Đề thi môn Toán lớp 3 học kì 2 - Tiểu học Châu Thôn, Nghệ An

Xuất bản: 08/09/2018

Doctailieu.com sưu tầm đề thi môn Toán lớp 3 học kì 2 - Tiểu học Châu Thôn, Nghệ An năm học 2013-2014. Tài liệu này là đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 có đáp án, dành cho các em hoc sinh tham khảo, ôn luyện chuẩn bị cho kì thi cuối năm môn Toán 3 đạt kết quả tốt nhất.

ĐỀ THI HỌC KÌ 2

Môn Toán: Lớp 3 (Thời gian: 40 phút)

NĂM HỌC 2013-2014

Phần 1. Trắc nghiệm

Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1. Số liền sau số 65249 là:

A. 65248                      B. 65294                  C. 65250

Bài 2. So sánh 2 số: 23456 và 23546

A. 23456 > 23546         B. 23456 = 23546      C. 23456 < 23546

Bài 3. 3 m bằng:

A. 303 cm                    B. 300 cm                 C. 330 cm

Bài 4. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

de thi mon toan lop 3 hoc ki 2 - tieu hoc chau thon, nghe an anh 1
 

A. 5 giờ 1 phút

B. 5 giờ 5 phút

C. 5 giờ 10 phút

Bài 5. Một hình chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng 8 cm.

a) Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 76 cm                B. 66cm              C. 56 cm

b) Diện tích hình chữ nhật đó là:

A. 150 cm2            B. 160 cm2          C. 170 cm2

Phần 2. Tự luận.

Bài 6. Đặt tính rồi tính:

7336 + 9548                        7163 – 4208                        4135 x 4                   6576 : 8
……………                          ………….                         ………….                   …………....
………...                             ………..                            ……….....                  …………..  
………...                             ………..                            ……….....                  ………….. 
………...                             ………..                            ……….....                  …………..
Bài 7. Tính giá trị biểu thức sau:

a. 154 + 1050 : 5 x 6                                                          b. 5368 : 2 – 1807 + 456
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 8. Mua 4 cây bút cùng loại phải trả 12000 đồng. Hỏi mua 7 cây bút như vậy phải trả bao nhiêu tiền?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Bài 9. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

         35 x 6 – 70 x 3 + 35

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy