Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 - Sở GDĐT Nghệ An

Doctailieu.com sưu tầm đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm học 2014 - 2015 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An. Đề thi bao gồm cả đáp án để định hướng và củng cố các dạng bài cũng như kiến thức ôn tập tổng quát của môn Tiếng Anh lớp 3 trong cả năm học.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 - Sở GDĐT Nghệ An

NĂM HỌC 2014-2015

Thời gian: 20 phút

(Tờ 1)

PART 1. LISTENING (20 minutes)

Question 1: Listen and number. (1 pt)

de thi mon tieng anh lop 3 hoc ki 2 - so gddt nghe an anh 1

Question 2: Listen and write T (T) or F (false). (1 pt)

de thi mon tieng anh lop 3 hoc ki 2 - so gddt nghe an anh 2

Question 3: Listen and draw the line. (1 pt)

1. Hai Phong            2. Hue              3. Da Nang               4. Ho Chi Minh City

de thi mon tieng anh lop 3 hoc ki 2 - so gddt nghe an anh 4

Question 4: Listen and tick. (1 pt)

de thi mon tieng anh lop 3 hoc ki 2 - so gddt nghe an anh 4

Để xem miễn phí trọn bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 của trường Tiểu học Nghi Tân, Nghệ An, bạn bấm tải xuống dưới đây.

X