Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2020 - Đề số 8

Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2020-2021 đề số 8 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết từng câu giúp các em học sinh cùng phụ huynh học bài và ôn luyện tại nhà.

Mời các em tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2020-2021 đề số 8 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bao gồm những dạng câu hỏi và bài tập thường gặp để chuẩn bị cho bài thi cuối kì sắp tới. Đây cũng là tài liệu hữu ích để phụ huynh dạy và học cùng con ở nhà.

Đề thi môn Toán lớp 3 học kỳ 1 năm2020 - Đề số 8

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề số 8

Em khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng( hoặc làm theo yêu cầu)

Câu 1: (M1) (1 điểm)   

a. Chữ số 4 trong số 846 có giá trị là bao nhiêu ?
  
A . 4                                          B. 40                                         C. 400                                         D. 840

b.  Giá trị của biểu thức (215 + 31) : 6 là bao nhiêu?

A. 41                                         B. 40                                           C. 31                                         D. 14

Câu 2: (M1) (1 điểm)
   
Trong phép chia cho 9, số dư lớn nhất có thể được là số nào? 

A. 10                                           B. 8                                           C. 7                                           D. 1 

Câu 3: (M2) ) (1 điểm) 
      
a. Trên 1 đĩa cân ta đặt 3 quả cân loại 500g; 200g; 100g. Trên đĩa kia người ta đặt 4 quả táo thì cân thăng bằng. Hỏi 4 quả táo đó nặng bao nhiêu gam ?

A. 500g                                           B. 800g                                             C. 600g                                           D. 700g.

b.  9m 8cm = …. cm . Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là số nào?

A. 98                                         B. 980                                          C. 908                                         D . 9080

Câu 4: (M1) (1đ)

a.  Hình bên có bao nhiêu góc vuông ?

A. 1                                      B. 2                                      C. 3                                      D. 4

b. Một cái sân hình vuông có cạnh là 5m. Hỏi chu vi cái sân đó là bao nhiêu mét?

A. 30m                    B. 20 m                    C. 15m                    D. 10m

Câu 5: (M3) (1đ) Tuổi mẹ là 36 tuổi, Tuổi con bằng  \({1 \over 4}\)  tuổi mẹ. Hỏi con bao nhiêu tuổi?

A. 6 tuổi                    B. 7 tuổi                    C. 8 tuổi                    D. 9 tuổi

Câu 6: (M3) (1đ) Một đàn gà có 14 con, người ta nhốt mỗi lồng 4 con. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu cái lồng để nhốt gà?

A. 3 cái                        B. 4 cái                        C. 5 cái                        D. 6 cái

Câu 7 : (M2) (1đ) Đặt tính rồi tính: 

487 + 204                        660 – 251                        124 x 3                        847 : 7

Câu 8 : (M2) ( 1 điểm) Tìm x : 

a) x + 86 = 144                                                                                       b) 570 :  x = 5

............... ............... ............... 

............... ............... ............... 

Câu 9: ( M3) (1đ) Bao thứ Nhất đựng 104 kg gạo, bao thứ Hai đựng được gấp 5 lần bao thứ Nhất. Hỏi cả hai bao đựng được bao nhiêu ki - lô - gam gạo?

Bài giải

............... ............... ............... ...............  

............... ............... ............... ...............  

............... ............... ............... ...............  

............... ............... ............... ...............  

Câu 10: (M4) (1đ) Phép chia có số chia là số lớn nhất có một chữ số, thương là số nhỏ nhất có hai chữ số, số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị chia trong phép chia đó. 

Bài giải

............... ............... ............... ...............  

............... ............... ............... ...............  

............... ............... ............... ...............  

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán đề số 8

Câu 1: 

a, Đáp án B

b, Đáp án A

Câu 2: Đáp án B

Câu 3:

a, Đáp án B

b, Đáp án C 

Câu 4:

a, Đáp án C 

b, Đáp án B

Câu 5: Đáp án D 

Câu 6: Đáp án B

Câu 7:

487 + 204 = 691                   

660 – 251 = 409                        

124 x 3 = 372                     

847 : 7 = 121

Câu 8 : 

a) x + 86 = 144    
                     
x = 144 - 86

x =  58                                                             
 
 b) 570 :  x = 5

x = 570 : 5

x = 114

Câu 9:

Bao thứ Hai đựng được số kg gạo là:

104 x 5 = 520 (kg)

Cả hai bao đựng được số kg là:

104 + 520 = 624 (kg)

Đáp số: 624 kg

Câu 10:

Số chia là số lớn nhất có một chữ số. Vậy số chia là 9

Thương là số nhỏ nhất có hai chữ số. Vậy thương là 10

Số dư là số dư lớn nhất có thể. Vậy số dư là 8

Gọi số bị chia trong phép chia đó là \(x\) Ta có:

\(x\) = 10 x 9 + 8 = 98

Vậy số bị chia cần tìm là 98

*.*

Trên đây là đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán đề số 8 có hướng dẫn giải chi tiết từng câu, hy vọng đây sẽ là tài liệu học tập và ôn luyện hữu ích cho các em, đồng thời giúp ích cho các bậc phụ huynh trong quá trình học tập cùng các con. Đừng quên truy cập doctailieu.com để xem thêm nhiều đề thi học kì 1 lớp 3 khác được Đọc tài liệu cập nhật liên tục nhé! Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

doctailieu.com
Tải về
Back to top