Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán, Tiếng Việt - Sở GDĐT Trà Vinh

Doctailieu.com sưu tầm đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán, Tiếng Việt năm học 2014-2015 trường tiểu học Ngũ Lạc B, Trà Vinh. Đây là đề thi học kì 2 môn Toán và Tiếng Việt có kèm đáp án dành cho thầy cô và học sinh giáo tham khảo, định hướng ôn tập để chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 môn Toán và Tiếng Việt lớp 3 tốt nhất.

Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán lớp 3 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2014 - 2015

Thời gian: 60 phút

MÔN TOÁN

* Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi câu sau:

Câu 1: Số liền sau của 54829 là:

A. 54839                B. 54819

C. 54824                D. 54830

Câu 2: Số nhỏ nhất trong các số 8576, 8756, 8765, 8675 là:

A. 8576           B. 8756          C. 8765           D. 8675

Câu 3: Điền dấu <; >; = vào ô trống

27469 …… 27470

85100 …… 85099

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

16427 + 8109

93680 – 7245

16141 x 6

3465 : 5

Câu 5: Hình chữ nhật ABCD có kích thước như hình vẽ. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó?

de thi hoc ki 2 lop 3 mon toan, tieng viet - so gddt tra vinh anh 1
 

Câu 6: Một vòi nước chảy vào bể trong 4 phút được 120 lít nước. Hỏi trong 9 phút vòi nước đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước? (Số lít nước chảy vào bể trong mỗi phút đều như nhau)

X