Đề thi thử lớp 10 môn Toán chuyên Khánh Hòa 2021 kèm đáp án

Đề thi thử lớp 10 môn Toán chuyên Khánh Hòa năm học 2020/2021 có đáp án chi tiết đã được ra trước đây giúp em ôn luyện tại nhà.

  Cùng Đọc tài liệu thử sức với đề thi khảo sát chất lượng môn Toán dành cho các em học sinh lớp 9 thi chuyên Toán năm học 2021-2022:

Đề thi thử lớp 10

Bài 1: (2,00 điểm)

1) Không dùng máy tính cầm tay, tính giá trị biểu thức: \(A=\frac{1}{\sqrt{2}+1}-\frac{\sqrt{8}-\sqrt{10}}{2-\sqrt{5}}\)

2) Rút gọn biểu thức \(B=\left(\frac{a}{a-2 \sqrt{a}}+\frac{a}{\sqrt{a}-2}\right): \frac{\sqrt{a}+1}{a-4 \sqrt{a}+4}\) với \(a >0 \,; \,a \neq 4\)

Bài 2: (2,00 điểm)

1) Cho hệ phương trình: \(\left\{\begin{array}{l}a x-y=-b \\ x-b y=-a\end{array}\right.\)

Tìm a và b biết hệ phương trình đã cho có nghiệm \((x;y) = (2;3).\)

2) Giải phương trình: \(2(2 x-1)-3 \sqrt{5 x-6}=\sqrt{3 x-8}\)

Bài 3: (2,00 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy cho parabol (P): \(y = \dfrac{1}{2}x^2\)

a) Vẽ đồ thị (P).

b) Trên (P) lấy điểm A có hoành độ \(x_A = -2\) . Tìm tọa độ điểm M trên trục Ox sao cho |MA –MB| đạt giá trị lớn nhất, biết rằng B(1;1).

Bài 4: (4,00 điểm)

Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Vẽ đường thẳng d là tiếp tuyến của (O) tại B. Trên cung AB lấy điểm M tùy ý (M khác A và B), tia AM cắt d tại N. Gọi C là trung điểm của AM, tia CO cắt d tại D.

a) Chứng minh rằng: OBNC nội tiếp.

b) Chứng minh rằng: NO ⊥ AD

c) Chứng minh rằng: CA.CN = CO.CD.

d) Xác định vị trí điểm M để (AM.AN) đạt giá trị nhỏ nhất.

---HẾT--- 

Đề thi thử lớp 10 môn Toán trên đây gồm 4 câu hỏi với các dạng bài tập thuộc chương tình Toán lớp 9 mà các em đã được học, cùng tham khảo gợi ý đáp án dưới đây nhé.

Đáp án

Đề thi thử lớp 10 môn Toán chuyên Khánh Hòa 2021 kèm đáp án trang 1
Đề thi thử lớp 10 môn Toán chuyên Khánh Hòa 2021 kèm đáp án trang 2
 

Trên đây là đề thi thử vào lớp 10 môn toán chuyên năm 2020 có đáp án, mong rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập. Đừng quên còn rất nhiều tài liêu đề thi thử vào lớp 10 môn toán khác của các tỉnh thành trên cả nước nhé.

Đề thi thử lớp 9 vào 10 lần 1 môn Toán năm 2020 có đáp án

Đề thi thử lớp 9 vào 10 lần 1 môn Toán năm 2020 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh lớp 9 thử sức ôn luyện và dự kiến điểm thi của mình.

Đề thi thử lớp 10 môn Toán chuyên Khánh Hòa 2021 kèm đáp án

Đề thi thử lớp 10 môn Toán chuyên Khánh Hòa năm học 2020/2021 có đáp án chi tiết đã được ra trước đây giúp em ôn luyện tại nhà.

Đáp án đề thi tham khảo vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm 2020

Đáp án đề thi tham khảo vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm 2020 kèm thang điểm chi tiết giúp em nắm chắc cấu trúc đề thi.

Back to top