Đề thi sử chính thức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 (mã đề 304)

Đề thi tham khảo môn Lịch sử Trung học phổ thông Quốc gia chính thức năm 2017. Tải về miễn phí mã đề 304 có kèm đáp án chi tiết dành cho môn sử kỳ thi THPT 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố với các định dạng file DOC và PDF.

thí sinh giải đề thi lịch sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 304
 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN LỊCH SỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 (MÃ ĐỀ 304)

đề thi lịch sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 304 (1)
đề thi lịch sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 304 (2)
đề thi lịch sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 304 (3)
đề thi lịch sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 304 (4)
 

Dưới đây là đáp án chi tiết cho đề thi môn Sử THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 304, mời các em cùng tham khảo:

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 304 MÔN SỬ KỲ THI THPTQG NĂM 2017

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

C

21

D

2

B

22

D

3

A

23

D

4

B

24

C

5

A

25

D

6

A

26

B

7

B

27

D

8

B

28

C

9

D

29

B

10

A

30

C

11

A

31

D

12

B

32

C

13

C

33

A

14

D

34

A

15

D

35

B

16

C

36

C

17

A

37

B

18

A

38

B

19

D

39

C

20

B

40

C

 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi sử chính thức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 (mã đề 304) để xem ở dưới đây
Back to top