Đề thi tham khảo môn công dân lớp 12 THPT quốc gia mã đề 308 (có đáp án)

Ôn tập môn Giáo dục công dân lớp 12 với đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2017 môn Công dân mã đề 308. Tài liệu đề thi GDCD có kèm theo đáp án chính thức do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tương ứng với mã đề thi 308.

Đề thi chính thức môn GDCD 12 kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 - Mã đề thi 308

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC


(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Mã đề thi 308

Câu 81. Mọi công dân có thể học tập bằng nhiều hình thức và ở các loại hình trường, lớp khác nhau là thực hiện nội dung quyền

A. học thường xuyên, học suốt đời.                                                                    B. đổi mới giáo trình nâng cao.
C. lựa chọn chương trình song ngữ.                                                                   D. dự thi lấy chứng chỉ nghề.

Câu 82. Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân

A. điều hành.                                 B. kiểm tra.                                C. quản lí.                               D. tự quyết.

Câu 83. Trẻ em được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe ban đầu là thể hiện nội dung quyền được

A. phán xét.                                  B. lựa chọn.                                C. phát triển.                           D. tham vấn.

Câu 84. Công dân được tự do nghiên cứu, chế tạo ra các sản phẩm khoa học là nội dung quyền

A. chỉ định.
B. đại diện.
C. phán xét
D. sáng tạo.

Câu 85. Theo quy định của pháp luật, mức độ sử dụng quyền và thực hiện nghĩa vụ của mọi công dân phụ thuộc vào

A. nhu cầu cụ thể.
B. nguyện vọng của cá nhân.
C. sở thích riêng biệt.
D. khả năng của mỗi người.

Câu 86. Theo quy định của pháp luật, vi phạm hình sự là hành vi

A. nguy hiểm cho xã hội.
B. ảnh hưởng quy tắc quản lí.
C. tác động quan hệ nhân thân.
D. thay đổi quan hệ công vụ.

Câu 87. Theo quy định của pháp luật, nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp thông qua quyền

A. độc lập phán quyết.
B. tự do ngôn luận.
C. bầu cử và ứng cử.
D. khiếu nại và tố cáo.

Câu 88. Công dân có hành vi bịa đặt, tung tin xấu để hạ uy tín của người khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về

A. điều tra nhân khẩu.
B. nâng cấp nơi ở.
C. tự do cư trú.
D. danh dự, nhân phẩm.

Câu 89. Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là

A. thực hiện pháp luật.
B. đề cao pháp luật.
C. áp dụng pháp luật.
D. tuân thủ pháp luật.

Câu 90. Vợ, chồng cùng bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp là thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong quan hệ

A. đơn phương.                        B. nhân thân.                          C. ủy thác.                       D. định đoạt.

Câu 91. Công dân kinh doanh đúng ngành, nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về

A. hoàn trả tài sản.                   B. quy trình hợp tác.                C. phát triển kinh tế.         D. thu hút chuyên gia.
 
Câu 92. Công dân có quyền làm việc cho bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào mà pháp luật không cấm là nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực

A. lao động.
B. công vụ.
C. hành chính.
D. kinh doanh.

Câu 93. Theo quy định của pháp luật, bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị

A. tham gia tranh chấp đất đai.
B. tung tin nói xấu người khác.
C. thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.
D. tổ chức phát tán bí mật gia truyền.

Câu 94. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực

A. xã hội.
B. nhà nước.
C. cộng đồng.
D. tập thể.

Câu 95. Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện hình thức dân chủ

A. chỉ định.
B. gián tiếp.
C. tập trung.
D. trực tiếp.

Câu 96. Theo quy định của pháp luật, thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc là điều kiện để khắc phục sự chênh lệch về

A. nghi lễ tôn giáo.
B. tập tục địa phương.
C. thói quen vùng miền.
D. trình độ phát triển.

Câu 97. Công dân không thực hiện đúng hợp đồng mua bán phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Dân sự.
B. Kỉ luật.
C. Hành chính.
D. Công vụ.

Câu 98. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền học không hạn chế của công dân?

A. Học từ thấp đến cao.
B. Học khi được chỉ định.
C. Học theo sự ủy quyền.
D. Học thay người đại diện.

Câu 99. Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính chặt chẽ về hình thức.
B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Tính kỷ luật nghiêm minh.
D. Tính quy phạm phổ biến.

Câu 100. Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào vi phạm nguyên tắc bầu cử đều phải

A. chịu trách nhiệm pháp lí.
B. thay đổi hệ tư tưởng.
C. bổ sung phiếu bầu.
D. công khai xin lỗi.

Câu 101. Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý vào nhà người khác để

A. tìm kiếm người thân.
B. cấp cứu người bị nạn.
C. thu thập bằng chứng.
D. khai thác thông tin mật.

Câu 102. Công dân không được thực hiện quyền bầu cử trong trường hợp đang

A. chấp hành hình phạt tù.
B. bị nghi ngờ phạm tội.
C. điều trị sau phẫu thuật.
D. hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Câu 103. Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh của công dân?

A. Tích cực tìm kiếm khách hàng.
B. Khuyến khích phát triển lâu dài.
C. Chủ động mở rộng sản xuất.
D. Cấp vốn cho mọi doanh nghiệp.

Câu 104. Công dân nộp thuế đầy đủ, đúng quy định khi tiến hành các hoạt động kinh doanh là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển

A. cổ phiếu.
B. kinh tế.
C. nguồn đất.
D. chứng khoán.

Câu 105. Bác sĩ H được thừa kế riêng một mảnh đất kế bên ngôi nhà gia đình chị đang ở. Khi em trai kết hôn, bác sĩ H tặng lại vợ chồng người em mảnh đất đó dù chồng chị không tán thành. Bác sĩ H không vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ nào dưới đây?

A. Giám hộ.
B. Tài sản.
C. Nhận thân.
D. Kinh doanh.
 
Câu 106. Nghi ngờ chị M tung tin nói xấu mình nên giám đốc X đã ra quyết định điều chuyển chị từ phòng kế toán sang làm nhân viên tạp vụ. Giám đốc X đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

A. Giao kết hợp đồng lao động.
B. Thay đổi cơ cấu tuyển dụng.
C. Xác lập quy trình quản lí.
D. Áp dụng chế độ ưu tiên.

Câu 107. Ủy ban nhân dân xã Y tổ chức lấy ý kiến của người dân về kế hoạch lắp đặt hệ thống loa phát thanh ở địa phương là thực hiện nội dung quyền dân chủ nào dưới đây của công dân?

A. Tự do ngôn luận.
B. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
C. Độc lập phán quyết.
D. Chủ động kiểm toán ngân sách quốc gia.

Câu 108. Đúng ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp thì ông A phải điều trị sau phẫu thuật tại bệnh viện nên nhân viên S thuộc tổ bầu cử lưu động đã tự ý bỏ phiếu thay ông. Nhân viên S đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Trực tiếp.                               B. Thụ động.                               C. Ủy quyền.                               D. Công khai.

Câu 109. Chị T tự ý kiểm tra điện thoại của con và phát hiện con trai thường xuyên nhắn tin hẹn bạn đi chơi điện tử nên đã đưa cho chồng xem. Chồng chị giận dữ đánh con và đập nát điện thoại đó. Vợ chồng chị T đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được bảo đảm an toàn và bí mật điện thoại, điện tín.
B. Bất khả xâm phạm về sức khỏe.
C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
D. Bất khả xâm phạm về tài sản.

Câu 110. Ủy ban nhân dân xã X cấp giấy chứng nhận đăng kí kết hôn cho anh A và chị B là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Phổ biến pháp luật.                                                                        B. Áp dụng pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.                                                                        D. Giáo dục pháp luật.

Câu 111. Sinh viên T điều khiển xe mô tô phóng nhanh vượt ẩu đâm vào người đi đường khiến họ tử vong thì phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Hình sự.                              B. Dân sự.                                C. Hành chính.                               D. Kỉ luật.

Câu 112. Giờ sinh hoạt, bị lớp trưởng phê bình vì thường xuyên gây mất trật tự trong các buổi học nên K đã phản đối gay gắt và cho rằng lớp trưởng không được phép nói xấu mình trước tập thể. K đã hiểu sai quyền nào dưới đây của công dân?

A. Tự do thông tin.                   B. Tự do ngôn luận.                 C. Tự do phán quyết.                     D. Tự do tham vấn.

Câu 113. Do không hài lòng với mức tiền bồi thường đất đai sau giải tỏa, ông B nhiều lần yêu cầu được gặp lãnh đạo xã Y. Cho rằng ông B cố tình gây rối, bảo vệ Ủy ban nhân dân xã đã mắng chửi và đuổi ông về nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bảo vệ đã đánh ông B gãy tay và đẩy xe máy của ông xuống hồ. Bảo vệ Ủy ban nhân dân xã Y không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về tài sản.
B. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.
C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự.
D. Bất khả xâm phạm về thân thể.

Câu 114. Đại lý X được cấp giấy phép phân phối thuốc tân dược nhưng lại bí mật bán lẻ thêm bột dinh dưỡng cho các gia đình có trẻ nhỏ trong khu dân cư, Đại lý X đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Hình sự.
B. Hành chính.
C. Dân sự.
D. Kỉ luật.
 
Câu 115. Sau khi tiếp cận được một số bí quyết kinh doanh từ công ty”, chị đã tìm cách hợp pháp hóa hồ sơ rồi tự mở cơ sở riêng dưới danh nghĩa của công ty này. Chị L đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Độc lập tham gia đàm phán.
B. Phổ biến quy trình kĩ thuật.
C. Chủ động liên doanh, liên kết.
D. Tự chủ đăng kí kinh doanh.

Câu 116. Học sinh A giành Huy chương vàng Olympic quốc tế nên được một số trường đại học xét tuyển thẳng. Học sinh A đã hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào dưới đây?

A. Ứng dụng kĩ thuật tiên tiến.
B. Thay đổi thông tin.
C. Phát minh sáng chế.
D. Bồi dưỡng phát triển tài năng.

Câu 117. Vào ca trực của mình tại trạm thủy nông, anh A rủ các anh B, C, D đến liên hoan. Ăn xong, anh A và B say rượu nên nằm ngủ ngay trên sàn nhà, còn anh C và D thu dọn bát đĩa. Thấy nhiều đèn nhấp nháy, anh C tò mò bấm thử, không ngờ chạm phải cầu dao vận hành cửa xả lũ, Lượng nước lớn, tốc độ xả nhanh đã gây ngập làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản quanh vùng. Hoảng sợ, anh C và D bỏ trốn. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. Anh A, B, C và D.                       B. Anh A, C và D.                       C. Anh C và D.                       D. Anh B, C và D.

Câu 118. Sau khi cùng vợ nộp đơn thuận tình li hôn ra tòa án, anh B bàn với chị K kế hoạch tổ chức tiệc cưới. Được tin này, vốn đã nghi ngờ chị K có ý đồ chiếm đoạt tài sản của gia đình, lại được bà nội tên S đã nhiều lần xúi giục nên con trai anh B đã đón đường lăng mạ, sỉ nhục bố và chị K. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Chị K và bố con anh B.
B. Bà S và bố con anh B.
C. Anh B và chị K.
D. Bà S và con trai anh B.

Câu 119. Thấy chị M hàng xóm phát hiện việc mình đánh hai nhân viên bị thương nặng, ông X đã thuê anh K tìm cách uy hiếp chị M. Anh K rủ thêm anh H cùng bắt, giam giữ rồi bỏ đói cháu nhỏ con của chị M một ngày. Những ai dưới đây đã xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân?

A. Ông X, anh K và anh H.
B. Ông X và anh H.
C. Anh K và anh H.
D. Ông X và anh K.

Câu 120. Cùng nhau đi học về, phát hiện anh B đang lấy ví của nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng, lập tức sinh viên T đưa điện thoại của mình cho sinh viên K quay video. Sau đó, sinh viên T bám theo anh B tống tiền. Biết chuyện, vợ anh B đã gặp và đe dọa khiến sinh viên Thoảng loạn tinh thần. Hành vi của những người nào dưới đây cần bị tố cáo?

A. Vợ chồng anh B, sinh viên K và T.
B. Anh B, sinh viên K và T.
C. Vợ chồng anh B và sinh viên K.
D. Vợ chồng anh B và sinh viên T.

-------------- HẾT --------------

Tham khảo và đối chiếu kết quả đáp án chính thức của mã đề 308 môn thi Giáo dục công dân THPT Quốc gia năm 2017 ngay sau đây:

thí sinh làm bài thi môn công dân THPT quốc gia mã đề 308
 

Đáp án mã đề 308 - Môn thi Giáo dục công dân THPTQG năm 2017

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

81

A

91

C

101

B

111

A

82

B

92

A

102

A

112

B

83

C

93

C

103

D

113

D

84

D

94

B

104

B

114

B

85

D

95

D

105

B

115

D

86

A

96

D

106

A

116

D

87

C

97

A

107

B

117

B

88

D

98

A

108

A

118

D

89

A

99

D

109

A

119

A

90

B

100

A

110

B

120

A

Chúc các em ôn tập và thi tốt !

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi tham khảo môn công dân lớp 12 THPT quốc gia mã đề 308 (có đáp án) để xem ở dưới đây
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD THPT Nguyễn Đức Cảnh

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD có đáp án của trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (Thái Bình) chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD THPT Quế Võ 3

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD THPT Quế Võ 3 dành cho các em học sinh lớp 12 thử sức tại nhà.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD THPT Lý Thường Kiệt lần 2

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD có đáp án của trường THPT Lý Thường Kiệt lần 2 chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Back to top