Đề thi thử môn GDCD 2021 có đáp án của tỉnh Vĩnh Phúc lần 2

Xuất bản ngày 22/04/2021 - Tác giả:

Đề thi thử môn GDCD 2021 có đáp án của tỉnh Vĩnh Phúc lần 2 với hệ thống câu hỏi trắc nghiệm suy luận vô cùng độc đáo mà em cần lưu ý.

Mục lục nội dung

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử môn gdcd 2021 lần 3 vừa diễn ra dành cho các em học sinh lớp 12 thuộc tỉnh Vĩnh Phúc bên dưới và tải file về ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới nhé.

Đề thi thử
THPT Quốc gia 2021 môn GDCD

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC  - ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC CHUẨN BỊ CHO KỲ THI

TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 – LẦN 2

MÔN: GDCD

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề thi: 401

Câu 81: Khi cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường thường thấp hơn giá trị hàng hóa trong sản xuất là biểu hiện nào sau đây của nội dung quan hệ cung - cầu?

A. Cung - cầu tác động lẫn nhau.

B. Cung - cầu tồn tại độc lập.

C. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu

D. Cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.

Câu 82: Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của người khác trong trường hợp tiến hành bắt người nào đó đang

A. bảo vệ nhân chứng.

B. khai báo y tế.

C. tham dự phiên tòa.

D. cướp giật tài sản.

Câu 83: Công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?

A. Phát hiện cơ sở sản xuất pháo nổ.

B. Phát hiện đường dây buôn bán ma túy.

C. Bị đe dọa đến tính mạng.

D. Bị thu hồi giấy phép lái xe.

Câu 84: Khi người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường, những sản phẩm thích hợp với nhu cầu và thị hiếu của xã hội thì sẽ bán được là thể hiện chức năng nào sau đây của thị trường?

A. Chuyển đổi yếu tố sản xuất.

B. Thừa nhận giá trị của hàng hóa.

C. Hạn chế nhu cầu tiêu dùng.

D. Kích thích gia tăng lạm phát.

Câu 85: Mọi công dân đều bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật trong trường hợp nào sau đây?

A. Giữ gìn bí mật quốc gia.

B. Sở hữu thu nhập hợp pháp.

C. Tham gia hoạt động văn hóa.

D. Sáng tác, phê bình văn học.

Câu 86: Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý vào nhà người khác để thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tiếp thị gói cước viễn thông.

B. Tìm kiếm người thân mất tích.

C. Cấp cứu người bị điện giật.

D. Tư vấn bán hàng đa cấp.

Câu 87: Nhân dân được tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản luật quan trọng là thể hiện quyền

A. định đoạt tài sản công cộng.

B. phê duyệt chủ trương và đường lối.

C. thiết kế quy hoạch đô thị.

D. tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Câu 88: Theo quy định của pháp luật, công dân đóng góp ý kiến với đại biểu Quốc hội trong dịp đại biểu tiếp xúc với cử tri là thực hiện quyền nào sau đây?

A. Tự do ngôn luận.

B. Thông cáo báo chí.

C. Xuất bản ấn phẩm.

D. Độc lập phán quyết.

Câu 89: Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi bịa đặt điều xấu nhằm hạ uy tín của người khác là xâm phạm đến quyền được

A. bất khả xâm phạm về thân thể.

B. bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

C. bảo mật thông tin cá nhân.

D. tự do chuyển quyền nhân thân.

Câu 90: Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động không bố trí lao động nữ vào công việc nặng nhọc, nguy hiểm là bình đẳng

A. về phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng.

B. trong giao kết hợp đồng lao động.

C. giữa lao động nam và lao động nữ.

D. về tự do tìm kiếm việc làm phù hợp.

Câu 91: Công dân đủ năng lực theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau dây?

A. Công khai quan hệ thân tộc.

B. Niêm yết giá cả hàng hóa.

C. Cung cấp đặc điểm đối tượng nhận dạng.

D. Bỏ trốn khỏi cơ sở giam, giữ phạm nhân.

Câu 92: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của công dân không được tiến hành tùy tiện, mà phải tuân theo trình tự, thủ tục do

A. pháp luật quy định.

B. cá nhân đề xuất.

C. xã hội yêu cầu.

D. tập thể kiến nghị.

Câu 93: Theo quy định của của pháp luật, khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Thanh lí toàn bộ tài sản của doanh nghiệp.

B. Cung cấp sơ yếu lí lịch của nhân viên.

C. Bảo đảm lợi ích hợp pháp của người lao động.

D. Tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.

Câu 94: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân đủ 21 tuổi trở lên có năng lực và tín nhiệm với cử tri đều có thể được

A. gian lận phiếu bầu.

B. sửa đổi kết quả bầu cử.

C. giới thiệu ứng cử.

D. tổ chức mua chuộc cử tri.

Câu 95: Theo quy định của pháp luật, công chức, viên chức có hành vi xâm phạm đến các quan hệ lao động, công vụ nhà nước thì đều phải chịu trách nhiệm

A. khởi tố.

B. kỉ luật.

C. dân sự.

D. bào chữa.

Một đề thi thử gdcd 2021 của trường trong tỉnh: Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn GDCD Nguyễn Viết Xuân lần 1

Câu 96: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm là thể hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Phổ thông.

B. Bình đẳng.

C. Trực tiếp.

D. Ủy quyền.

Câu 97: Theo quy định của pháp luật, quyền công dân không tách rời

A. quy tắc gia tộc.

B. hương ước làng xã.

C. nghĩa vụ công dân.

D. tục lệ địa phương.

Câu 98: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc về văn hóa thể hiện ở nội dung nào sau đây?

A. Thảo luận, góp ý dự thảo luật.

B. Khôi phục phong tục truyền thống.

C. Tham gia bảo vệ rừng phòng hộ.

D. Thực hiện định canh, định cư.

Câu 99: Pháp luật thể hiện tính quy phạm phổ biến khi công dân thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Đóng góp xây dựng quỹ từ thiện.

B. Điều khiển mô tô khi có giấy phép lái xe.

C. Tham gia kí kết hiệp định toàn cầu.

D. Lựa chọn hình thức thanh toán bảo hiểm.

Câu 100: Quy luật giá trị yêu cầu việc trao đổi hàng hóa phải dựa theo nguyên tắc nào sau đây?

A. Chênh lệch.

B. Bất biến.

C. Ngang giá.

D. Bảo mật.

Câu 101: Những người xử sự không đúng theo quy định của pháp luật sẽ bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế buộc họ phải tuân theo là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?

A. Tính độc lập phân quyền.

B. Tính đa dạng, thống nhất.

C. Tính chặt chẽ về hình thức.

D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

Câu 102: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tổ chức đánh bạc trực tuyến.

B. Kinh doanh dịch vụ đổi tiền lẻ.

C. Phát tán bí mật gia truyền.

D. Tư vấn môi giới chứng khoán.

Câu 103: Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm phạm các

quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là

A. trình tự tố tụng.

B. vi phạm pháp luật.

C. thực hiện pháp luật.

D. trách nhiệm pháp lí.

Câu 104: Khi tiến hành kinh doanh, mọi công dân có quyền nào sau đây?

A. Kinh doanh đúng ngành đã đăng kí.

B. Bảo vệ lợi ích khách hàng.

C. Nhập khẩu nguyên liệu tự nhiên.

D. Thực hiện an toàn lao động.

Câu 105: Theo quy định của pháp luật, công dân các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều có quyềntham gia quản lí nhà nước và xã hội là bình đẳng về

A. văn hóa.

B. chính trị.

C. xã hội.

D. kinh tế.

Câu 106: Công dân báo cho cơ quan có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cá nhân nào là thực hiện quyền

A. thẩm định.

B. tố cáo.

C. khiếu nại.

D. tranh tụng.

Câu 107: Pháp luật quy định thẩm quyền, nội dung, hình thức giải quyết các tranh chấp, khiếu nại là thể hiện vai trò pháp luật là phương tiện để

A. nhà nước kiểm soát đời sống cá nhân.

B. nhà nước trấn áp hoạt động xã hội.

C. công dân thỏa mãn mọi nhu cầu.

D. công dân bảo vệ lợi ích hợp pháp.

Câu 108: Theo quy định của pháp luật, cử tri không vi phạm quyền bầu cử khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tìm hiểu lí lịch ứng cử viên.

B. Tự ý viết hộ phiếu bầu.

C. Cản trở hoạt động phát phiếu cử tri.

D. Ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử.

Câu 109: Một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là

A. thu nhập quốc dân.

B. tăng trưởng kinh tế.

C. tư liệu lao động.

D. công bằng xã hội.

Câu 110: Công dân thực hiện quyền bình đẳng trong lao động khi được tự do

A. sử dụng ngân sách nhà nước.

B. áp đặt điều kiện tăng lương.

C. chỉ định mức đóng bảo hiểm.

D. giao kết hợp đồng lao động.

Câu 111: Do nợ tiền chơi game của anh K đã quá hạn mà chưa trả được nên anh M đã lẻn vào nhà chị H lấy trộm 5 triệu đồng, rồi dùng bùn đất bôi lên cửa nhằm xóa dấu vân tay. Anh M đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Kỉ luật và dân sự.

B. Hành chính và dân sự.

C. Hình sự và dân sự.

D. Hình sự và kỉ luật.

Câu 112: Bức xúc vì biết gia đình ông K có người thân đi từ vùng dịch về nhưng không khai báo y tế nên anh S tự ý vào nhà ông K và yêu cầu ông phải báo cho Ban chỉ đạo phòng chống Covid – 19. Thấy ông K kiên quyết từ chối, anh S đã lăng mạ, xúc phạm và đánh ông K bị thương nhẹ. Anh S không vi quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.

B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

C. Bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

D. Bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

Câu 113: Khi nơi ở bị cách li bởi có người nhiễm Covid – 19, chị G đã không khai báo y tế. Sau đó chị G đã thuê ông M lái thuyền chở mình vượt sông và trốn sang địa phương khác. Chị G đã vi phạm pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Áp dụng pháp luật và tuân thủ pháp luật.

B. Tuân thủ pháp luật và sử dụng pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật và thi hành pháp luật.

D. Tuân thủ pháp luật và thi hành pháp luật.

Bạn có bỏ lỡ: Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD Đồng Đậu lần 3 

Câu 114: Sau khi chia tay với người yêu mình là anh L vì anh thường xuyên sử dụng ma túy, chị M chuẩn bị tổ chức đám cưới với đồng nghiệp là anh N. Bực tức, anh L tung tin chị M đã có thai với mình khiến anh N thông báo hủy hôn. Thấy chị gái suy sụp tinh thần, em trai chị M là anh P cùng bạn là anh S bắt cóc mẹ của anh L là bà H để đe dọa và yêu cầu anh L phải đính chính thông tin và công khai xin lỗi chị M. Tại nơi giam giữ, do bà H chửi bới, lăng mạ anh P nên bị anh đánh gãy tay. Những ai sau đây vi phạm quyền được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân?

A. Anh P và anh S.

B. Bà H, anh S và anh P.

C. Bà H và anh L.

D. Anh N, anh L và anh P.

Câu 115: Cây xăng của anh K và cây xăng của anh V cùng kinh doanh trên địa bàn X. Để tăng lợi nhuận cho mình, anh V đã mua xăng giả do cơ sở của anh L sản xuất, rồi thuê anh N là lái xe bồn vận chuyển xăng về cây xăng của mình để cung cấp cho khách hàng. Biết chuyện, anh K liền viết bài đăng lên mạng xã hội để nói rõ sự thật và khuyến cáo người mua hàng không nên mua xăng của anh V. Biết được thông tin, cán bộ có thẩm quyền là ông G cử nhân viên là anh S xuống cây xăng của anh V để xác minh sự thật và xử lí vụ việc. Do nhận từ anh

V số tiền là 10 triệu đồng nên anh S không lập biên bản xử phạt anh V. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Anh K, anh V và ông G.

B. Anh V, anh L và anh N.

C. Ông G, anh K và anh S.

D. Anh S, anh L và anh V.

Câu 116: Vì muốn mở phòng khám nha khoa nên anh H đã đặt cọc 2,5 triệu đồng cho anh Đ để anh làm giả cho mình chứng chỉ hành nghề chuyên khoa răng, hàm, mặt. Anh Đ đã mua phôi bằng giả của anh L để thực hiện giao dịch trên. Do nhận được nhiều đơn hàng, anh Đ đã thuê một căn phòng trọ của bà M và lén lút lắp đặt hệ thống thiết bị máy móc để in ấn. Vì máy in trục trặc nên anh Đ không giao được chứng chỉ hành nghề cho anh H theo đúng thời gian đã thỏa thuận. Bức xúc, anh H thuê anh Q là tài xế lái xe tắc-xi chở mình đến nơi anh Đ thuê trọ để đòi lại tiền đặt cọc nhưng anh Đ không đồng ý nên hai bên to tiếng cãi vã nhau. Sợ ảnh hưởng đến các phòng trọ khác nên bà M yêu cầu anh H ra khỏi khu trọ. Những ai sau đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?

A. Anh Đ, anh L và anh H.

B. Anh L, bà M và anh Đ

C. Anh H và anh Q.

D. Anh Đ và bà M.

Câu 117: Do cần gỗ để dựng lán trông trang trại cà phê nên anh M và anh H đã vào rừng phòng hộ chặt 5 cây gỗ thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Anh M và anh H đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Hình sự.

B. Hành chính.

C. Dân sự.

D. Kỉ luật.

Câu 118: Tại một điểm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, anh L viết phiếu bầu và bỏ vào hòm phiếu giúp ông Q là người không biết chữ. Khi anh L đang viết phiếu bầu của mình, anh N phát hiện anh L bỏ phiếu cho đối thủ nên đã đề nghị anh L sửa lại phiếu bầu và được anh L đồng ý. Quan sát thấy anh N bỏ phiếu của mình và phiếu của anh L vào hòm phiếu, chị V yêu cầu hai anh viết lại phiếu bầu nhưng anh N và anh L không đồng ý nên đôi bên to tiếng với nhau. Chứng kiến sự việc, chị U đã quay video và tung lên mạng xã hội. Những ai sau đây đồng thời vi phạm nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín khi thực hiện quyền bầu cử?

A. Anh L và anh N.

B. Anh N và chị V.

C. Ông Q, anh N và chị U.

D. Chị U, chị V và anh N.

Câu 119: Phát hiện anh N là chủ tiệm cầm đồ đang cho anh S vay nặng lãi, anh H là công an viên đã khống chế và đưa anh N về trụ sở công an để lấy lời khai. Biết chuyện, em trai anh N là anh G đã đến trụ sở công an gây rối và bị anh H đánh trọng thương. Anh H vi phạm quyền nào sau đây của công dân?

A. Bảo mật danh tính cá nhân.

B. Bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

C. Bất khả xâm phạm về thân thể.

D. Bảo vệ bí mật đời tư.

Câu 120: Biết chồng là anh G làm giả quyết định của cơ quan chức năng để xây dựng thêm một khu sản xuất phân bón hữu cơ, chị K đã yêu cầu anh G dừng việc thi công nhưng anh G không đồng ý. Bức xúc, chị K đem con bỏ về nhà mẹ đẻ. Lợi dụng lúc chị K không ở nhà, anh G đã bán chiếc ô tô của gia đình để lấy tiền mua nguyên vật liệu phục vụ cho công trình. Anh G vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Hôn nhân và kinh doanh.

B. Đầu tư và hợp tác.

C. Lao động và gia đình.

D. Tài chính và việc làm.

- HẾT -

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Đáp án đề thi thử môn GDCD 2021 tỉnh Vĩnh Phúc lần 2

Đáp án đề thi thử thpt quốc gia 2021 lần thi thứ 2 của tỉnh Vĩnh Phúc mã đề 401:

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81D91D101D111C
82D92A102B112A
83D93C103B113D
84B94C104C114C
85A95B105B115D
86C96A106B116A
87D97C107D117A
88A98B108A118A
89B99B109C119B
90C100C110D120A

Cùng Đọc tài liệu thử sức với nhiều đề thi hay trong bộ đề thi thử tốt nghiêp thpt của các tỉnh thành trên cả nước đã được cập nhật liên tục.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM