Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2019 - Đề số 10

Bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2019 - 2020 đề số 10 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết từng câu là tài liệu hữu ích để học sinh ôn tập và củng cố kiến thức.

Mời các em tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2019 - 2020 đề số 10 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bao gồm những dạng câu hỏi và bài tập thường gặp để chuẩn bị cho bài thi cuối kì sắp tới. Đây cũng là tài liệu hữu ích để phụ huynh cùng học với con ở nhà.

Đề thi môn Toán lớp 4 học kỳ 1 năm học 2019-2020 - Đề số 10

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán - Đề số 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng của các câu sau.

Câu 1 (0,5 điểm): Chữ số 6 trong số 986.738 thuộc hàng nào? Lớp nào?

A. Hàng nghìn, lớp nghìn.                              C. Hàng chục nghìn, lớp nghìn.

B. Hàng trăm, lớp nghìn.                               D. Hàng trăm, lớp đơn vị.

Câu 2 (0,5 điểm): Giá trị của chữ số 5 trong số sau: 765430.

A. 50000                     B. 500000                     C. 5000                          D. 500

Câu 3 (0,5 điểm): 3 kg 7g = ? g.

A. 37 g                               B. 307 g                                C. 370 g                                 D. 3007 g

Câu 4 (0,5 điểm): 2500 năm = ? thế kỷ.

A. 25                                B. 500                               C. 250                               D. 50

Câu 5 (1,0 điểm): Hai cạnh nào vuông với góc nhau:


 
A. BC vuông góc CD.

B. AB vuông góc AD.

C. AB vuông góc BC.

D. BC vuông góc AD.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1 (2,0 điểm): Tìm \(x\):

a) 75 × \(x\) = 1800             

b) \(x\) : 35 = 1350

Bài 2 (1,0 điểm): Đặt tính rồi tính:

7515 x 18 

267 + 2143

Bài 3 (1,0 điểm): Tính giá trị của biểu thức:

823546 – 693924 : 28 = ....................

Bài 4 (2,0 điểm): Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 35m. Cửa hàng đã bán được 1/7 số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

Bài 5 (1,0 điểm). Tính nhanh:

13 × 27 + 13 × 70 + 13 × 4 – 13 = …………………………………………………………………….

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán đề số 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Câu 1:  Ý - A       (0,5 điểm)

Câu 2:  Ý - C       (0,5 điểm)

Câu 3:  Ý - D       (0,5 điểm)

Câu 4:  Ý - A       (0,5 điểm)

Câu 5:  Ý - B       (1,0 điểm)

II. PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1: (2,0 điểm) (Mỗi phép tính đúng được 1,0 điểm)

a. \(x\) = 24               

b. \(x\) = 47,250

Bài 2. (1,0 điểm) (Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm)

a. 135270       

b. 2410

Bài 3: (1,0 điểm)

823546 – 693924 : 28 = 823546 – 24783 = 798763

Bài 4: (2,0 điểm)

Bài giải

Cửa hàng có số mét vải là:

5 × 35 = 175 (m)

Cửa hàng đã bán số mét vải là:

105 : 7= 25 (m)

Đáp số: 25 mét

Bài 5: (1,0 điểm) Tính nhanh:

13 × 4 – 13 + 13 × 27+ 13 × 70 = 13 × (3 + 27 + 70)

= 13 × 100 = 1300

********************

Trên đây là đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán đề số 10 có hướng dẫn giải chi tiết từng câu, hy vọng đây sẽ là tài liệu học tập và ôn luyện hữu ích cho các em, đồng thời giúp ích cho các bậc phụ huynh trong quá trình học tập cùng các con. Đừng quên truy cập doctailieu.com để xem thêm nhiều đề thi học kì 1 lớp 4 khác được Đọc tài liệu cập nhật liên tục nhé! Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

doctailieu.com
Tải về
30/10/2019    16:00 PM
Back to top