Đề thi thử hóa 2023 trường Yên Thế lần 1

Xuất bản: 05/04/2023 - Tác giả:

Đề thi thử hóa 2023 trường Yên Thế, Bắc Giang lần 1 có đáp án dành cho các em học sinh ôn tập kiến thức và thử sức thêm với nhiều dạng bài tập trọng tâm.

Dưới đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Hóa học lần 1 của trường Yên Thế, Bắc Giang. Đề thi được thiết kế dành cho các em học sinh lớp 12 chuẩn bị ôn thi kì thi sắp tới. Đề thi bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm thực hiện trong thời giang 50 phút.

Các câu hỏi sẽ tập trung chủ yếu kiến thức Hóa học lớp 12, các dạng bài tập đa dạng nhưng vẫn theo chuẩn cấu trúc của kì thi chính thức.

Chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Hóa như sau:

Đề thi thử môn Hóa 2023 lần 1 THPT Yên Thế

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Amilozơ và amilopectin đều có cấu trúc mạch phân nhánh.

B. Ở điều kiện thường, saccarozơ là chất rắn kết tinh.

C. Trong phân tử glucozơ có 4 nhóm hiđroxyl (OH).

D. Saccarozơ có phản ứng tráng bạc.

Câu 2: Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit, thu được chất nào sau đây?

A. Glucozơ.

B. Ancol etylic.

C. Fructozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 3: Đun m gam HCOOCH3 với dung dịch NaOH dư, thấy có 0,15 mol NaOH tham gia phản ứng. Giá trị của m là

A. 9,0.

B. 10,2.

C. 4,8.

D. 6,0.

Câu 4: Este nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc?

A. CH3COOC2H3.

B. CH3COOCH3.

C. HCOOC2H5.

D. CH3COOC2H5.

Câu 5: Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Đáp án đề thi thử môn hóa 2023 THPT Yên Thế lần 1

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11B21A31C
2A12D22D32C
3A13C23C33D
4C14C24A34C
5B15B25B35C
6B16D26D36A
7A17C27D37A
8A18A28B38B
9A19D29D39D
10B20D30B40C

-/-

Xem thêm nhiều đề thi thử THPT Quốc gia của các trường THPT trên cả nước đã được Đọc tài liệu cập nhật liên tục để ôn tập.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM