Đề thi thử môn Sinh 2021 lần 2 của tỉnh Vĩnh Phúc (có đáp án)

Xuất bản ngày 22/04/2021 - Tác giả:

Đáp án đề thi thử môn Sinh 2021 lần 2 của tỉnh Vĩnh Phúc theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT năm nay mà Bộ đã ra.

Mục lục nội dung

Xem ngay mẫu đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh năm học 2020 - 2021 môn Sinh lần 2 của tỉnh Vĩnh Phúc dựa theo chuẩn cấu trúc đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT vừa ra.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử THPT quốc gia 2021 này:

Đề thi thử môn Sinh 2021 lần 2 của tỉnh Vĩnh Phúc

(Tải đề thi về máy trong file đính kèm bên dưới)

Câu 81: Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh?

A. Nhiệt độ.

B. Độ ẩm.

C. Ánh sáng.

D. Cạnh tranh khác loài.

Câu 82: Khí khổng đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm để tiết kiệm nước tối đa, là đặc điểm đặc trưng của loài thực vật nào sau đây?

A. Rau dền.

B. Ngô.

C. Lúa nước.

D. Dứa.

Câu 83: Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gen có 2 alen A, a. Biết tần số alen A là 0,8. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen aa của quần thể này là bao nhiêu?

A. 0,96.

B. 0,4.

C. 0,04.

D. 0,32.

Câu 84: Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không phát sinh đột biến. Tiến hành phép lai P: ♀AaBbddEe × ♂AabbDdEe, thu được F1. Theo lí thuyết, ở đời F1 số cá thể có kiểu hình lặn về cả bốn tính trạng chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 9/64

B. 1/64

C. 3/8

D. 1/16

Câu 85: Cải bắp có bộ nhiễm sắc thể 2n = 18. Theo lí thuyết, số nhóm gen liên kết của loài này là bao nhiêu?

A. 9.

B. 18.

C. 36.

D. 27.

Câu 86: Bộ phận nào sau đây của hệ dẫn truyền tim có khả năng tự phát ra xung điện?

A. Bó His.

B. Mạng Puôckin.

C. Nút nhĩ thất.

D. Nút xoang nhĩ.

Câu 87: Trong một quần thể, nếu không có hiện tượng xuất cư và nhập cư thì trường hợp nào sau đây làm tăng kích thước của quần thể?

A. Mức độ sinh sản tăng, mức độ tử vong giảm.

B. Các cá thể trong quần thể không sinh sản và mức độ tử vong tăng.

C. Mức độ sinh sản giảm, mức độ tử vong tăng.

D. Mức độ sinh sản và mức độ tử vong bằng nhau.

Câu 88: Cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương tự?

A. Tuyến nước bọt của người và tuyến nọc độc của rắn.

B. Chi trước của mèo và tay người.

C. Cánh dơi và tay người.

D. Cánh bướm và cánh chim.

Câu 89: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm?

A. Đột biến gen.

B. Các yếu tố ngẫu nhiên.

C. Di - nhập gen.

D. Giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 90: Một loài thực vật, xét 2 cặp gen A, a và B, b nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Thể một được phát sinh từ loài này có thể có kiểu gen nào sau đây?

A. Aabbb.

B. AaBb.

C. AAaBb.

D. ABb.

Câu 91: Lợn và giun đũa sống trong ruột lợn thuộc kiểu quan hệ sinh thái nào sau đây?

A. Ức chế - cảm nhiễm.

B. Kí sinh.

C. Cạnh tranh.

D. Cộng sinh.

Câu 92: Tập hợp sinh vật nào sau đây là một quần thể sinh vật?

A. Tập hợp cây cỏ đang sống ở cao nguyên Đồng Văn.

B. Tập hợp cá đang sống ở hồ Hoàn Kiếm.

C. Tập hợp cây cọ đang sống trên vùng đồi núi Phú Thọ.

D. Tập hợp côn trùng đang sống tại vườn Quốc gia Tam Đảo.

Câu 93: Ở tế bào động vật, bào quan nào sau đây chứa gen di truyền theo dòng mẹ?

Đề thi thử môn Sinh 2021 lần 2 của tỉnh Vĩnh Phúc ảnh 2
Đề thi thử môn Sinh 2021 lần 2 của tỉnh Vĩnh Phúc ảnh 3
Đề thi thử môn Sinh 2021 lần 2 của tỉnh Vĩnh Phúc ảnh 4

Đáp án đề thi thử môn Sinh 2021 - Vĩnh Phúc lần 2

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Sinh 2021 lần 2 của tỉnh Vĩnh Phúc.

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81D91B101B111C
82D92C102C112D
83C93B103B113C
84B94A104C114C
85A95D105A115A
86D96B106D116A
87A97C107B117D
88D98C108D118A
89A99C109B119B
90D100B110A120A

Vật là kết thúc một mẫu đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 dựa theo cấu trúc chuẩn của Bộ Giáo dục đã đề ra. Các em có thể tham khảo thêm đề thi thử môn sinh 2021 của các tỉnh khác trên cả nước đã được chúng tôi cập nhật.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM