Đáp án đề thi tham khảo vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm 2020

Đáp án đề thi tham khảo vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm 2020 kèm thang điểm chi tiết giúp em nắm chắc cấu trúc đề thi.

Sở GD&ĐT Nam Định công bố đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020/2021 đối với môn Toán dành cho học sinh lớp 9 như sau:

NEW: 

Đề thi

đề thi tham khảo vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm 2020 trang 1
đề thi tham khảo vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm 2020 trang 2
 

Đáp án

Đáp án đề thi tham khảo vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm 2020 trang 1
Đáp án đề thi tham khảo vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm 2020 trang 2
Đáp án đề thi tham khảo vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm 2020 trang 3
Đáp án đề thi tham khảo vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm 2020 trang 4
Đáp án đề thi tham khảo vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm 2020 trang 5

-/-

Mong rằng với đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán của Sở Nam Định vừa ra này thì các em có thể hoàn thiện kĩ năng giải đề tốt hơn.

Đề thi thử lớp 9 vào 10 lần 1 môn Toán năm 2020 có đáp án

Đề thi thử lớp 9 vào 10 lần 1 môn Toán năm 2020 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh lớp 9 thử sức ôn luyện và dự kiến điểm thi của mình.

Đề thi thử lớp 10 môn Toán chuyên Khánh Hòa 2021 kèm đáp án

Đề thi thử lớp 10 môn Toán chuyên Khánh Hòa năm học 2020/2021 có đáp án chi tiết đã được ra trước đây giúp em ôn luyện tại nhà.

Đáp án đề thi tham khảo vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm 2020

Đáp án đề thi tham khảo vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm 2020 kèm thang điểm chi tiết giúp em nắm chắc cấu trúc đề thi.

Back to top