Đề thi thử môn địa lý THPT Lý Thái Tổ, tỉnh Bắc Ninh lần 1 năm 2018

Tải về mẫu đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý kỳ thi năm 2018 của trường THPT Lý Thái Tổ, tỉnh Bắc Ninh (có kèm theo đáp án gợi ý). Đề thi thử môn địa dành cho học sinh lớp 12 ôn tập môn địa chuẩn bị kỳ thi Trung học phổ thông chính thức sắp tới.

Đề thi thử môn Địa kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 THPT Lý Thái Tổ

đề thi thử địa lý THPT Lý Thái Tổ, tỉnh Bắc Ninh 2018 (1)
đề thi thử địa lý THPT Lý Thái Tổ, tỉnh Bắc Ninh 2018 (2)
đề thi thử địa lý THPT Lý Thái Tổ, tỉnh Bắc Ninh 2018 (3)
đề thi thử địa lý THPT Lý Thái Tổ, tỉnh Bắc Ninh 2018 (4)
đề thi thử địa lý THPT Lý Thái Tổ, tỉnh Bắc Ninh 2018 (5)

Với đề thi thử môn Địa THPTQG của trường THPT Lý Thái Tổ tỉnh Bắc Ninh trên đây, các em có thể tự ôn tập và thử sức làm bài trong thời gian quy định là 50 phút, sau đó đối chiếu kết quả với bảng đáp án sau đây để tự đánh giá mức độ kiến thức hiện tại của mình nhé !

Đáp án địa lý kỳ thi THPTQG 2018 - Trường THPT Lý Thái Tổ, tỉnh Bắc Ninh

1

C

21

C

2

A

22

A

3

A

23

B

4

D

24

B

5

B

25

D

6

A

26

C

7

D

27

B

8

A

28

B

9

C

29

B

10

B

30

D

11

B

31

B

12

C

32

A

13

A

33

A

14

B

34

D

15

C

35

D

16

C

36

D

17

C

37

D

18

D

38

C

19

A

39

D

20

C

40

A

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi thử môn địa lý THPT Lý Thái Tổ, tỉnh Bắc Ninh lần 1 năm 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa THPT Yên Phong số 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý của trường THPT Yên Phong số 1 dành cho các em học lớp 12 tham khảo.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa chuyên Nguyễn Trãi lần 2

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Địa có đáp án của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 2 dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa chuyên Nguyễn Trãi

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Địa có đáp án của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Back to top