Đề thi thử môn GDCD trường THPT Nguyễn Viết Xuân lần 3 năm 2020

Xuất bản ngày 04/06/2020 - Tác giả:

Chi tiết đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD của trường THPT Nguyễn Viết Xuân lần 3 dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Mục lục nội dung

Trường THPT Nguyễn Viết Xuân (Vĩnh Phúc) mới đây vừa ra đề thi thử lần 3 khảo sát chất lượng môn GDCD dành cho học sinh lớp 12 năm học 2019 - 2020 giúp các em ôn tập và thử sức làm đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD tại nhà.

Đề thi thử

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN

Mã đề thi: 111

ĐỀ THI KSCL LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020

Tên môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12

Thời gian làm bài: 50 phút;

(40 câu trắc nghiệm)

Câu 81: Theo quy định của pháp luật, bất cứ ai cũng có quyền bắt người trong trường hợp người đó

A. phạm tội rất nghiêm trọng.

B. phạm tội nghiêm trọng.

C. đang thực hiện hành vi phạm tội.

D. chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội

Câu 82: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Lắp đặt hệ thống phần mềm quản lí.

B. Thành lập quỹ bảo trợ xã hội.

C. Cổ phần hóa tài sản doanh nghiệp.

D. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Câu 83: Công dân vào học ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học hay các cơ sở sau đại học là thể hiện

A. quyền học bất cứ ngành, nghề nào.

B. quyền học thường xuyên, học suốt đời.

C. quyền bình đẳng về cơ hội học tập.

D. quyền học không hạn chế của công dân.

Câu 84: Những việc được công dân thảo luận, tham gia ý kiến  trước khi chính quyền xã quyết định là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi

A. quốc gia.

B. cơ sở.

C. lãnh thổ.

D. cả nước.

Câu 85: Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp luật để đưa ra quyết định phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi các quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức là

A. sử dụng pháp luật.

B. áp dụng pháp luật.

C. tuân thủ pháp luật.

D. thi hành pháp luật.

Câu 86: Tự ý bắt, giam, giữ người vì những lí do không chính đáng là hành vi vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Đảm bảo cuộc sống tự do.

B. Bảo đảm an toàn sức khỏe.

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

D. Bất khả xâm phạm về thân thể.

Câu 87: Công dân được khuyến khích bồi dưỡng để phát triển tài năng là nội dung quyền được

A. phát triển.

B. ưu tiên.

C. học tập.

D. sáng tạo.

Câu 88: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình là thể hiện nội dung bình đẳng trong

A. thực hiện kí hợp đồng lao động.

B. hưởng ưu đãi trong lao động.

C. hưởng đặc quyền lao động.

D. thực hiện quyền lao động.

Câu 89: Kiềm chế sự gia tăng dân số là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực

A. xã hội.

B. văn hóa.

C. quốc phòng, an ninh.

D. kinh tế.

Câu 90: Nguyên tắc của bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là

A. công bằng, yêu thương, tôn trọng.

B. công bằng, tự do, tôn trọng lẫn nhau.

C. dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau.

D. yêu thương, chung thủy, không phân biệt.

Câu 91: Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa là thực hiện chức năng nào dưới đây?

A. Phương tiện truyền thông.

B. Thước đo định lượng.

C. Thước đo giá trị .

D. Phương tiện cất trữ.

Câu 92: heo quy luật giá trị, việc trao đổi hàng hóa trên thị trường được thực hiện theo

A. nguyên tắc ngang giá.

B. tỉ lệ giảm dần đều.

C. chiều hướng tăng lên.

D. thời gian lao động cá biệt.

Câu 93: Hiến pháp quy định, công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử là thể hiện nguyên tắc

A. tập trung.

B. bình đẳng.

C. trực tiếp.

D. phổ thông.

Câu 94: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường thường thấp hơn

A. thời gian lao động cá biệt.

B. giá trị hàng hóa.

C. thời gian lao động đặc thù.

D. giá trị sử dụng.

Câu 95: Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người là

A. đối tượng lao động.

B. sức lao động.

C. lao động.

D. tư liệu lao động.

Câu 96: Theo quy định của pháp luật, người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi hành vi vi phạm do mình gây ra?

A. Đủ 16.

B. Đủ 14.

C. Đủ 12.

D. Đủ 18.

Câu 97: Việc Tòa án xét xử những vụ án kinh tế ở nước ta hiện nay không phụ thuộc vào người xét xử là ai, có chức vụ gì, là thể hiện công dân bình đẳng về

A. trách nhiệm kinh tế.

B. quyền và nghĩa vụ trước pháp luật.

C. trách nhiệm pháp lí.

D. quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh.

Câu 98: Trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Luật nào quy định Nhà nước phải áp dụng nhiều biện pháp hữu hiệu để giảm tỉ lệ mắc bệnh, tăng tuổi thọ cho người dân ?

A. Luật Bảo hiểm Y tế.

B. Luật Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

C. Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

D. Luật  chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Câu 99: Cá nhân tự mình đưa ra những sáng chế nhằm cải tiến kĩ thuật và ứng dụng vào đời sống xã hội là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Thẩm vấn

B. phát triển.

C. Sáng tạo.

D. Thanh tra.

Câu 100: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. đính chính thông tin cá nhân.

B. kiểm tra hóa đơn dịch vụ.

C. thống kê bưu phẩm đã giao.

D. cần chứng cứ để điều tra vụ án.

Câu 101: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào

A. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.

B. Uy tín của người đứng đầu cơ quan doanh nghiệp.

C. Thời gian sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

D. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu 102: Việc làm nào dưới đây của công dân không thể hiện nội dung bình đẳng trong kinh?

A. Chủ động mở rộng quy mô kinh doanh.

B. Tự do kinh doanh mọi mặt hàng.

C. Tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.

D. Chủ động tìm kiếm thị trường.

Câu 103: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

A. chứng kiến việc niêm phong hòm phiếu.

B. tìm hiểu thông tin ứng cử viên.

C. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.

D. theo dõi kết quả bầu cử.

Câu 104: Ông A trốn thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình là không thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào?

A. Áp dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.

D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 105: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm hành chính khi tự ý

A. lấn chiếm hành lang giao thông.

B. tàng trữ trái phép vũ khí.

C. tổ chức sản xuất tiền giả.

D. thay đổi kết cấu nhà đang thuê.

Câu 106: Việc trẻ em được tiêm chủng miễn phí sáu loại vacin phòng bệnh là nội dung quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền tham gia.

B. Quyền phát triển.

C. Quyền sáng tạo.

D. Quyền học tập.

Câu 107: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

B. Nhận tiền bồi thường chưa thỏa đáng.

C. Nhận quyết định điều chuyển công tác.

D. Bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe.

Câu 108: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí, khi thực hiện hành vi nào sau đây sẽ vi phạm pháp luật dân sự?

A. Giao điện hoa không đúng thỏa thuận.

B. Hút thuốc lá nơi công cộng.

C. Bí mật che giấu tội phạm.

D. Từ chối cách li y tế tập trung.

Câu 109: Việc xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân được thể hiện qua việc làm nào sau đây ?

A. Đánh người gây thương tích.

B. Bắt, giam, giữ người trái pháp luật.

C. Đọc trộm tin nhắn.

D. Khám xét nhà khi không có lệnh.

Câu 110: Khi muốn đề nghị sửa đổi nội dung trong hợp đồng lao động cần căn cứ vào nguyên tắc nào duới đây trong hợp đồng lao động ?

A. Tự do thực hiện hợp đồng.

B. Tự do ngôn luận.

C. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.

D. Tự do, công bằng, dân chủ.

Bạn đang xem đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 lần 3 của trường Nguyễn Viết Xuân

Câu 111: Vợ chồng cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận việc mua bán, trao đổi tài sản chung có giá trị lớn là nội dung quyền bình đẳng trong quan hệ nào dưới đây?

A. Quan hệ thỏa thuận.

B. Quan hệ kinh doanh.

C. Quan hệ trao đổi.

D. Quan hệ tài sản.

Câu 112: Trong thời hạn bao lâu kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp, Viện  Kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn?

A. 12 giờ.

B. 24 giờ.

C. 14 giờ.

D. 6 giờ.

Câu 113: Khi có ý định li hôn với chị X, anh Y đã chuyển nhượng toàn bộ sổ tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng sang tên mình. Sau khi li hôn, bực tức vì chị X làm ăn ngày càng phát đạt nên anh Y thường xuyên đến cửa hàng lăng mạ, xúc phạm chị. Anh Y đã vi phạm nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình ở quan hệ nào dưới đây?

A. Nhân thân.

B. Đối tác.

C. Tài sản.

D. Thân nhân.

Câu 114: Chị H nộp hồ sơ đăng kí và được cấp giấy phép mở công ti may thời trang. Chị H đã thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Chủ động tìm kiếm thị trường.

B. Chủ động mở rộng quy mô.

C. Nâng cao năng lực cạnh tranh.

D. Lựa chọn hình thức kinh doanh.

Câu 115: Sau khi được cấp Chứng chỉ hành nghề dược. Anh T mở hiệu thuốc kinh doanh tại nhà. Anh T đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Thi hành pháp luật.

B. Sử dụng pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật.

D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 116:

Chủ một cơ sở sản xuất tư nhân là anh A bị tòa án tuyên phạt tù và yêu cầu bồi thường thiệt hại về tội tàng trữ pháo gây cháy nổ làm một người tử vong. Anh A đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hành chính và hình sự.

B. Hình sự và dân sự.

C. Hình sự và kỉ luật.

D. Kỉ luật và dân sự.

Câu 117: Ông T là giám đốc, chị S là trưởng phòng tài vụ, anh H là nhân viên cùng công tác tại sở X. Phát hiện ông T cùng chị S vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại của ngân sách nhà nước 5 tỷ đồng, anh H đã làm đơn tổ cáo nhưng lại bị lãnh đạo cơ quan chức năng là ông D vô tình làm lộ thông tin khiến ông T biết anh là người tố cáo. Vì vậy, ông T liên tục gây khó khăn cho anh H trong công việc. Bức xúc, anh H đã ném chất thải vào nhà riêng của ông T. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và kỉ luật?

A. ông T và ông D

B. ông T, chị S và anh H.

C. Ông T, chị S và ông D

D. Ông T và chị S.

Câu 118: Vì nhận của ông T năm mươi triệu đồng nên ông G là giám đốc công ty S đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị M và nhận con gái của ông T là chị X vào làm việc. Biết chuyện, chồng chị M là anh K đã đến để chửi bới và đập phá đồ đạc trong phòng làm việc của ông G. Khi đến giải quyết vụ việc, do anh P là trưởng công an phường đã nhận tiền của ông G nên anh đã lập biên bản ghi thêm lỗi đánh người gây thương tích mà anh K không vi phạm. Những ai dưới đây vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Ông G, ông T và chị X.

B. Ông G và anh K.

C. Ông G và anh P.

D. Ông G, ông T và anh P.

Câu 119: Bà T dựng xe đạp ngoài cửa hàng để mua thức ăn nhưng quên không mang túi xách vào nên đã bị mất. Nghi ngờ em C đang chơi gần đó lấy trộm. Bà T đã chửi bới và rủ chị M xông vào nhà em C để lục soát nên bị chị G - mẹ em C túm tóc và bị bố em C là anh D lấy gậy đánh gãy xương đùi. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

A. Bà T, chị M.

B. Anh D, chị M.

C. Bà T, chị G, anh D, chị M.

D. Chị G, anh D, em C.

Câu 120: Ông Q là giám đốc, ông X là phó giám đốc và các anh N, D, P là nhân viên trong cùng một công ty. Khi phụ giúp anh N pha chế hóa chất theo sự phân công của ông Q, vì không được cấp phát trang phục bảo hộ lao động đạt chuẩn như của anh N, anh D đã bị dị ứng toàn thân. Trong thời gian anh D nằm viện điều trị theo yêu cầu của bác sĩ, ông Q đã kí quyết định sa thải anh. Biết anh P đã phát hiện mình không cung cấp thiết bị bảo hộ đạt chuẩn cho nhân viên, nên ông X đã đe dọa buộc anh P giữ kín chuyện này. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A. Ông Q và anh P.

B. Ông Q, ông X và anh P.

C. Ông Q và ông X.

D. Anh N, anh D và ông X.

- HẾT -

Vậy là Đọc tài liệu đã tổng hợp giúp các em một đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD khá hay của trường THPT Nguyễn Viết Xuân lần thi thử thứ 3. Hãy thử sức làm đề thi trong 50 phút và thử so sánh đối chiếu với đáp án chính thức bên dưới em nhé!

 - Đề tham khảo tốt nghiệp THPT môn GDCD 2020 có đáp án của Bộ GD&ĐT - 

Đáp án

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81C91C101A111D
82D92A102B112A
83D93D103C113A
84B94B104B114D
85B95C105A115B
86D96A106B116B
87A97C107D117D
88D98B108A118C
89A99C109B119A
90C100D110C120C

-/-

Đọc tài liệu vừa gửi đến các em đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn GDCD của THPT Nguyễn Viết Xuân (Vĩnh Phúc) lần 3. Các em có thể tham khảo thêm đề thi thử THPT Quốc Gia môn GDCD 2020 của các tỉnh khác trên cả nước đã được chúng tôi cập nhật liên tục.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM