Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán- Tiểu học Hòa Hưng 3 - kèm đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán trường tiểu học Hòa Hưng 3, Giồng Riềng năm 2015 - 2016 được doctailieu.com sưu tầm để chia sẻ miễn phí với độc giả. Đây là tài liệu tham khảo, ôn tập cho bài kiểm tra, bài thi định kì cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán được đa dạng và đạt kết quả cao.

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 2

Môn: Toán

Thời gian: 40 phút - Năm học: 2015-2016

1. (1 điểm) Khoanh vào cách viết đúng của số: Chín trăm bảy mươi ba?

A. 971.                                   B. 972.                       C. 973.                     D. 937.

2. (1 điểm) Khoanh vào số liền trước của số 347?

A. 346.                               B. 347.                           C. 348.                         D. 349.

3. (1 điểm) Khoanh vào số bé nhất trong các số 212; 221; 122; 222 ?

A. 212.                                B. 221.                          C. 122.                          D. 222.

4. (1 điểm) Khoanh vào kết quả đúng của các phép tính sau: 2 x 7 = ...; 3 x 8 = ...; 28 : 4 =...; 40 : 5 = ...?

A. 15; 25; 6; 9.               B. 14; 24; 7; 8.                            C. 13; 25; 7; 8.               D. 9; 11; 6; 8

5. (1 điểm) Tuần này thứ hai là ngày 9 tháng 5. Vậy thứ năm là ngày bao nhiêu ? Khoanh vào kết quả đúng dưới đây.

A. ngày 10.                       B. ngày 11.                         C. ngày 12.                D. ngày 13.

6.(1 điểm) Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình tam giác như hình bên. Hãy khoanh vào kết quả tính độ dài đoạn dây thép đó.

de thi hoc ki 2 lop 2 mon toan- tieu hoc hoa hung 3 - kem dap an anh 1

A. 10cm.                         B. 11cm.                              C. 12cm.                    D. 13cm.

7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:   

     a) 734 + 213                                    b) 97 – 28
...................................                    ....................................
...................................                    ....................................
...................................                    ....................................
..................................                     ....................................
...................................                    ....................................
    c) 528 – 134                                            d) 78 + 12
...................................                      ....................................
...................................                      ....................................
...................................                       ....................................
...................................                        ....................................
...................................                       ....................................

8. (2 điểm) Mỗi tuần lễ em đi học 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ em đi học bao nhiêu ngày?

X