Đề thi thử môn Sinh 2021 liên trường Nghệ An mã 201 (có đáp án)

Xuất bản: 19/04/2021 - Cập nhật: 20/04/2021 - Tác giả:

Đề thi thử môn Sinh 2021 liên trường Nghệ An mã 201 (có đáp án) có file word giúp các em ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Mục lục nội dung

Cùng Đọc tài liệu tham khảo 1 mẫu đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Sinh của liên trường THPT Nghệ An mã 201 theo chuẩn cấu trúc đề thi của BD&ĐT bên dưới và tải file về ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới nhé.

Xem ngay đề thi thử THPT Quốc gia này:

Đề thi thử môn Sinh 2021 liên trường Nghệ An mã 201

Câu 81: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E.coli, chất cảm ứng lactôzơ làm bất hoạt

A. vùng khởi động.

B. vùng vận hành.

C. gen điều hòa.

D. prôtêin ức chế.

Câu 82: Từ 1 phôi cừu có kiểu gen AaBb, bằng phương pháp cấy truyền phôi có thể tạo ra các cừu con có kiểu gen

A. AaBb.

B. AaBB.

C. aaBB.

D. AABb.

Câu 83: Cơ thể có kiểu gen AaBbdd giảm phân bình thường sẽ sinh ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A. 8.

B. 2.

C. 16.

D. 4.

Câu 84: Nếu khoảng cách tương đối giữa 2 gen trên NST là 20cM thì tần số hoán vị gen giữa 2 gen này là

A. 40%.

B. 20%.

C. 10%.

D. 30%.

Câu 85: Sinh vật nào sau đây có cặp NST giới tính ở giới cái là XX và giới đực là XY?

A. Châu chấu.

B. Bướm.

C. Gà.

D. Mèo rừng.

Câu 86: Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen là 0,4 Aa : 0,6 aa. Theo lí thuyết, tần số alen A của quần thể này là

A. 0,4.

B. 0,2.

C. 0,3.

D. 0,5.

Câu 87: Phương pháp nào sau đây thường áp dụng cho cả động vật và thực vật?

A. Dung hợp tế bào trần.

B. Gây đột biến đa bội.

C. Tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.

D. Cấy truyền phôi.

Câu 88: Chim cu gáy thường xuất hiện nhiều vào mùa thu hoạch lúa, ngô hàng năm là ví dụ về sự biến động số lượng cá thể của quần thể

A. theo chu kì nhiều năm.

B. không theo chu kì.

C. theo chu kì tuần trăng.

D. theo chu kì mùa.

Câu 89: Diễn thế sinh thái khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật gọi là

A. diễn thế phân hủy.

B. diễn thế nguyên sinh.

C. diễn thế thứ sinh.

D. diễn thế hỗn hợp.

Câu 90: Dạng đột biến nào sau đây làm tăng số lượng gen trên một NST?

A. Thể một.

B. Mất đoạn.

C. Đảo đoạn.

D. Lặp đoạn.

Câu 91: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa?

A. Di - nhập gen.

B. Các yếu tố ngẫu nhiên.

C. Đột biến.

D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 92: Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?

A. Độ ẩm.

B. Vật kí sinh.

C. Hỗ trợ cùng loài.

D. Vật ăn thịt.

Câu 93: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con 100% kiểu gen dị hợp?

A. Aa × aa.

B. Aa × AA.

C. AA × aa.

D. Aa × Aa.

Câu 94: Quần thể sinh vật không có đặc trưng nào sau đây?

A. Độ đa dạng loài.

B. Kiểu phân bố.

C. Mật độ cá thể.

D. Tỉ lệ giới tính.

Câu 95: Động vật nào sau đây tiêu hóa được xenlulôzơ trong thức ăn?

A. Chó sói.

B. Sư tử.

C. Trâu.

D. Hổ.

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh liên trường Nghệ An mã 202

Đề thi thử môn Sinh 2021 liên trường Nghệ An mã 201 (có đáp án) trang 2
Đề thi thử môn Sinh 2021 liên trường Nghệ An mã 201 (có đáp án) trang 3
Đề thi thử môn Sinh 2021 liên trường Nghệ An mã 201 (có đáp án) trang 4

Đáp án đề thi thử môn Sinh 2021 liên trường Nghệ An mã 201

Cùng đối chiếu lại bài làm của mình với phần đáp án bên dưới đây các em nhé:

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81D91C101C111D
82A92A102B112D
83D93C103A113D
84B94A104A114D
85D95C105A115D
86B96A106A116D
87C97C107A117C
88D98A108A118C
89B99A109B119D
90D100B110B120C

Trên đây là toàn bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 và đáp án môn Sinh của liên trường THPT Nghệ An. Đừng quên xem thêm rất nhiều đề thi của các tỉnh thành khác trên cả nước đã được Đọc tài liệu cập nhật liên tục để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM