Đề thi khảo sát chất lượng Tiếng Anh học kì 2 lớp 9 tỉnh Thái Bình năm 2019

Xuất bản ngày 14/05/2019 - Tác giả:

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh học kì 2 lớp 9 năm học 2018/2019 của tỉnh Thái Bình sẽ là một tài liệu ôn tập kiến thức hữu ích cho các em

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh tỉnh Thái Bình - là một tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em ôn luyện thật tốt cho kì thi tuyển sinh vào 10 sắp tới.

Chi tiết 4 mã đề thi và đáp án như sau:

Đề thi khảo sát chất lượng Tiếng Anh học kì 2 lớp 9 tỉnh Thái Bình năm 2019

Mã đề 110

đề thi tiếng anh học kì 2 thái bình 2019 mã đề 110
đề thi tiếng anh học kì 2 thái bình 2019 mã đề 110 1

Mã đề 220

đề thi tiếng anh học kì 2 thái bình 2019 mã đề 220
đề thi tiếng anh học kì 2 thái bình 2019 mã đề 220 1

Mã đề 330


đề thi tiếng anh học kì 2 thái bình 2019 mã đề 330
đề thi tiếng anh học kì 2 thái bình 2019 mã đề 330 1

Mã đề 440

đề thi tiếng anh học kì 2 thái bình 2019 mã đề 440
đề thi tiếng anh học kì 2 thái bình 2019 mã đề 440 1

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 9 tỉnh Thái Bình

Đáp án phần Trắc nghiệm

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh học kì 2 lớp 9


PHẦN TỰ LUẬN (Phần V đến VI: các câu từ 31 đến 40) 

V. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc ở mỗi câu sau.

31. Information

32. Seriously

33. Excited

34. more carefully

35. electricity

VI. Việt lại các câu sau theo gợi ý sao cho nghĩa không thay đổi.

36. He asked me where I would stay during my holiday in Da Lat.

37. It's the first time I have read such an interesting book!

It's the most interesting book I've ever read.

38. A lot of tea is drunk in England every year.

39. If we had a camera, we could take photos.

40. The hat (which/ that) I bought yesterday is too small for my son.

(Mỗi câu đúng: 0,25 điểm)

Có thể em muốn tham khảo đề thi 2 môn nữa:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM