Đề thi thử môn sinh THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai năm 2018

Tải miễn phí tài liệu đề ôn tập thi thử môn Sinh học kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018 của trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai (có kèm đáp án gợi ý).

Đề thi chi tiết môn Sinh học trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai - Kỳ thi thử Trung học phổ thông quốc gia năm 2018

THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG – GIA LAI

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 LẦN 1
Môn: Sinh học

Thời gian làm bài: 50 phút

 

Câu 1: Người ta phân biệt nhóm thực vật C3, C4 chủ yếu dựa vào:

A. Sự khác nhau về cấu tạo mô giậu của lá
B. Có hiện tượng hô hấp sáng hay không có hiện tượng này.
C. Sự khác nhau ở các phản ứng sáng.
D. Sản phẩm cố định CO2 đầu  tiên.

Câu 2: Ý nào không đúng với đặc điểm của phản xạ co ngón tay khi ngón tay bất ngờ chạm phải vật nhọn?

A. Là phản xạ có tính di truyền                                           B. Là phản xạ bẩm sinh.
C. Là phản xạ không điều kiện                                           D. Là phản xạ có điều kiện.

Câu 3: Bón phân quá liều lượng, cây bị héo và chết là do:

A. Các nguyên tố khoáng vào tế bào nhiều, làm mất ổn định thành phần chất nguyên sinh của tế bào lông hút.
B. Nồng độ dịch đất cao hơn nồng độ dịch bào, cây không hút được nước.
C.Thành phần khoáng chất làm mất ổn định tính chất lý hóa của keo đất.
D. Làm cho cây nóng và héo lá.

Câu 4: Nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu oxi và máu giàu cacbônic ở tim là:

A. Cá xương, chim, thú                                                       B. Lưỡng cư, thú.
C. Bò sát (trừ cá sấu), chim, thú                                         D. Lưỡng cư, bò sát, chim.

Câu 5: Trong tự nhiên, có tối đa bao nhiêu bộ ba không chứa Uraxin?

A. 27                           B. 8                             C. 16                        D. 36.

Câu 6: Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × AabbDD cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 16                           B. 12                           C. 9                           D. 6.

Câu 7: Một quần thể thực vật đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,35. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen Aa của quần thể này là:

A. 0,455                     B. 0,1225                    C. 0,35                       D. 0,70.

Câu 8: Điểm nào sau đây khẳng định chắc chắn mã di truyền là mã bộ ba?

A. Do có 4 nucleotit khác nhau tham gia cấu tạo nên mã di truyền.
B. Do có 20 loại axit amin trong mỗi phân tử prôtêin.
C. Bằng thực nghiệm chứng minh mã di truyền là mã bộ ba.
D. Bằng suy luận từ gen quy định tính trạng của cơ thể sinh vật.

Câu 9: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hoá duy nhất tác động có định hướng là

A. Đột biến                                                                   B. Các yếu tố ngẫu nhiên.
C. Chọn lọc tự nhiên                                                    D. Giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 10: Đặc điểm nào sau đây chứng minh rằng trong tiến hóa thì ARN là tiền thân của axit nuclêic mà không phải là ADN?

A. ARN chỉ có 1 mạch                                                 B. ARN có loại bazơnitơ Uraxin.
C. ARN nhân đôi mà không cần đến enzym               D. ARN có khả năng sao mã  ngược.

Câu 11: Loài nào sau đây có kiểu tăng trưởng số lượng gần với hàm mũ?

A. Rái cá trong hồ                                                        B. Ếch nhái ven hồ
C. Ba ba ven sông.                                                      D. Khuẩn lam trong hồ.

Trang 1/6


câu 12 - 22 trang 2 đề sinh trường hùng vương
câu 23-29 trang 3 đề sinh trường hùng vương
câu 30-34 trang 4 đề sinh trường hùng vương
câu 35-38 trang 5 đề sinh trường hùng vương
câu 39 - 40 trang 6 đề sinh trường hùng vương
 

Mời các em tham khảo bộ đáp án của đề Sinh thi thử THPTQG trường Hùng Vương tại bảng sau nhé:

 

Đáp án đề thi thử THPT trường chuyên Hùng Vương

1.D 6.B 11.D 16.C 21.D 26.C 31.C 36.A
2.D 7.A 12.B 17.B 22.C 27.A 32.B 37.A
3.B 8.C 13.B 18.A 23.A 28.C 33.B 38.B
4.A 9.C 14.C 19.B 24.B 29.D 34.C 39.D
5.A 10.C 15.B 20.A 25.A 30.A 35.A 40.A

 

 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi thử môn sinh THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai năm 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 2

Tham khảo đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 2 mã đề 201 với 40 câu trắc nghiệm trong thời gian làm bài 60 phút.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Sinh 2020 trường THPT Quế Võ 3

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh có đáp án của trường THPT Quế Võ 3 - Bắc Ninh dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh lần 2 trường ĐHQGHN

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh trường ĐHQGHN lần 2 chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Back to top