Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt trường tiểu học Tây Giang, Tiền Hải 2017

Doctailieu chia sẻ Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Công Nghệ trường tiểu học Tây Giang, Tiền Hải năm học 2016 - 2017. Đề thi bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi học kì giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài đã học để ôn thi học kì 1

Phòng GDĐT - TIỀN HẢI

Trường: Tiểu học Tây Giang

 

ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 1

MÔN: TIẾNG VIỆT CÔNG NGHỆ

NĂM HỌC: 2016 – 2017

THỜI GIAN: 40 PHÚT

Họ và tên:............................................................ Lớp: ..........

 

PHẦN I: ĐỌC

1. Đọc thành tiếng: (8 điểm).

Đọc 1 đoạn trong các bài tập đọc giáo viên chọn SGK

2. Đưa tiếng vào mô hình (2 điểm).

Em đọc và đưa các tiếng sau vào mô hình:

Câu 1: qua de thi hoc ki 1 lop 1 mon tieng viet truong tieu hoc tay giang anh 1

Câu 2: nghe de thi hoc ki 1 lop 1 mon tieng viet truong tieu hoc tay giang anh 2

Câu 3: chai de thi hoc ki 1 lop 1 mon tieng viet truong tieu hoc tay giang anh 3

Câu 4: toán de thi hoc ki 1 lop 1 mon tieng viet truong tieu hoc tay giang anh 4

PHẦN II: VIẾT

1. Chính tả: (8 điểm) Hoa mai vàng

2. Bài tập: (2 điểm).

Điền vào chỗ trống:

a. (c/ k/q): ... ây đa; .....uả cà

b. (ng/ ngh): ngộ.... ĩnh; ngân ...a

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN: TIẾNG VIẾT CÔNG NGHỆ – KHỐI I

PHẦN 1: ĐỌC (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng: (8 điểm)

Giáo viên cho học sinh đọc bài đọc. Sau đó ghi lại thời gian đọc và những lưu ý của từng học sinh: Đọc 1 đoạn trong trong các bài giáo viên chọn SGK.

* Cách tính điểm:

- Điểm 9-10 (Xuất sắc): Đọc trơn, đọc đúng, đọc to, rõ ràng.

- Điểm 7-8 (Khá): Đọc đúng, rõ ràng.

- Điểm 5-6 (Trung bình): Đọc chậm, còn đánh vần.

- Dưới 5 điểm (Yếu): Tuỳ vào việc đọc chậm, đọc sai,... của học sinh.

Lưu ý: Trong trường hợp HS đọc chưa đúng, hoặc không đọc được tiếng nào, có thể cho HS phân tích lại tiếng đó.

2. Đưa tiếng vào mô hình: (2 điểm)

* Cách tính điểm: mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm.

de thi hoc ki 1 lop 1 mon tieng viet truong tieu hoc tay giang anh 5

PHẦN II: VIẾT (10 điểm)

1. Nghe – Viết: (8 điểm) Hoa mai vàng (đoạn 1)

* Cách tính điểm:

1. Nghe – Viết: 8 điểm

Mỗi tiếng viết sai hoặc không viết trừ 0,25 điểm.

2. Điền vào chỗ trống: (2 điểm)

Mỗi đáp án đúng được cộng 0,5 điểm.

a. (c/ k/q): cây đa; quả cà.

b. (ng/ ngh): ngộ nghĩnh; ngân nga.

* Thời gian thực hiện là: 40 phút.

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I môn Tiếng Việt - Công Nghệ lớp 1

de thi hoc ki 1 lop 1 mon tieng viet truong tieu hoc tay giang anh 6

X