Đề thi thử lần 1 môn sinh THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh năm 2018

Tải về đề thi thử Sinh học trung học phổ thông quốc gia năm 2018 lần 1 của trường THPT Phan Đình Phùng, tỉnh Hà Tĩnh. Bộ tài liệu đề thi thử môn sinh THPTQG của trường Phan Đình Phùng có kèm theo đáp án gợi ý dễ dàng cho học sinh tham khảo và đối chiếu.

* Một số dạng câu hỏi có trong đề thi thử môn Sinh THPT Phan Đình Phùng:

Câu 05: Cấu trúc của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực có đường kính 300 nm là

A. sợi siêu xoắn.                         B. sợi chất nhiễm sắc.                          C. sợi cơ bản.                        D. crômatit.

Câu 06: Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Có thể xác định mức phản ứng của một kiểu gen dị hợp ở một loài thực vật sinh sản hữu tính bằng cách gieo các hạt của cây này trong các môi trường khác nhau rồi theo dõi các đặc điểm của chúng.

B. Mức phản ứng của một kiểu gen là tập hợp các phản ứng  của  một  cơ  thể  khi điều kiện môi trường biến đổi.

C. Các cá thể của một loài có kiểu gen khác nhau, khi sống trong cùng một môi trường thì có mức phản ứng giống nhau.

D. Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các  môi trường khác nhau được gọi là  mức phản ứng của kiểu gen.

Câu 11: Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa. Tần số alen A và alen a của quần thể này lần lượt là

A. 0,4 và 0,6.                                    B. 0,2 và 0,8.                                   C. 0,7 và 0,3.                                 D. 0,5 và 0,5.

Câu 15: Khi nói về các cặp cơ quan tương đồng ở động vật, có mấy phát biểu dưới đây là đúng?

I. Cánh dơi và tay người.                                                                          II. Ruột thừa của người và ruột tịt ở động vật.

III. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.                        IV. Mang cá và mang tôm.

A. 3                                                 B. 2                                             C. 1                                             D. 4

Câu 25: Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × AaBbdd cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 3.                                                B. 18.                                          C. 9.                                            D. 8.

Câu 38: Gen B có 3600 liên kết hiđrô và số nuclêôtit loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Gen B bị đột biến mất một cặp G-X thành alen b. Một tế bào có cặp gen Bb nguyên phân 2 lần, số nuclêôtit mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho cặp gen này nhân đôi là:

A. A = T = 5400; G = X = 3597.                                                  B. A = T = 5400; G = X = 3600.

C. A = T = 2700; G = X = 1797.                                                  D. A = T = 3600; G = X = 5397.

Chi tiết đề thi thử môn Sinh học THPTQG năm 2018 trường Phan Đình Phùng, tỉnh Hà Tĩnh

đề thi thử môn sinh THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh năm 2018 (1)
đề thi thử môn sinh THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh năm 2018 (2)
đề thi thử môn sinh THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh năm 2018 (3)
đề thi thử môn sinh THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh năm 2018 (4)
đề thi thử môn sinh THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh năm 2018 (5)
đề thi thử môn sinh THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh năm 2018 (6)

Các em vừa tham khảo mẫu đề thi thử môn Sinh THPT Phan Đình Phùng, tỉnh Hà Tĩnh năm 2018. Dưới đây là bảng đáp án đối chiếu chi tiết dành cho mã đề402, mời các em cùng theo dõi và đối chiếu kết quả nhé !

Đáp án gợi ý đề sinh thi thử THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh (mã đề 402)

1

C

11

C

21

C

31

C

2

A

12

B

22

A

32

B

3

D

13

B

23

D

33

A

4

B

14

C

24

D

34

B

5

A

15

A

25

B

35

A

6

D

16

D

26

A

36

C

7

C

17

A

27

B

37

B

8

D

18

D

28

C

38

A

9

A

19

B

29

D

39

D

10

B

20

C

30

C

40

D

Chúc các em ôn tập và thi tốt nhé !

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi thử lần 1 môn sinh THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh năm 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh Nghệ An lần 1 - Mã đề 202

Xem ngay đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh có đáp án vừa ra của tỉnh Nghệ An lần 1 (mã đề 202) giúp các em học sinh lớp 12 thử sức tại nhà.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh Nghệ An lần 1 - Mã đề 201

Chi tiết đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh tỉnh Nghệ An lần 1 (mã đề 201) giúp các em học sinh lớp 12 thử sức tại nhà.

Đề thi thử môn Sinh THPTQG trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang năm 2019

Đề thi thử môn Sinh THPT năm 2019 trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang lần 1 kèm đáp án chi tiết, các em tham khảo để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2019.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu