Đề thi thử môn anh tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Nguyên 2018

Ôn tập tốt môn Tiếng Anh với đề thi thử vào lớp 10 Trung học phổ thông năm 2018 đề chuyên của trường THPT chuyên Thái Nguyên. Đề Anh thi thử vào lớp chuyên gồm có 4 phần ngữ âm, ngữ pháp - từ vựng, đọc và viết tương ứng với 50 câu trắc nghiệm.

Đề Tiếng Anh thi thử vào lớp 10 THPT chuyên Thái Nguyên năm 2018:

đề thi thử anh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Nguyên 2018 (1)
đề thi thử anh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Nguyên 2018 (2)
đề thi thử anh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Nguyên 2018 (3)
đề thi thử anh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Nguyên 2018 (4)

Dưới đây là bảng đáp án và lời giải chi tiết của đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Nguyên 2018, mời thầy cô và các em học sinh tham khảo:

Đáp án đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn Anh trường chuyên Thái Nguyên:

1. C           2. D          3. A           4. B           5. C

6. had gone         7. are you thinking             8. was sleeping              9. will not/won't come            10. has changed

11. B         12. A         13. A         14. B         15. D          16. C            17. C           18. D         19. C          20. A

21.B -> who          22. A -> what (had) happend       23. D -> heavily       24. B -> natural resources      25. A -> smoking

26. B      27.C       28.A       29.B       30.D       31.A       32.D      33.C       34.A        35.C

36. behavior/behaviour      37. beautiful       38. widely        39. decorate         40. designer

41. B           42.D        43. B         44. C         45. A 

46. -> I spent 2 hours finishing this report.

47. -> In spite of being tired/her tiredness, my sister tried to help me with the housework.
OR 
      -> In spite of the fact that my sister was very tired, she tried to help me with the housework

48. -> I have just been given a new bicycle by my uncle.

49. -> Mary wishes to have enough free time to visit her old friends.
OR 
      -> Mary wishes she had enough free time to visit her old friends.

50. -> Paul said he was going to visit China the next year/the following year/the year after.
 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi thử môn anh tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Nguyên 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử môn Anh vào 10 năm 2020 trường THPT Lộc Ninh

Chi tiết đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng anh của trường THPT Lộc Ninh năm học 2020/2021 sẽ là tài liệu giúp các em có thêm tài liệu để ôn tập tốt hơn cho kì thi tuyển sinh

Đề thi thử lớp 10 môn Anh năm 2020 trường THPT Lê Xoay

Chi tiết đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng anh của trường THPT Lê Xoay năm học 2020/2021 với những dạng câu hỏi đa dạng giúp các em ôn tập tốt hơn cho kì thi tuyển sinh

Đề thi thử lớp 10 môn Anh năm 2020 trường THPT Nguyễn Trãi - Thái Bình

Chi tiết đề thi thử vào lớp 10 môn Anh trường THPT Nguyễn Trãi tỉnh Thái Bình năm học 2020/2021 sẽ giúp các em ôn tập tốt hơn chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu