Đề thi thử lần 1 môn sinh THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh năm 2018

Tải về đề thi thử Sinh học trung học phổ thông quốc gia năm 2018 lần 1 của trường THPT Phan Đình Phùng, tỉnh Hà Tĩnh. Bộ tài liệu đề thi thử môn sinh THPTQG của trường Phan Đình Phùng có kèm theo đáp án gợi ý dễ dàng cho học sinh tham khảo và đối chiếu.

* Một số dạng câu hỏi có trong đề thi thử môn Sinh THPT Phan Đình Phùng:

Câu 05: Cấu trúc của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực có đường kính 300 nm là

A. sợi siêu xoắn.                         B. sợi chất nhiễm sắc.                          C. sợi cơ bản.                        D. crômatit.

Câu 06: Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Có thể xác định mức phản ứng của một kiểu gen dị hợp ở một loài thực vật sinh sản hữu tính bằng cách gieo các hạt của cây này trong các môi trường khác nhau rồi theo dõi các đặc điểm của chúng.

B. Mức phản ứng của một kiểu gen là tập hợp các phản ứng  của  một  cơ  thể  khi điều kiện môi trường biến đổi.

C. Các cá thể của một loài có kiểu gen khác nhau, khi sống trong cùng một môi trường thì có mức phản ứng giống nhau.

D. Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các  môi trường khác nhau được gọi là  mức phản ứng của kiểu gen.

Câu 11: Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa. Tần số alen A và alen a của quần thể này lần lượt là

A. 0,4 và 0,6.                                    B. 0,2 và 0,8.                                   C. 0,7 và 0,3.                                 D. 0,5 và 0,5.

Câu 15: Khi nói về các cặp cơ quan tương đồng ở động vật, có mấy phát biểu dưới đây là đúng?

I. Cánh dơi và tay người.                                                                          II. Ruột thừa của người và ruột tịt ở động vật.

III. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.                        IV. Mang cá và mang tôm.

A. 3                                                 B. 2                                             C. 1                                             D. 4

Câu 25: Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × AaBbdd cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 3.                                                B. 18.                                          C. 9.                                            D. 8.

Câu 38: Gen B có 3600 liên kết hiđrô và số nuclêôtit loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Gen B bị đột biến mất một cặp G-X thành alen b. Một tế bào có cặp gen Bb nguyên phân 2 lần, số nuclêôtit mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho cặp gen này nhân đôi là:

A. A = T = 5400; G = X = 3597.                                                  B. A = T = 5400; G = X = 3600.

C. A = T = 2700; G = X = 1797.                                                  D. A = T = 3600; G = X = 5397.

Chi tiết đề thi thử môn Sinh học THPTQG năm 2018 trường Phan Đình Phùng, tỉnh Hà Tĩnh

đề thi thử môn sinh THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh năm 2018 (1)
đề thi thử môn sinh THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh năm 2018 (2)
đề thi thử môn sinh THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh năm 2018 (3)
đề thi thử môn sinh THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh năm 2018 (4)
đề thi thử môn sinh THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh năm 2018 (5)
đề thi thử môn sinh THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh năm 2018 (6)

Các em vừa tham khảo mẫu đề thi thử môn Sinh THPT Phan Đình Phùng, tỉnh Hà Tĩnh năm 2018. Dưới đây là bảng đáp án đối chiếu chi tiết dành cho mã đề402, mời các em cùng theo dõi và đối chiếu kết quả nhé !

Đáp án gợi ý đề sinh thi thử THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh (mã đề 402)

1

C

11

C

21

C

31

C

2

A

12

B

22

A

32

B

3

D

13

B

23

D

33

A

4

B

14

C

24

D

34

B

5

A

15

A

25

B

35

A

6

D

16

D

26

A

36

C

7

C

17

A

27

B

37

B

8

D

18

D

28

C

38

A

9

A

19

B

29

D

39

D

10

B

20

C

30

C

40

D

Chúc các em ôn tập và thi tốt nhé !

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi thử lần 1 môn sinh THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh năm 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 2

Tham khảo đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 2 mã đề 201 với 40 câu trắc nghiệm trong thời gian làm bài 60 phút.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Sinh 2020 trường THPT Quế Võ 3

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh có đáp án của trường THPT Quế Võ 3 - Bắc Ninh dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh lần 2 trường ĐHQGHN

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh trường ĐHQGHN lần 2 chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Back to top