Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 giữa học kỳ 1 năm học 2011 - 2012

Doctailieu.com sưu tầm đề thi môn tiếng Anh lớp 3 giữa học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 kèm đáp án cho các em học sinh và quý thầy cô tham khảo. Đây là tài liệu cực kỳ hữu ích dành cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức trước khi bước vào bài thi Tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 3.

Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 giữa học kỳ 1 năm học 2011 - 2012

PART 1: LISTENING (20 minutes)

 


 


PART II: READING AND WRITING (15 minutes)

X