Đề thi thử môn sinh THPTQG chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2018

Tải về mẫu đề kèm đáp án thi thử trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Sinh học của trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội thi lần 3.

Đề thi chi tiết môn Sinh học lớp 12 kỳ thi THPTQG năm 2018 của trường chuyên Sư phạm Hà Nội

trang 1 từ câu 1 đến 9 đề sinh thi thử đhsp hà nội
trang 2 từ câu 10 đến 15 đề sinh thi thử đhsp hà nội
trang 3 từ câu 16 đến 22 đề sinh thi thử đhsp hà nội
trang 4 từ câu 23 đến 27 đề sinh thi thử đhsp hà nội
trang 5 từ câu 28 đến 33 đề sinh thi thử đhsp hà nội
trang 6 từ câu 34 đến 38 đề sinh thi thử đhsp hà nội
trang 7 từ câu 39 đến 40 đề sinh thi thử đhsp hà nội
 

Tham khảo đáp án gợi ý của đề thi môn Sinh thi thử trung học phổ thông quốc gia năm 2018, trường chuyên Sư phạm Hà Nội được tổng hợp bên dưới đây:

 

Đáp án đề thi thử Sinh tham khảo - Trường phổ thông chuyên ĐHSP Hà Nội

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 A 21 A 31 B
2 C 12 D 22 D 32 C
3 C 13 B 23 B 33 D
4 B 14 C 24 D 34 A
5 A 15 B 25 A 35 A
6 B 16 C 26 D 36 D
7 B 17 B 27 C 37 B
8 B 18 C 28 C 38 A
9 C 19 A 29 A 39 A
10 D 20 D 30 D 40 D

 

Chúc các em ôn tập và làm bài thi tốt !

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi thử môn sinh THPTQG chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 2

Tham khảo đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 2 mã đề 201 với 40 câu trắc nghiệm trong thời gian làm bài 60 phút.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Sinh 2020 trường THPT Quế Võ 3

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh có đáp án của trường THPT Quế Võ 3 - Bắc Ninh dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh lần 2 trường ĐHQGHN

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh trường ĐHQGHN lần 2 chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Back to top