Đề thi thử môn Địa lý 2020 lần 2 mã 302 của Liên trường THPT Nghệ An

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lý có đáp án năm 2020 mã đề 302 của Liên trường Nghệ An vừa diễn ra dành cho các em học sinh lớp 12 khối xã hội.
Mục lục nội dung

Đọc tài liệu xin gửi tới các em học sinh đề thi thử tốt nghiệp môn Địa năm 2020 của hệ thống Liên trường THPT theo chuẩn cấu trúc của Bộ GD&ĐT như sau:

Đề thi thử

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

LIÊN TRƯỜNG THPT

Lần 2

KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi: 302

Câu 41: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, cho biết 2 cửa khẩu quốc tế nào sau đây nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia?

A. Mộc Bài, Lao Bảo.

B. Cha Lo, Vĩnh Xương.

C. Vĩnh Xương, Mộc Bài.

D. Lao Bảo, Nậm Cắn.

Câu 42: Cho biểu đồ:

câu 42 đề thi thử môn Địa lý 2020 lần 2 mã 302 của Liên trường THPT Nghệ An

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế của nước ta năm 2014 so với năm 2005?

A. Dịch vụ và công nghiệp - xây dựng giảm, nông - lâm - ngư tăng.

B. Công nghiệp - xây dựng tăng, dịch vụ và nông - lâm - ngư giảm.

C. Công nghiệp - xây dựng giảm, dịch vụ và nông - lâm - ngư tăng.

D. Công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng, nông - lâm - ngư giảm.

Câu 43: Đồng bằng sông Hồng có năng suất lúa cao nhất cả nước chủ yếu là do

A. mạng lưới sông ngòi dày đặc.

B. đất phù sa màu mỡ.

C. sử dụng nhiều phân bón.

D. đẩy mạnh thâm canh.

Câu 44: Dạng địa hình ven biển nào sau đây của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thuận lợi nhất để nuôi trồng thủy sản?

A. Vụng, đầm phá.

B. Vịnh nước sâu.

C. Vịnh cửa sông.

D. Tam giác châu có bãi triều rộng.

Câu 45: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết tỉnh nào sau đây có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính theo bình quân đầu người dưới 4 triệu đồng (năm 2007)?

A. Khánh Hòa.

B. Quảng Ninh

C. Thừa Thiên Huế.

D. Nghệ An.

Câu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết các trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nào có quy mô lớn trong các trung tâm sau đây?

A. Hải Phòng, Hải Dương, Đà Nẵng, Nha Trang.

B. Hải Phòng, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một, Biên Hòa.

C. Hải Phòng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một.

D. Hải Phòng, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa.

Câu 47: Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự phân hóa thiên nhiên nước ta theo chiều Bắc - Nam là do

A. hoạt động của gió mùa Đông Bắc.

B. ảnh hưởng của biển Đông kết hợp địa hình.

C. ảnh hưởng của địa hình.

D. lãnh thổ kéo dài theo chiều Bắc - Nam.

Câu 48:

Cho biểu đồ về đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014:

câu 48 đề thi thử môn Địa lý 2020 lần 2 mã 302 của Liên trường THPT Nghệ An

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Cơ cấu đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 2000 - 2014.

B. Tốc độ tăng trưởng đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014.

C. Tình hình đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 2000 - 2014.

D. Chuyển dịch cơ cấu đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014.

Câu 49: Phần lớn dân cư nước ta hiện sống ở nông thôn là do

A. có sự di dân từ thành thị về nông thôn.

B. quá trình đô thị hóa diễn ra chậm.

C. điều kiện sống ở nông thôn cao hơn thành thị.

D. nông nghiệp là ngành kinh tế phát triển nhất.

Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết đảo Phú Quốc thuộc tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?

A. Bà Rịa - Vũng Tàu.

B. Kiên Giang.

C. Sóc Trăng.

D. Bạc Liêu.

Câu 51: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được bảo toàn do

A. đồi núi nước ta có địa hình hiểm trở.

B. địa hình đồi núi thấp chiếm ưu thế.

C. đồi núi nước ta có sự phân bậc rõ ràng.

D. đồi núi chạy dài suốt lãnh thổ.

Câu 52: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết cây công nghiệp nào dưới đây không có ở vùng Đông Nam Bộ?

A. Cà phê.

B. Điều.

C. Chè.

D. Cao su.

Câu 53: Thế mạnh nào sau đây không phải của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Phát triển tổng hợp kinh tế biển.

B. Trồng cây công nghiệp lâu năm nhiệt đới.

C. Khai thác và chế biến khoáng sản, thủy điện.

D. Chăn nuôi đại gia súc.

Câu 54: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia nào sau đây đồng thời là khu dự trữ sinh quyển thế giới?

A. Yok Đôn.

B. Cát Tiên.

C. Tràm Chim.

D. Bù Gia Mập.

Câu 55: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây khiến kim ngạch xuất khẩu của nước ta liên tục tăng lên?

A. Thị trường được mở rộng, đa dạng hóa.

B. Thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư.

C. Cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

D. Nhu cầu tiêu dùng trong nước lớn.

Câu 56: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho thiên nhiên phần đất liền của nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của Biển Đông?

A. Hướng núi làm ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền.

B. Biển Đông là một biển rộng thứ hai ở Thái Bình Dương.

C. Bờ biển có vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.

D. Hình dạng lãnh thổ kéo dài và hẹp ngang.

Câu 57: Biện pháp nào sau đây không phù hợp với việc cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Tăng cường khai thác rừng ngập mặn nhằm mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản.

B. Chia ruộng thành các ô nhỏ nhằm thuận tiện cho việc thau chua, rửa mặn.

C. Lai tạo các giống lúa chịu phèn, chịu mặn.

D. Tăng cường khai thác các nguồn lợi mùa lũ.

Câu 58: Việc làm đang là vấn đề kinh tế - xã hội gay gắt ở nước ta vì

A. phần lớn lao động trong nông - lâm - ngư nghiệp.

B. nhu cầu lớn về lao động có trình độ cao.

C. các tệ nạn xã hội có xu hướng tăng.

D. tỉ lệ người thiếu việc làm và thất nghiệp còn cao.

Xem đề thi thử địa khác: Đề thi thử môn Địa 2020 lần 3 trường THPT Nguyễn Viết Xuân

Câu 59: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết đỉnh Phanxipăng thuộc dãy núi nào trong các dãy núi sau đây?

A. Tam Điệp.

B. Hoàng Liên Sơn.

C. Con Voi.

D. Trường Sơn Bắc.

Câu 60: Ảnh hưởng nào sau đây là quan trọng nhất mà quá trình đô thị hóa mang lại ở nước ta?

A. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

B. Thay đổi nếp sống văn minh.

C. Giải quyết việc làm cho lao động.

D. Mở rộng thị trường tiêu thụ.

Câu 61: Đất đai ở đồng bằng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông là do

A. đồng bằng nằm ở chân núi, nhận nhiều sỏi, cát trôi sông.

B. bị xói mòn, rửa trôi mạnh trong điều kiện mưa nhiều.

C. biển đóng vai trò chủ yếu trong sự hình thành đồng bằng.

D. các sông miền Trung ngắn, hẹp và rất nghèo phù sa.

Câu 62: Vấn đề đặt ra trong thăm dò, khai thác, vận chuyển và chế biến dầu khí ở nước ta là

A. hạn chế tối đa xuất khẩu dầu thô.

B. tránh để xảy ra các sự cố môi trường.

C. đẩy mạnh xây dựng các nhà máy lọc dầu.

D. nâng cao hiệu quả sử dụng khí đồng hành

Câu 63: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG ĐIỆN PHÁT RA PH N THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA

(Đơn vị triệu kWh)

câu 63 đề thi thử môn Địa lý 2020 lần 2 mã 302 của Liên trường THPT Nghệ An
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng điện phân theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Miền.

B. Đường.

C. Cột.

D. Tròn.

Câu 64: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây có ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế?

A. Thành phố Hồ Chí Minh.

B. Vũng Tàu.

C. Cần Thơ.

D. Biên Hòa.

Câu 65: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết lưu lượng nước trung bình thấp nhất của sông Mê Kông (Cửu Long) (số liệu đo được ở trạm Mỹ Thuận và trạm Cần Thơ) vào tháng nào sau đây?

A. Tháng III.

B. Tháng V.

C. Tháng I.

D. Tháng VII.

Câu 66: Khu vực thường xảy ra lũ quét ở nước ta là

A. vùng đồi trung du.

B. đồng bằng ven biển.

C. hạ lưu các cửa sông.

D. lưu vực sông suối miền núi.

Câu 67: Các sản phẩm nào sau đây thuộc ngành công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt ở nước ta?

A. Nước mắm.

B. Sữa, bơ.

C. Gạo, ngô.

D. Thịt hộp.

Câu 68: Đường bờ biển của nước ta dài 3260 km, chạy từ

A. tỉnh Lạng Sơn đến tỉnh Kiên Giang.

B. tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Cà Mau.

C. tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Kiên Giang.

D. tỉnh Lạng Sơn đến tỉnh Cà Mau.

Câu 69: Ngành chăn nuôi nào sau đây ở nước ta cung cấp lượng thịt lớn nhất?

A. Chăn nuôi gia cầm.

B. Chăn nuôi lợn.

C. Chăn nuôi bò.

D. Chăn nuôi trâu.

Câu 70: Thành phần kinh tế Nhà nước có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta hiện nay là do

A. quản lí các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt của quốc gia.

B. có số lượng doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

C. chi phối hoạt động của tất cả các ngành kinh tế.

D. chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP.

Câu 71: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết trong các cây công nghiệp chuyên môn hóa ở Bắc Trung Bộ không có cây công nghiệp nào sau đây?

A. Cà phê.

B. Cao su.

C. Điều.

D. Chè.

Câu 72: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm kinh tế - xã hội của Đông Nam Bộ?

A. Cơ cấu kinh tế ngành phát triển.

B. Kinh tế hàng hóa phát triển muộn.

C. Giá trị công nghiệp cao nhất nước.

D. Chính sách phát triển phù hợp.

Câu 73: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng khí hậu nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất của gió Tây khô nóng?

A. Tây Bắc Bộ.

B. Bắc Trung Bộ.

C. Nam Bộ.

D. Nam Trung Bộ.

Câu 74: Phát biểu nào sau đây không đúng về sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở nước ta hiện nay?

A. Có các vùng chuyên canh.

B. Tập trung ở các đồng bằng.

C. Sử dụng nhiều giống tốt.

D. Chủ yếu là cây nhiệt đới.

Câu 75: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào có sản lượng thủy sản nuôi trồng cao nhất trong các tỉnh sau đây?

A. Kiên Giang.

B. An Giang.

C. Đồng Tháp.

D. Cà Mau.

Xem thử mã đề thi lẻ: Đề thi thử môn Địa lý 2020 lần 2 mã 301 của Liên trường THPT Nghệ An

Câu 76: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển các cửa khẩu của vùng Bắc Trung Bộ là

A. thúc đẩy sự phát triển kinh tế các huyện phía tây.

B. tăng cường giao thương với các nước láng giềng.

C. phân bố lại dân cư, hình thành đô thị mới.

D. thu hút đầu tư từ nước ngoài.

Câu 77: Cho bảng số liệu:

DÂN SỔ CẢ NƯỚC, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 (Đơn vị: triệu người)

câu 77 đề thi thử môn Địa lý 2020 lần 2 mã 302 của Liên trường THPT Nghệ An

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về số dân cả nước và hai vùng giai đoạn 2010 - 2015?

A. Cả nước và hai vùng tăng liên tục.

B. Đồng bằng sông Hồng tăng nhanh hơn Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đồng bằng sông Hồng lớn hơn Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh hơn cả nước.

Câu 78: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết tên các khu kinh tế ven biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long?

A. Định An, Bạc Liêu.

B. Năm Căn, Rạch Giá.

C. Định An, Năm Căn.

D. Định An, Kiên Lương.

Câu 79: Tây Nguyên là vùng chuyên canh cây cà phê số một của nước ta nhờ có

A. nhiều đồn điền cà phê từ thời Pháp để lại.

B. độ cao lớn, có khí hậu mát mẻ.

C. nhiều đất badan và khí hậu cận xích đạo.

D. khí hậu nhiệt đới có sự phân hóa theo độ cao.

Câu 80: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cao nguyên nào sau đây không thuộc vùng Tây Nguyên?

A. Mộc Châu.

B. Đăk Lăk.

C. Lâm Viên.

D. Mơ Nông.

Hết

Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, nội dung bám sát theo chương trình học môn Địa Lý lớp 12. Các em có thể làm bài online hoặc ghi bài làm của mình ra giấy và so sánh với đáp án ở cuối bài viết.

    Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa trong lần thi thứ hai mã đề 302 của trường Liên trường Nghệ An giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp THPT sắp tới, rèn luyện kỹ năng giải đề thi để các em nắm được toàn bộ kiến thức chương trình Địa lớp 12.

Đáp án đề thi thử Địa lý 2020 Liên trường Nghệ An lần 2

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
41C51B61C71C
42D52C62B72B
43D53B63A73B
44A54B64A74B
45D55A65A75B
46B56D66D76B
47A57A67C77D
48C58D68C78C
49B59B69B79C
50B60A70A80A

Trên đây là một trong những tài liệu của bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Địa có đáp án - Liên trường THPT Nghệ An giúp các em kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao.

Huyền Chu (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM