Đề thi thử môn sinh THPTQG chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2018

Tải về mẫu đề kèm đáp án thi thử trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Sinh học của trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội thi lần 3.

Đề thi chi tiết môn Sinh học lớp 12 kỳ thi THPTQG năm 2018 của trường chuyên Sư phạm Hà Nội

trang 1 từ câu 1 đến 9 đề sinh thi thử đhsp hà nội
trang 2 từ câu 10 đến 15 đề sinh thi thử đhsp hà nội
trang 3 từ câu 16 đến 22 đề sinh thi thử đhsp hà nội
trang 4 từ câu 23 đến 27 đề sinh thi thử đhsp hà nội
trang 5 từ câu 28 đến 33 đề sinh thi thử đhsp hà nội
trang 6 từ câu 34 đến 38 đề sinh thi thử đhsp hà nội
trang 7 từ câu 39 đến 40 đề sinh thi thử đhsp hà nội
 

Tham khảo đáp án gợi ý của đề thi môn Sinh thi thử trung học phổ thông quốc gia năm 2018, trường chuyên Sư phạm Hà Nội được tổng hợp bên dưới đây:

 

Đáp án đề thi thử Sinh tham khảo - Trường phổ thông chuyên ĐHSP Hà Nội

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 A 21 A 31 B
2 C 12 D 22 D 32 C
3 C 13 B 23 B 33 D
4 B 14 C 24 D 34 A
5 A 15 B 25 A 35 A
6 B 16 C 26 D 36 D
7 B 17 B 27 C 37 B
8 B 18 C 28 C 38 A
9 C 19 A 29 A 39 A
10 D 20 D 30 D 40 D

 

Chúc các em ôn tập và làm bài thi tốt !

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi thử môn sinh THPTQG chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2020 Thị xã Quảng Trị lần 2

Xem ngay đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh có đáp án lần 2 mã 202 của THPT Thị xã Quảng Trị vừa diễn ra dành cho các em học sinh 12 thi khối tự nhiên.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2020 Nghệ An lần 2 (có đáp án) mã đề 202

Thử sức đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh có đáp án lần 2 mã 202 của tỉnh Nghệ An vừa diễn ra dành cho các em học sinh 12 thi khối tự nhiên.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2020 Nghệ An lần 2 (có đáp án) mã đề 201

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh có đáp án lần 2 mã 201 của tỉnh Nghệ An vừa diễn ra giúp các em học sinh 12 thi khối tự nhiên tham khảo.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu