Đề thi thử môn sử 2021 trường THPT chuyên Lam Sơn lần 2

Xuất bản ngày 09/06/2021 - Tác giả:

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Sử 2021 lần 2 trường chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá với các dạng câu hỏi trong đề thi minh hoạ của Bộ GD.

Thử sức với mẫu đề thi thử THPT quốc gia 2021 dành cho học sinh lớp 12 của trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá lần 2 vừa diễn ra, đây chắc chắn là một tài liệu hữu ích giúp em ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử.

Chi tiết đề thi thử môn Sử với 40 câu hỏi như sau:

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử trường chuyên Lam Sơn lần 2

Câu 1: Với chiến thắng Ấp Bắc (tháng 1/1963), quân dân miền Nam Việt Nam bước đầu làm thất bại các chiến thuật nào của Mĩ?

A. Trực thăng vận và thiết xa vận.     B. Tìm diệt và bình định.

C. Tìm diệt và lấn chiếm.     D. Lấn chiếm và tràn ngập lãnh thổ.

Câu 2: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai ở Việt Nam với tên gọi là

A. Đảng Lao động Việt Nam.     B. Đảng Cộng sản Đông Dương.

C. Đảng Lao động Đông Dương.     D. Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 3: Đặc điểm lớn nhất, độc đáo nhất của cách mạng Việt Nam trong thời kì 1954 - 1975 là

A. Tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ cách mạng khác nhau ở hai miền đất nước.

B. đất nước bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau.

C. Việt Nam trở thành nơi phản ánh sâu sắc nhất mâu thuẫn giữa hai phe.

D. chiến đấu chống chiến tranh xâm lược kiểu mới của Mĩ và tay sai.

Câu 4: Đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình là mục tiêu đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong phong trào nào sau đây?

A. Phong trào dân tộc dân chủ 1919 - 1925.     B. Phong trào dân chủ 1936 - 1939.

C. Phong trào dân tộc dân chủ 1925 - 1930.     D. Phong trào cách mạng 1930 - 1931.

Câu 5: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!”. Đoạn trích trên đã phản ánh tính chất gì của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954) của nhân dân ta?

A. Nhân dân     B. Toàn diện.     C. Chính nghĩa.     D. Trường kì.

Câu 6: Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới chuyển dần sang xu thế nào?

A. Tiếp xúc, thỏa hiệp và mở rộng liên kết.

B. Thỏa hiệp, nhân nhượng và kiềm chế đối đầu.

C. Hòa hoãn, cạnh tranh và tránh mọi xung đột.

D. Hòa dịu, đối thoại và hợp tác cùng phát triển.

Câu 7: “Một trong những điểm tiến bộ của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX là quan niệm về phạm trù cứu nước”. Đây là nhận định

A. đúng, vì các sĩ phu đã gắn yêu nước với xây dựng chế độ xã hội tiến bộ.

B. sai, vì khuynh hướng cứu nước mới của các sĩ phu không thành công.

C. sai, vì phạm trù “trung quân ái quốc” đã ăn sâu vào tư tưởng người dân.

D. đúng, vì hoạt động của các sĩ phu hướng tới mục tiêu dân chủ, dân quyền.

Câu 8: Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác?

A. Công nhân Sài Gòn thành lập tổ chức Công hội.

B. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (1930).

C. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (1925).

D. Cuộc đấu tranh của công nhân Bắc Kì (1923).

Chi tiết đề thi như sau:

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử trường chuyên Lam Sơn lần 2 trang 1
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử trường chuyên Lam Sơn lần 2 trang 2
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử trường chuyên Lam Sơn lần 2 trang 3
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử trường chuyên Lam Sơn lần 2 trang 4
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử trường chuyên Lam Sơn lần 2 trang 5

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử trường chuyên Lam Sơn lần 2

Chi tiết lời giải cho từng câu trong file đính kèm

1-A11-B21-D31-D
2-A12-C22-D32-B
3-A13-A23-C33-B
4-B14-C24-B34-A
5-C15-D25-D35-C
6-D16-D26-A36-D
7-A17-B27-C37-A
8-C18-A28-D38-D
9-A19-B29-B39-D
10-B20-C30-B40-C

Trên đây là một tài liệu đề thử THPT quốc gia môn Sử có đáp án kèm theo khá sát cấu trúc Bộ GD&ĐT đưa ra, đừng quên còn rất nhiều đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sử đang đợi các em khám phá nữa nhé.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM