Học thuyết Phucưđa (1977) của Nhật Bản chủ trương tăng cường quan hệ với các nước A. Đông Nam Á.

B. Tây Âu.

C. Mĩ latinh.

D. Châu Á.

Câu 5: Tác phẩm nào sau đây gồm những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc ở các lớp huấn luyện cán bộ cách mạng tại Quảng Châu (Trung Quốc) xuất bản năm 1927

A. Hồ Chí Minh toàn tập.

B. Bản án chế độ thực dân Pháp.

C. Đường Kách mệnh.

D. Nhật kí trong tù.

Câu 6: Mĩ quyết định tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ”(1965-1968) ở miền Nam Việt Nam sau khi thất bại

A. chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

B. chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

C. chiến lược “Chiến tranh một phía”.

D. chiến tranh phá hoại miền Bắc.

Câu 7: Luận cương chính trị (tháng 10/1930) của Đảng cộng sản Đông Dương đã xác định lực lượng cách mạng gồm những giai cấp nào?

A. Công nhân và tiểu tư sản.

B. Công nhân và tư sản.

C. Nông dân và tiểu tư sản.

D. Công nhân và nông dân.

Câu 8: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930?

A. Quốc tế Cộng sản thành lập.

B. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

C. Nước Pháp tham gia chiến tranh thế giới thứ hai.

D. Hiệp hội các nước Đông Nam Á thành lập.

Câu 9: Cuộc diễn tập đầu tiên cho thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 là

A. phong trào giải phóng dân tộc 1939- 1945.

B. phong trào dân chủ 1936 - 1939.

C. phong trào cách mạng 1930 - 1931.

D. cao trào kháng Nhật cứu nước 1945.

Chi tiết đề thi như sau:

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử trường Hương Sơn lần 2 mã đề 001 trang 1
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử trường Hương Sơn lần 2 mã đề 001 trang 2
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử trường Hương Sơn lần 2 mã đề 001 trang 3
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử trường Hương Sơn lần 2 mã đề 001 trang 4

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử trường Hương Sơn lần 2

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử trường Hương Sơn lần 2

Trên đây là một tài liệu đề thử THPT quốc gia môn Sử có đáp án kèm theo khá sát cấu trúc Bộ GD&ĐT đưa ra, đừng quên còn rất nhiều đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sử đang đợi các em khám phá nữa nhé.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM