Đề thi thử môn Sử 2020 lần 3 trường THPT Nguyễn Viết Xuân

Xuất bản: 29/05/2020 - Cập nhật: 04/06/2020 - Tác giả:

Chi tiết đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử của trường THPT Nguyễn Viết Xuân lần 3 dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Mục lục nội dung

Trường THPT Nguyễn Viết Xuân (Vĩnh Phúc) mới đây vừa ra đề thi thử lần 3 khảo sát chất lượng môn Lịch sử dành cho học sinh lớp 12 năm học 2019 - 2020 giúp các em ôn tập và thử sức làm đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử tại nhà.

Đề thi thử

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN

Mã đề thi: 112

ĐỀ THI KSCL LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020

Tên môn: Lịch sử 12

Thời gian làm bài: 50 phút;

(40 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Sau khi Liên Xô tan giã, nước kế tục địa vị pháp lý của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là

A. Cadắcxtan.

B. Ucaraina.

C. Liên Bang Nga.

D. Litva.

Câu 2: Nửa sau những năm 20 thế kỉ XX, giai cấp tư sản Việt Nam thành lập tổ chức chính trị nào?

A. Đảng Lập hiến.

B. Việt Nam Quốc dân đảng.

C. Tân Việt cách mạng đảng.

D. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.

Câu 3: Từ năm 1919 đến 1929, ở Đông Dương thực dân Pháp tiến hành chính sách

A. cải cách kinh tế.

B. khai thác thuôc địa lần thứ hai.

C. kinh tế chỉ huy.

D. khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

Câu 4: Biện pháp trước mắt nhằm giải quyết nạn đói ở Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám (1945) là

A. quyên góp, điều hòa thóc gạo

B. tăng gia sản xuất.

C. tịch thu ruộng đất của địa chủ.

D. phá kho thóc Nhật cứu đói.

Câu 5: Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam là gì?

A. Đòi cải cách văn hóa.

B. Chống đế quốc, chống phong kiến.

C. Chống phát xít.

D. Đòi dân sinh dân chủ.

Câu 6: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941), quyết định thành lập

A. khu giải phóng Việt Bắc.

B. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc.

C. Việt Nam độc lập đồng minh.

D. Việt Nam giải phóng quân.

Câu 7: Đầu năm 1930, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam hợp nhất thành

A. Đảng lao động Việt Nam.

B. Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. Tân Việt cách mạng Đảng.

D. Việt Nam quốc dân Đảng.

Câu 8: Tại hội nghị Ianta (2-1945), đã quyết định thành lập tổ chức nào sau đây?

A. Tổ chức thương mại thế giới.

B. Liên hợp quốc.

C. Hội quốc Liên.

D. Ngân hàng thế giới.

Câu 9: Lực lượng đóng vai trò chủ đạo trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1965 -1969) là quân đội

A. Liên hợp quốc.

B. Đồng minh của Mĩ.

C. Sài Gòn.

D. Mĩ.

Câu 10: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam A thực hiện nhiệm vụ gì

A. đấu tranh giành độc lập.

B. cải cách mở cửa.

C. chống li khai.

D. chống chế độ phân biệt chủng tộc.

Câu 11: Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1961 -1965), việc dồn dân lập ấp được coi là

A. mục tiêu.

B. xương sống.

C. kết quả.

D. chiến thuật.

Câu 12: Ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp (3 - 1945), Đảng Cộng sản Đông Dương đã phát động

A. chiến tranh vệ quốc.

B. cuộc vận động ngoại giao.

C. tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

D. cao trào kháng Nhật cứu nước.

Câu 13: Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (1925) ở Việt Nam là tờ báo

A. Người nhà quê.

B. Đỏ.

C. Búa liềm.

D. Thanh niên.

Câu 14: Chủ trương của Đảng và Chính phủ Việt Nam đối với quân Trung Hoa Dân quốc trước ngày 6 - 3 - 1945 là

A. hòa hoãn, tránh xung đột.

B. hợp tác kinh tế.

C. hợp tác quân sự.

D. đấu tranh vũ trang.

Câu 15: Sau thất bại trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mĩ chuyển sang thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?

A. “Chiến tranh một phía”.

B. “Chiến tranh cục bộ”.

C. “Đông Dương hóa chiến tranh”.

D. “Việt Nam hóa chiến tranh”.

Câu 16: Từ năm 1978 đến nay, Trung Quốc thực hiện đường lối

A. cải cách mở cửa.B. ba ngọn cờ hồng.

C. ngả về phương Tây.D. quân sự hóa kinh tế.

Câu 17: Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (1925) ở Việt Nam là tổ chức yêu nước theo khuynh hướng nào?

A. Dân chủ tư sản.

B. Dân túy.

C. Vô sản,

D. Dân tộc cực đoan.

Câu 18: Một trong những hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ nửa sau thế kỉ XX là dẫn đến

A. Chiến tranh lạnh.

B. xu thế li khai.

C. hình thành các tổ chức liên kết khu vực.

D. xu thế toàn cầu hóa.

Câu 19: Trong vòng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế của Mĩ

A. là trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

B. là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

C. đứng thứ ba thế giới.

D. đứng thứ hai thế giới.

Bạn đang xem đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sử lần 3 của trường Nguyễn Viết Xuân

Câu 20: Một trong những kết quả đạt được trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam là

A. Đảng Cộng sản Đông Dương hoạt động công khai.

B. lật đổ chế độ phong kiến.

C. thành lập mặt trận dân tộc thống nhất.

D. hình thành liên minh công nông.

Câu 21: Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là

A. độc lập và tự do.

B. quyền công dân.

C. đoàn kết quốc tế vô sản.

D. dân sinh, dân chủ.

Câu 22: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam diễn ra nhanh chóng, ít đổ máu vì

A. đấu tranh bằng bạo lực vũ trang.

B. có sự giúp đỡ của lực lượng Đồng Minh.

C. diễn ra bằng hình thức đấu tranh chính trị.

D. kẻ thù suy yếu, rệu rã.

Câu 23: Nhiệm vụ chủ yếu của quân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (1946 - 1947) là

A. tiêu diệt toàn bộ quân Pháp.

B. giam chân địch trong các đô thị.

C. củng cố, mở rộng hậu phương kháng chiến.

D. mở rộng vùng chiếm đóng.

Câu 24: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi bùng nổ đầu tiên ở

A. Trung Phi.

B. Tây Phi.

C. Bắc Phi.

D. Nam Phi.

Câu 25: Việc Mĩ đồng ý với Pháp thực hiện kế hoạch Rơve (1949) ở Đông Dương, chứng tỏ Mĩ

A. chi phối hoàn toàn chiến tranh Đông Dương.

B. bị suy giảm vị thế ở Đông Dương.

C. từng bước can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương.

D. xác lập phạm vi ảnh hưởng ở châu Á.

Câu 26: Một trong những lí do thúc đẩy Mĩ thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam Việt Nam (1965 -1969) là Mĩ

A. không muốn sử dụng quân đội Sài Gòn .

B. muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

C. chịu áp lực từ Liên hợp quốc.

D. bị chi phối bởi các nước đồng minh.

Câu 27: Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8 - 1925) đã

A. đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam.

B. khẳng định sự trưởng thành hoàn toàn của giai cấp công nhân.

C. thúc đẩy sự phân hóa các giai cấp xã hội.

D. làm xuất hiện các tổ chức yêu nước.

Câu 28: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7 - 1936), xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là gì?

A. Chống đế quốc và phong kiến tay sai.

B. Đòi thành lập các xô viết công nông.

C. Đòi tự do, dân chủ, cơm áo hòa bình.

D. Chống chế độ phản động thuộc địa.

Câu 29: Thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” ở miền Nam Việt Nam (1959-1960) đã đánh dấu

A. cách mạng  miền Nam Việt Nam chuyển từ thế tiến công sang thế giữ gìn lực lượng.

B. thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

C. Đảng Lao động Việt Nam ra hoạt động công khai.

D. cách mạng miền Nam Việt Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử tỉnh Ninh Bình lần 1

Câu 30: Sự thất bại của phong trào yêu nước ở Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, đặt ra yêu cầu gì?

A. Tìm ra con đường cứu nước mới.

B. Kiên trì đấu tranh bằng phương pháp vũ trang.

C. Đặt nhiệm vụ giải phóng giai cấp lên hàng đầu.

D. Tăng cường khối liên minh công nông.

Câu 31: Một điểm sáng tạo của Cương Lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) so với Luận cương chính trị (10 - 1930) là

A. nêu rõ hình thức và phương pháp đấu tranh của cách mạng.

B. xác định đúng nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ phong kiến.

C. xác định được quan hệ giữa cách mạnh Việt Nam với thế giới.

D. nhận thức được khả năng cách mạng của các giai cấp bóc lột.

Câu 32: So với chiến dịch Việt Bắc thu - đông (1947), chiến dịch Biên giới thu - đông (1950) của Việt Nam có sự khác biệt về

A. lực lượng tham gia chiến dịch.

B. loại hình chiến dịch.

C. địa hình tác chiến.

D. đối tượng tác chiến.

Câu 33: Mục tiêu chung của các chiến dịch quân sự của quân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 -1 954) là

A. củng cố, mở rộng căn cứ Việt Bắc.

B. khai thông đường liên lạc quốc tế.

C. buộc Pháp phải phân tán lực lượng.

D. tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch.

Câu 34: Nhận xét nào sau đây không đúng về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968?

A. Làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mĩ.

B. Mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

C. Buộc Mĩ phải kí hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

D. Buộc Mĩ phải tuyên bố “ phi Mĩ hóa” chiến tranh ở Việt Nam.

Câu 35: Nhận định nào sau đây đúng về quan hệ quốc tế nửa sau thế kỉ XX?

A. Các nước mới giành độc lập không tham gia vào đời sống chính trị thế giới.

B. Các nước lớn đối đầu, xung đột trực tiếp.

C. Quan hệ quốc tế được mở rộng và đa dạng.

D. Cách mạng khoa học - kĩ thuật không ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế.

Câu 36: Điểm tương đồng của các chiến lược chiến tranh Mĩ áp dụng ở miền Nam Việt Nam từ 1954 - 1973 đều là

A. quân đội Mĩ đóng vai trò chủ đạo.

B. hình thức chiến tranh xâm lược thực dân cũ.

C. hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới.

D. quân đội Sài Gòn đóng vai trò chủ đạo.

Câu 37: Bài học kinh nghiệm từ việc kí Hiệp định Sơ bộ (1946), Hiệp định Giơnevơ (1954) và Hiệp định Pari (1973) cho công cuộc bảo vệ đất nước hiện nay là

A. lợi dụng sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế.

B. lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước lớn.

C. đảm bảo tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản.

D. đảm bảo tôn trọng quyết định của các nước lớn.

Câu 38: Thất bại của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam đã để lại bài học gì?

A. Lực lượng cách mạng chỉ bao gồm nông dân.

B. Bạo động vũ trang không phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

C. Đấu tranh hòa bình phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

D. Giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng giai cấp.

Câu 39: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng đặc điểm của cách mạng tháng Tám (1945) ở Việt Nam?

A. Cách mạng giải phóng dân tộc.

B. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân  dân.

C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

D. Cách mạng bạo lực.

Câu 40: Con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc (hình thành trong những năm 20 của thế kỉ XX) khác biệt hoàn toàn với các con đường cứu nước trước đó về

A. khuynh hướng chính trị.

B. lực lượng cách mạng.

C. phương pháp đấu tranh.

D. mục tiêu cách mạng.

- HẾT -

Vậy là Đọc tài liệu đã tổng hợp giúp các em một đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sử khá hay của trường THPT Nguyễn Viết Xuân lần thi thử thứ 3. Hãy thử sức làm đề thi trong 50 phút và thử so sánh đối chiếu với đáp án chính thức bên dưới em nhé!

 - Đề tham khảo tốt nghiệp THPT môn Sử 2020 có đáp án của Bộ GD&ĐT - 

Đáp án

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C11B21A31D
2B12D22D32B
3B13D23B33D
4A14A24C34C
5B15B25C35C
6C16A26B36C
7B17C27A37C
8B18D28A38D
9D19A29D39C
10A20D30A40A

-/-

Đọc tài liệu vừa gửi đến các em đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lịch Sử của THPT Nguyễn Viết Xuân (Vĩnh Phúc) lần 3. Các em có thể tham khảo thêm đề thi thử THPT Quốc Gia môn Sử 2020 của các tỉnh khác trên cả nước đã được chúng tôi cập nhật liên tục.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM