Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 đề số 2

Xuất bản: 28/10/2019 - Tác giả:

Bộ đề thi môn Toán lớp 5 học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 mã số 2 do Đọc Tài Liệu biên soạn giúp các học sinh nắm được các dạng bài tập, các câu hỏi trong đề thi cuối học kì

Mục lục nội dung

 Đề thi học kỳ 1 lớp 5 môn Toán năm 2019 số 2 có đáp án chi tiết các câu hỏi nằm trong các dạng bài tập đã ra trong chương trình học kì 1 Toán lớp 5 mà phụ huynh và các thầy cô có thể sử dụng làm tài liệu để các em ôn tập.

Đề thi số 2 gồm 8 câu hỏi như sau:

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán - Đề số 2

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 30 dam² = 300m²  ☐

b) 30 dam² = 3000m²  ☐

c) 83000m² = 830km²  ☐

d) 83000m² = 83km²  ☐

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 600hm² = 60000dam²  ☐

b) 600hm² = 6000dam²  ☐

c) 228000dam² = 228hm²  ☐

d) 228000dam² = 2280hm²  ☐

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 39000mm² = 3900cm²  ☐

b) 39000mm² = 390cm²  ☐

c) 91000cm² = 910dm²  ☐

d) 91000cm² = 9100dm²  ☐

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) \(5m² = \dfrac{5}{10}dam²\)  ☐

b) \(5m² = \dfrac{5}{100}dam²\)  ☐

c) \(6hm²5dam² = 6\dfrac{5}{10}hm²\)   ☐

d) \(6hm²5dam² = 6\dfrac{5}{100}hm²\)  ☐

e) \(7cm²23mm² = 7\dfrac{23}{10}cm²\)  ☐

g) \(7cm²23mm² = 7\dfrac{23}{100}cm²\)  ☐

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200m. Chiều rộng bằng \(\dfrac{3}{4}\) chiều dài.

Hỏi khu đất có diện tích là bao nhiêu héc-ta?

A. 3000ha

B. 300ha

C. 30ha

D. 3ha

Câu 6. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Điền số vào chỗ chấm

\(\dfrac{4}{5}ha\) = …. m²

A. 80

B. 800

C. 8000

D. 80000

Câu 7. Một thửa ruộng hình bình hành có độ dài đáy là 5dam4m. Chiều cao bằng \(\dfrac{5}{9}\) cạnh đáy.

Hỏi thừa ruộng đó có diện tích bao nhiêu đề-ca-mét vuông?

Câu 8. Một căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng 6m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Người ra lát nền căn phòng đó bằng loại gạch vuông cạnh 3dm.

Hỏi căn phòng đó lát hết bao nhiêu viên gạch (diện tích phần mạch vữa không đáng kể).

Đáp án

Câu 1. a) S;

b) Đ;

c) S;

d) S.

Câu 2. a) Đ;

b) S;

c) S;

d) Đ.

Câu 3. a) S;

b) Đ;

c) Đ;

d) S.

Câu 4. a) S;

b) Đ;

c) S;

d) Đ;

e) S;

g) Đ.

Câu 5. D. 3ha

Câu 6. C. 8000

Câu 7. 5dam4m = 54m.

Chiều cao thửa ruộng :

\(54 \times \dfrac{5}{9}\) = 30 (m)

Diện tích thửa ruộng :

54 × 30 = 1620 (m²)

Đổi 1620m² = 16dam² 20m²

Đáp số : 16dam² 20m²

Câu 8. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng, vậy chiều rộng là hai phần thì chiều dài là ba phần.

Chiều dài căn phòng là:

6 : 2 × 3 = 9 (m)

Diện tích căn phòng đó là:

9 × 6 = 54 (m²)

Đối: 54 m² = 5400 dm²

Diện tích viên gạch để lát nền là:

3 × 3 = 9 (dm²)

Số gạch dùng để lát căn phòng đó là :

5400 : 9 = 600 (viên)

Đáp số: 600 viên.

- Hết -

Trên đây là đề thi học kỳ 1 toán lớp 5 đề số 2 kèm đáp án chi tiết các câu hỏi do Đọc tài liệu biên soạn và thực hiện.

Mong rằng tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập chuẩn bị tốt nhất cho kì thi cuối kì sắp tới!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM