Đề thi môn Toán, Tiếng Việt lớp 1 học kì 1 trường tiểu học Đa Kao, 2016-2017

Đề thi môn Toán, Tiếng Việt 1 học kì 1 trường tiểu học Đa Kao, năm học 2016 - 2017 có kèm hướng dẫn chấm điểm và đáp án giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài, củng cố kiến thức ôn thi học kì 1. Đồng thời đây cũng là tài liệu miễn phí hữu ích cho các thầy cô và các con chuẩn bị thi học kì 1 lớp 1.

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Trường Tiểu học Đa Kao

Lớp 1 …………..

Họ tên:…………………

 

KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: TOÁN - LỚP 1

Năm học: 2016 – 2017

Thời gian: 40 phút.

 

Bài 1 (1 điểm): Số?

de thi mon toan, tieng viet lop 1 hoc ki 1 truong tieu hoc da kao anh 1

Bài 2 (1 điểm): Viết số?

de thi mon toan, tieng viet lop 1 hoc ki 1 truong tieu hoc da kao anh 2

Bài 3 (1 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

1) 4 + 4 + 2 = .......... 2) 10 - 5 – 0 = ...........

A. 8 A. 5
B. 9 B. 6
C. 10 C. 7

Bài 4 (2 điểm): Tính?

de thi mon toan, tieng viet lop 1 hoc ki 1 truong tieu hoc da kao anh 3

Bài 5 (1 điểm): Số?

... + 2 = 5 6 + ... = 6

A. 2 A. 0
B. 3 B. 1
C. 4 C. 2

Bài 6 (1 điểm): Điền số?

Hình bên có:

de thi mon toan, tieng viet lop 1 hoc ki 1 truong tieu hoc da kao anh 4

a. Có ..............hình tam giác.

b. Có ..............hình vuông.

Bài 7 (2 điểm): Viết phép tính thích hợp?

de thi mon toan, tieng viet lop 1 hoc ki 1 truong tieu hoc da kao anh 5

Bài 8 (1 điểm): <, >, =

de thi mon toan, tieng viet lop 1 hoc ki 1 truong tieu hoc da kao anh 6Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

Trường Tiểu học Đa Kao

Lớp 1 …………..

Họ tên:…………………

 

KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: TIẾNG VIỆT- LỚP 1

Năm học: 2016 – 2017

Thời gian: 40 phút.

 

A. Bài đọc

1. Phát âm phần đầu của tiếng: ba, hoa, lan, bàn, sách, vải, nhãn, mặt.

de thi mon toan, tieng viet lop 1 hoc ki 1 truong tieu hoc da kao anh 7

2. Đọc phân tích các tiếng trong mô hình sau:

de thi mon toan, tieng viet lop 1 hoc ki 1 truong tieu hoc da kao anh 8

3. Đọc bài

Thu về

Thu đã về, nắng nhẹ nhàng, lá cây vàng thẫm. Bầy sẻ lích rích rủ nhau xây tổ.

Câu hỏi

de thi mon toan, tieng viet lop 1 hoc ki 1 truong tieu hoc da kao anh 9

(GV hỏi)

B. Bài viết

1. Nghe- viết:

Cây xoài

Cạnh sân nhà Lan là cây xoài cát. Tháng ba, hoa nở trắng cành. Đầu hè cây xoài ra quả.

2. Đọc và nối chữ với tranh

de thi mon toan, tieng viet lop 1 hoc ki 1 truong tieu hoc da kao anh 10

X