Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2020 - Đề số 7

Bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2020-2021 đề số 7 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết là tài liệu học tập hữu ích giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập và học Toán hiệu quả hơn.

Mời các em tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2020-2021 đề số 7 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bao gồm những dạng câu hỏi và bài tập thường gặp để chuẩn bị cho bài thi cuối kì sắp tới. Đây cũng là tài liệu hữu ích để phụ huynh dạy và học cùng con ở nhà.

Đề thi môn Toán lớp 4 học kỳ 1 số 7

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán - Đề số 7

I.Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu trả lời đúng (0,5 điểm)

1. Trong các số 5 784;  6874; 6 784; 5748, số lớn nhất là:
    
A. 5785        B. 6 874        C. 6 784        D. 5 748

2. 5 tấn 8 kg = ……… kg?   
                                                             
A. 580 kg        B. 5800 kg        C. 5008 kg        D. 58 kg

3. Trong các số sau số nào chia hết cho 2 là:
                                      
A. 605        B. 1207        C. 3642        D. 2401

4. Trong các góc dưới đây, góc nào là góc tù:                            

A.   Góc đỉnh A                

B.  Góc đỉnh B     
      
C.  Góc đỉnh C                            

D.  Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là: (1 đ)

A. 16m                B. 16m2                   C. 32 m                     D. 12m

Câu 3: Năm 2016 là thế kỉ thứ bao nhiêu? (0,5 điểm)
 
A. XIX                B. XX                C. XVIII                D. XXI

Câu 4: Xếp các số sau: 2274 ; 1780;  2375 ; 1782  (0,5 điểm) 

Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………………………………………………………

II. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính
           
a. 72356 + 9345                                                         b. 3821   -  1805 
………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

c. 2163 x 203                                                              d. 2688 : 24 

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất 

a) 2 x 134 x 5                                                                                  b) 43 x  95 + 5 x 43 

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Tổng số tuổi của mẹ và con là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: ( 1 điểm) Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương là 12 và số dư là 19 

…………………………………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán đề số 7

I.    Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B:  6 874        

Câu 1b) - ý C:   5 tấn 8 kg = 5008 kg   

Câu 1c) – ý C:   3642    

Câu 1d) – ý B:   Góc đỉnh B

Câu 2:  B (1 đ)

Câu 3: Năm 2016 là thế kỉ thứ bao nhiêu? 

- Đúng ý - D.  XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4:  Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1780;  1782 ;  2274 ; 2375  (0,5 điểm)

II. Tự luận: (4 điểm)

Bài 1. (2 điểm): Đặt tính và thực hiện tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Kết quả là:
        
a. 81701        b. 2016          c. 439089        d. 112

Bài 2: (1đ)  Tính bằng cách thuận tiện nhất : Làm đúng mỗi phần cho 0,5đ

a.    2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340    

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm) 

Bài giải

Tuổi của mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của con là:

 (57 - 33) : 2 = 12(tuổi) 
 
   Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)
   
 Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi

Bài 4 : (1 điểm)
 
Số dư là 19 thì số  chia bé nhất là : 20

Số bị chia bé nhất là:  20 x  12  + 19  = 259

Đáp số: 259

**************

Trên đây là đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán đề số 7 có hướng dẫn giải chi tiết từng câu, hy vọng đây sẽ là tài liệu học tập và ôn luyện hữu ích cho các em, đồng thời giúp ích cho các bậc phụ huynh trong quá trình học tập cùng các em. Đừng quên truy cập doctailieu.com để xem thêm nhiều đề thi học kì 1 lớp 4 môn toán khác được Đọc tài liệu cập nhật liên tục nhé! Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

doctailieu.com
Tải về
01/11/2019    07:00 AM
Back to top