Đề thi môn Ngữ Văn vào lớp 10 2017/2018 tỉnh Lạng Sơn

Tham khảo đề thi môn Ngữ Văn vào lớp 10 năm học 2017/2018 tỉnh Lạng Sơn. Đề thi chuyên Văn có thời gian làm bài 120 phút.

Câu 1 (2,0 điểm)

a. Thế nào là khởi ngữ?
b. Xác định thành phần khởi ngữ trong các câu sau:

- Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động,

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

- Làm khí tượng, ở được cao thế mới là lí tưởng chứ.

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

c. Hãy viết lại câu sau đây bằng cách chuyển phần được in đậm thành khởi ngữ: Anh ấy làm bài cẩn thận lắm.

Câu 2 (3,0 điểm)

Viết một đoạn văn nghị luận từ 10 đến 15 câu trình bày suy nghĩ của em về tính trung thực của con người.

Câu 3 (5,0 điểm)

Cảm nhận về đoạn trích sau:

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác

Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát

Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam

Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân...

(Viếng lăng Bác – Viễn Phương, Ngữ văn 9, tập 2 – NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr. 58.59)

Cập nhật ngày 28/05/2018 - Tác giả: Anh Đức
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM