Đề thi sử THPT quốc gia chính thức năm 2017 mã đề 301 (có đáp án)

Đề và đáp án chính thức môn Sử kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố với 40 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức Lịch Sử trung học phổ thông.

Đề thi chính thức môn lịch sử kỳ thi thpt quốc gia năm 2017

(MÃ ĐỀ 301)

trang 1 câu 1 - 10 đề sử thpt quốc gia năm 2017 mã 301
trang 2 câu 11 - 21 đề sử thpt quốc gia năm 2017 mã 301
trang 3 câu 22 - 30 đề sử thpt quốc gia năm 2017 mã 301
trang 4 câu 31 - 40 đề sử thpt quốc gia năm 2017 mã 301

Trên đây là nội dung chi tiết mã đề 301 đềLịch sử THPT Quốc gia năm học 2017 - 2018. Trong thời gian quy định là 50 phút, các em có thể tự thử sức giải đề thi này sau đó đối chiếu kết quả bài làm với đáp án chính thức do Bộ Giáo dục và đào tạo công bố dưới đây:


Đáp án chính thức thi thpt quốc gia môn sử (mã đề 301)
 

Câu Đáp án
1 B
2 C
3 B
4 A
5 A
6 D
7 D
8 C
9 D
10 B
11 B
12 C
13 A
14 A
15 D
16 D
17 A
18 C
19 D
20 C
21 C
22 D
23 A
24 C
25 A
26 A
27 D
28 A
29 D
30 A
31 C
32 C
33 A
34 D
35 D
36 A
37 C
38 D
39 D
40 C

 

 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi sử THPT quốc gia chính thức năm 2017 mã đề 301 (có đáp án) để xem ở dưới đây
Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử chuyên Nguyễn Trãi lần 4

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sử có đáp án của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 4 dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử THPT Chuyên Nguyễn Trãi lần 3

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử của trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi lần 3 dành cho các em học sinh lớp 12 thử sức tại nhà.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử THPT Quế Võ 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử có đáp án của trường THPT Quế Võ 3 dành cho các em học sinh lớp 12 thử sức tại nhà.

Back to top