Đề thi môn Toán lớp 3 giữa học kì 2 - Tiểu học Hòa Hưng 3

Đề thi môn Toán lớp 3 giữa học kì 2 - trường Tiểu học Hòa Hưng 3, Sở GDĐT Kiên Giang năm học 2015 - 2016 có đáp án kèm theo. Đây là đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 3 môn Toán được doctailieu.com giới thiệu đến thầy cô và các em học sinh tham khảo, nhằm giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học, ôn thi hiệu quả.

Đề thi môn Toán lớp 3 giữa học kì 2  - Tiểu học Hòa Hưng 3

Năm học: 2015 - 2016

1. (1 điểm) Khoanh vào số liền trước của số: 9999?

A. 9899.                  B. 9989.                 C. 9998.                 D. 9889.

2. (1 điểm) Khoanh vào số bé nhất trong dãy số: 6289, 6299, 6298, 6288?

A. 6289.                  B. 6299.                 C. 6298.                 D. 6288.

3. (1 điểm) Khoanh vào kết quả đúng của 8m 2dm = ........ dm?

A. 82 dm.                B. 802 dm.             C. 820 dm.               D. 10 dm.

4. (1 điểm) Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ ba. Vậy ngày 15 tháng 3 là ngày thứ mấy? Em hãy khoanh vào kết quả đúng dưới đây:

A. thứ hai.               B. thứ ba.              C. thứ tư.                D. thứ năm.

5. (1 điểm) Hình bên có mấy góc vuông? Hãy khoanh vào kết quả đúng dưới đây:

de thi mon toan lop 3 giua hoc ki 2  - tieu hoc hoa hung 3 anh 1

A. 1.                       B. 2.                        C. 3.                      D. 4.

6. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 6943 + 1347

.................................
.................................
.................................
.................................

b) 9822 – 2918

.................................
.................................
.................................
.................................

c) 1816 x 4

.................................
.................................
.................................
.................................

d) 3192 : 7

.................................
.................................
.................................
.................................

7. (1 điểm) Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình vuông có cạnh 5 cm. Tính độ dài đoạn dây đó?

Bài giải
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

8. (2 điểm) Một lớp học có 25 học sinh được chia đều thành 5 tổ. Hỏi 3 tổ như thế có bao nhiêu học sinh?

Bài giải
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

X