Đề thi học kì 1 môn Toán Tiếng Việt lớp 1 trường tiểu học Đồng Kho 1

Đề thi học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1 trường tiểu học Đồng Kho 1, tỉnh Bình Thuận năm học 2014 - 2015 có kèm theo đáp án giúp các con học sinh lớp 1 ôn tập, củng cố các dạng bài tập, chuẩn bị kiến thức cho bài thi kết thúc học kì 1 đạt kết quả tốt nhất

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH

TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO I

 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

MÔN: TOÁN - LỚP 1

NĂM HỌC: 2014 - 2015

Bài 1: Viết cách đọc số: (1 điểm)

2:........; 7:..........; 8: .........; 9: .......;

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S (1,5 điểm)

6+ 4 = 10 3 + 4= 8 10 – 6 = 4

10 + 0 = 9 9 – 6 = 3 7 – 0 = 7

Bài 3: Viết số vào chỗ chấm (1,5 điểm)

de thi hoc ki 1 mon toan tieng viet lop 1 truong tieu hoc dong kho 1 anh 1

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S (3 điểm)

9 < 8 10 > 9 7 = 7

3 < 6 5+ 3 > 4 + 4 8 < 4 + 5

Bài 5: Viết phép tính thích hợp (1 điểm)

de thi hoc ki 1 mon toan tieng viet lop 1 truong tieu hoc dong kho 1 anh 2

Bài 6: Hình bên có: (1 điểm)

de thi hoc ki 1 mon toan tieng viet lop 1 truong tieu hoc dong kho 1 anh 3

- ......... hình tam giác.

- .......... hình vuông.

Bài 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

8 + ... - 3 = 7

Hướng dẫn chấm và đáp án môn Toán

Bài 1: (1 điểm)

Viết đúng mỗi cách đọc số được 0,25 điểm

2: hai; 7: bảy; 8: tám; 9: chín;

Bài 2: (1,5 điểm)

Điền đúng mỗi ô trống được 0,5 điểm

de thi hoc ki 1 mon toan tieng viet lop 1 truong tieu hoc dong kho 1 anh 4

Bài 3: (1,5 điểm)

Điền đúng mỗi số vào chỗ chấm được 0,25 điểm

de thi hoc ki 1 mon toan tieng viet lop 1 truong tieu hoc dong kho 1 anh 5

Bài 4: (3 điểm)

de thi hoc ki 1 mon toan tieng viet lop 1 truong tieu hoc dong kho 1 anh 6

Bài 5: (1 điểm)

Viết đúng phép tính 7 + 2 = 9 hoặc 2 + 7 = 9 được 1 điểm

Bài 6: (1 điểm)

Viết đúng 4 hình tam giác được 0,5 điểm

Viết đúng 2 hình vuông được 0,5 điểm

Bài 7: (1 điểm)

Viết đúng số 2 vào chỗ chấm được 1 điểm

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt được đính kèm trong File dưới. Mời bạn tải miễn phí bộ tài liệu để giúp các con học sinh lớp 1 được rèn luyện và củng cố kiến thức trước khi thi để bài thi đạt kết quả tốt nhất.

X